projektui.cz

svátek má Adolf, 17.6. 2024
28.04. 11

Světový den vody

Světový den vody je určena pro občanskou výchovu v 6. - 9. ročníku ZŠ. Doplňuje učivo Člověk a společnost.
Hodina je zaměřena na pochopení významu vody pro život na Zemi, na nutnost ochrany čistoty vod. Rozvíjí orientaci žáků v globálních problémech lidstva, vede k využívání logického myšlení při hledání možností řešení problémů. Mezipředmětové vztahy: zeměpis, přírodopis
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora