projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
29.01. 12

Automobil a chemie

Sešit slouží k procvičení učiva týkajícího se paliv do automobilových motorů a problematiky vlivu automobilů na životní prostředí.
V sešitě jsou procvičovány znalosti žáků o jednotlivých druzích paliva do motorů aut, popis práce zážehového a vznětového motoru a jako zajímavost je zde uveden i Wankelův motor. Je zde kladen důraz na vliv automobilů na životní prostředí a zmíněno je i využití alternativních paliv. Sešit je možné využít pro interaktivní výklad, opakování i pro zkoušení.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora