projektui.cz

svátek má Adolf, 17.6. 2024

Anglický jazyk Anglický jazyk

Autor:
Řadit:
22.11. 10

A head

Ročníky:
Základní části lidského obličeje
24.11. 10

A monster's head

Ročníky:
Sešit pracuje s popisem hlavy, využívá znalostí slovesa "mít".
18.02. 12

A, An, Some, Any

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s používáním neurčitého členu a tvarů some a any.
27.08. 11

Abeceda 1

Ročníky: ZŠ 3,
Úvod do učiva Aj pro 3. ročník na téma Abeceda
27.08. 11

Abeceda 2

Ročníky: ZŠ 3,
Úvod do učiva Aj pro 3. ročník na téma Abeceda
27.08. 11

Abeceda 3

Ročníky: ZŠ 3,
Úvod do učiva Aj pro 3. ročník na téma Abeceda
25.09. 11

Abeceda A-E

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 1. část (písmena A-E)
25.09. 11

Abeceda F-J

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 2. část (písmena F-J)
25.09. 11

Abeceda K-O

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 3. část (písmena K-O)
25.09. 11

Abeceda P-T

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 4. část (písmena P-T)
25.09. 11

Abeceda U-Z

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 5. část (písmena U-Z)
10.06. 10

Adjectives

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s jednoduchými protikladnými přídavnými jmény vytvořením rytmizované říkanky (chant).
25.06. 11

Adjectives - comparatives and superlatives

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování 2. a 3. stupně přídavných jmen, včetně vyjadřování rozměrů, vazby "as...as" a "the same...as."
10.06. 10

Angličtina 3 opakování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Upevňování slovní zásoby a anglické gramatiky 3. ročníku
10.06. 10

Angličtina 4 opakování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Upevňování slovní zásoby a anglické gramatiky 4. ročníku
10.06. 10

Angličtina 5 opakování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Upevňování slovní zásoby a anglické gramatiky 5. ročníku
25.10. 11

Animals

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Slouží k seznámení a upevnění slovní zásoby - zvířata.
26.03. 11

Animals

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží 8.ročníku k zopakování známých pojmů zvířat, k rozšíření slovní zásoby o nové názvy, k propojení znalostí z přírodopisu o druzích živočichů a seznámí se s písemnou formou hlasů zvířat.
Autor: Hana Koptová
19.12. 10

Animals

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit je určen pro žáky 4. ročníku k procvičení slovní zásoby - zvířata, vazba there is, there are
27.11. 10

Animals

Ročníky:
Seznámení s novou slovní zásobou a s tvořením množného čísla.
18.09. 10

Animals

Ročníky:
Rozšíření slovní zásoby k tématu ANIMALS, procvičovací cvičení.
26.03. 11

ANIMALS + ADJECTIVES

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
V této výukové jednotce se žáci učí skládat jednoduché věty ze slov. Vhodné pro 3. ročník ZŠ.
Autor: Dana Zrzavá
25.09. 11

Animals I.

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování a rozšíření slovní zásoby. Pracovní listy. Videa s poslechem. Hry, kvízy, píseň.
25.09. 11

Animals II.

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování a rozšíření slovní zásoby. Pracovní list. Videa s poslechem. Hry, kvízy, píseň.
25.09. 11

Animals III.

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování a rozšíření slovní zásoby - Birds, Amphibians, Reptiles. Příprava navazuje na ANIMALS I a II
18.03. 12

AROUND THE WORLD

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Procvičení a upevnění znalostí v oblasti kontinentů, států světa, národností a hlavních měst států Evropské unie.
27.11. 11

ARTICLES I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Základní pravidla užití neurčitého a určitého členu. Geografické názvy s a bez THE.
27.11. 11

ARTICLES II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Příprava navazuje na ARTICLES I. - procvičení THE v geografických pojmech a další příklady užití A/AN/THE a bezčlennosti s procvičením.
29.01. 12

At a supermarket

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s novou slovní zásobou k tématu
29.01. 12

At school

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Ve škole - práce se slovní zásobou
29.01. 12

At the supermarket

Ročníky: ZŠ 5,
V supermarketu - práce se slovní zásobou
27.02. 12

AZ Kvíz

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vědomostní hra v anglickém jazyce.
17.11. 11

AZ quiz - Animals

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování spellingu slovíček formou hry "AZ kvíz".
17.11. 11

AZ quiz - Colours

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování spellingu slovíček formou hry "AZ kvíz".
25.10. 11

AZ quiz - Days of the week

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičování spellingu slovíček formou hry "AZ kvíz".
17.11. 11

AZ quiz - Irregular verbs

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování nepravidelných sloves formou hry "AZ kvíz".
25.10. 11

AZ quiz - Months of the year

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování spellingu slovíček formou hry "AZ kvíz".
17.11. 11

Barvy

Ročníky: ZŠ 3,
Barvy - slovní zásoba
25.10. 11

Barvy

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Žáci zábavnou formou procvičují učivo o barvách. Je to vhodné od 2.třídy, kdy děti znají a umí psát všechna písmena.
20.05. 10

Barvy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Prezentace pro 3. ročník ZŠ Zabývající se barvami a jejich procvičením.
10.05. 10

Barvy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací hodina Aj na téma Barvy určená pro 2.-3. ročník.
22.02. 12

