projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2020
25.09. 11

Infinitivní předmětová vazba

Vysvětlení a procvičení infinitivní předmětové vazby.
Porovnání skladby vět v českém a anglickém jazyce. Procvičení kladného a záporného infinitivu. Procvičení přítomného času prostého v kladné, záporné i tázací větě.
Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora