projektui.cz

svátek má Kryštof, 18.9. 2019
29.09. 11

Afrika - poloha, rozloha, členitost pobřeží.

Poloha Afriky, její krajní body, rozloha, ostrovy, zálivy, průlivy, moře.
Žáci poznávají nový světadíl. Na začátku zapisují slova, která se jim vybaví, když se řekne Afrika. Dále charakterizují zeměpisnou polohu Afriky, určí významné rovnoběžky procházející tímto světadílem. Vyhledají krajní body, umístí je do mapy. Určí polohu Afriky vůči Evropě, porovnají jejich rozlohy. Do slepých map umísťují různé geografické objekty.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora