projektui.cz

svátek má Milan, 18.6. 2024
08.11. 10

Orgány rostlin - list - fotosyntéza

Žáci si zopakují základní poznatky o listech a rozšíří je o pojem fotosyntéza. Rozvíjí se kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence pracovní a komunikativní.
Předváděcí sešit slouží k seznánením se s pojmem fotosyntéza.Dále si zde učivo procvičí a upevní. Žáci si zopakují poznatky z předchozích ročníků, rozšíří si učivo, procvičí nové poznatky o listech a fotosyntéze. Naváží na sešit Orgány rostlin - list.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora