projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2024
30.01. 11

Skladba - úvod

Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků z úvodu do skladby. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
strana 1 - úvod prezentace, strana 2 - věty podle postoje mluvčího, strana 3 - druhy vět - procvičení, strana 4 - věta jednoduchá a souvětí, strana 5 - věta jednoduchá a souvětí - procvičení, strana 6 - základní větné členy, strana 7 - základní větné členy - procvičení, strana 8 - závěr prezentace
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora