projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2024
22.02. 12

Tržní hospodářství - trh, nabídka, poptávka a cena

Tato práce je určena žákům 8. třídy základní školy. Věnuje se trhu z pohledu nabídky, poptávky a ceny.
Tato práce je určena žákům 8. třídy základní školy. Práce se zaměřuje na osvojení si základních tržních pojmů, kterými jsou: výroba, nabídka, poptávka a cena. Žákům by měla pomoci k pochopení procesu výroby, díky které uspokojujeme své materiální potřeby. Zároveň umožňuje nahlédnout na základní tržní subjekty - firmy, domácnosti a stát. Na něž poté navazuje poptávka a nabídka, zastoupená kupujícími a prodávajícími. A závěr je věnován ceně jako tržnímu regulátoru.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora