projektui.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2024
21.12. 11

Vyjmenovaná slova po P

Práce je zaměřena na procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov po P.
V práci žáci třídí vyjmenovaná slova podle slovních druhů, podle počtu slabik, použijí vyjmenovaná slova v příslovích, skládají vyjmenovaná slova ze slabik, tvoří věty s vyjmenovanými a příbuznými slovy.
Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora