projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2024
07.05. 10

Itálie

Předváděcí sešit není výukovou hodinou, ale slouží jako doplněk k opakovánílátky o jižní Evropě - Itálii.
Předváděcí sešit Itálie slouží k opakování látky 7. nebo 8.ročníku (dle ŠVP). Nenahrazuje tedy výukovou hodinu, ale je doplňkem k procvičení látky Jižní Evropa - stát Itálie. Důraz je kladen na určení polohy v Evropě, zopakování základních charakteristik Itálie a polohu nejznámějších italských měst. Dále si mohou žáci připomenout slovem i obrazem některé světoznámé turistické cíle v Itálii.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora