projektui.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2024
26.02. 11

Stavba Země

Předváděcí sešit je zaměřen na krajinu (přírodní a uměle vytvořené prvky krajiny), stavbu zemského tělesa a zemskou kůru. Je určen pro žáky 6. tříd
Cílem tohoto předváděcího sešitu je, aby děti pochopily rozdíl mezi přírodními prvky krajiny a člověkem vytvořenými prvky. Na začátku je stručné opakování světadílů a oceánů. Následuje výkladový list na krajnu, poté procvičování. Stavba Země je soustředěna na pojmenování jednotlivých vrstev (zemská kůra - plášť - jádro + astenosféra atd.). Práci uzavírá rozdělení zemské kůry na oceánskou a pevninskou. Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. tříd a pro žáky s poruchami učení.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora