projektui.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2024
12.10. 10

Slova nadřazená a podřazená

Procvičení učiva o slovech nadřazených a podřazených.
1. Ukázka, výkladová strana. 2. Přiřazení názvů k obrázkům - povolání. 3. Výběr vhodného slova nadřazeného (příp. dvou). 4. Přiřazení vhodných nadpisů a výběr nejsprávnějšího. 5. Slova nadřazená - přiřadit k obrázkům. 6. Slova nadřazená - přiřadit ke skupině slov (věci). 7. Slova nadřazená - přiřadit k vlastním jménům. 8. Slova podřazená zařadit k příslušnému nadpisu. 9. Slova podřazená zařadit k příslušnému nadpisu. 10.Která slova do skupiny slov nepatří? Vybrat nadpis.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora