projektui.cz

svátek má Václav, 28.9. 2020
23.11. 10

Crosswords – Games and toys

Žáci si zopakují známé pojmy her a hraček a seznámí se s dalšími názvy.
Předváděcí sešit slouží nejen k zopakování známých pojmů her a hraček pro 6.ročník, ale také k rozšíření slovní zásoby o nové názvy a zejména k aktivnímu použití získaných znalostí při komunikaci o zájmových činnostech, nakupování, zvířátkách... Sešit lze též využít k seznámení s tímto učivem na 1.stupni nebo k rozšíření znalostí pro 7.ročník.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora