projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2024
01.10. 10

Prvouka- les

Příprava je zaměřená na procvičování učiva o živé přírodě. Poznávání stromů, keřů, bylin a hub. Základní údaje o zvířatech žijících v lese. Ochrana životního prostředí a různé druhy surovin.
- slovní zásoba spojená s lesem - ekologie - rostliny v lese - živočichové v lese - znaky živých organismů - slovní přesmyčky
Ročníky:

Další materiály tohoto autora