Budovy ve městě

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci se naučí anglické výrazy pro některé významné budovy ve městě.
27.11. 11

Buildings

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s novou slovní zásobou tématu
26.02. 11

Can

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit představuje sloveso CAN ve významu UMĚT, obsahuje záporné věty s CAN´T, otázku a krátkou odpověď.
29.01. 12

Can - can´t 1. část

Ročníky: ZŠ 4,
Tato prezentace je určena k vyvození a procvičení sloves CAN a CAN NOT v jednotném čísle ve větách oznamovacích.
29.01. 12

Can - can´t 2. část

Ročníky: ZŠ 4,
Tato prezentace je určena k pokračování v učivu o slovesech CAN a CAN NOT v jednotném čísle ve větách tázacích.
28.04. 11

Can /can't

Ročníky: ZŠ 4,
Použití can/can't,názvy sportů a činností
25.09. 11

Části lidského těla

Ročníky: ZŠ 3,
Opakování slovíček na téma „části lidského těla“.
29.09. 11

Christmas

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Vánoční slovní zásoba, anglické vánoční tradice
29.09. 11

Christmas

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena ke zpestření tématu Christmas. Je určena pro žáky třetí a čtvrté třídy základní školy.
18.02. 12

Cinderella I.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování látky 5. a 6. ročníku na známém příběhu o Popelce.
18.02. 12

Cinderella II.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování látky 5. a 6. ročníku na příběhu o Popelce.
18.02. 12

Cinderella III.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování látky 5. a 6. ročníku na příběhu o Popelce.
18.02. 12

Cinderella IV.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování látky 5. a 6. ročníku na příběhu o Popelce.
27.08. 11

Čísla 1 - 10

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznamuje žáky s anglickými názvy čísel
29.04. 10

Čísla 1 až 10

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací hodina Anglického jazyka pro 2. nebo 3. třídu- čísla do 10
29.09. 11

Čísla 1-10

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení se základními číslovkami 1-10
31.10. 10

Classroom objects - vocabulary

Ročníky:
Procvičování základních slovíček.
29.01. 12

Clothes

Ročníky: ZŠ 3,
Oblečení - práce se slovní zásobou
29.09. 11

Clothes

Ročníky: ZŠ 3,
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Oblečení. Je určena pro žáky třetí třídy základní školy.
25.06. 11

Clothes

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s nětkerými částmi oblečení
05.12. 10

Clothes - 4. ročník

Ročníky:
Sešit Activ Studia je určen pro žáky 4. ročníku k procvičení názvů oděvů a barev
29.01. 12

Clothing I. - Types of Clothing

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Souhrnné procvičování probrané slovní zásoby tématu, členění do několika kapitol, doplněno křížovkami.
29.01. 12

Clothing II. - Accessories, Materials, Patterns, Shades of Colours etc.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Souhrnné procvičování probrané slovní zásoby, přehledné členění do několika kapitol, doplněno křížovkami. Vytvořeno v Activ Inspire.
10.06. 10

colour

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení se se základními barvami.
08.11. 10

Colours

Ročníky:
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby BARVY hravou formou.
17.11. 11

Colours and numbers /1-12/

Ročníky: ZŠ 3,
Tato práce je zaměřena na procvičení barev a čísel od 1 do 12. Je určena na začátek 3. ročníku.
Autor: Dana Zrzavá
17.11. 11

Comparatives and superlatives

Ročníky: ZŠ 8,
Tato práce je zaměřena na procvičení stupňování přídavných jmen / 2. a 3. stupeň/. Je určena pro 8. ročník - 1. čtvrtletí.
Autor: Dana Zrzavá
25.11. 10

Comparatives and Superlatives

Ročníky:
První obeznámení s novou látkou s následným procvičením.
15.11. 10

Comparatives, Superlatives

Ročníky:
Procvičování stupňování přídavných jmen.
27.11. 11

Computers

Ročníky: ZŠ 5,
Umět vyjádřit svůj vztah k os.počítačům,hovořit o jejich významu a dovednosti je používat.
27.05. 11

Computers

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Pracovní sešit je určen k sumarizaci slovní zásoby k tématu Počítače. Úkoly zahrnují rozvoj dovedností čtení, mluvení a psaní.
27.11. 11

Conversational phrases

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s použitím základních konverzačních frází.
30.01. 12

Countable and Uncountable Nouns

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Třídění počit. a nepočit. podst. jmen, SOME, ANY, MUCH, MANY, FEW, LITTLE, "obaly".
31.08. 11

Countable nouns

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
První seznámení zábavnou formou s počitatelnými podstatnými jmény.
21.09. 10

Countries

Ročníky:
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Odkud pocházíš? (státy a jejich města) a slovesa být ve všech tvarech v kladných, záporných i tázacích větách. Je určena pro žáky páté třídy základní školy.
26.02. 11

Crosswords - Animals

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží nejen k zopakování známých pojmů zvířat pro 6.ročník, ale také k rozšíření slovní zásoby o nové názvy.
Autor: Hana Koptová
25.09. 11

Crosswords - Employment

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci si procvičí znalosti slovních pojmů, které se týkají Zaměstnání.
Autor: Hana Koptová
25.06. 11

Crosswords - Family

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí znalosti slovních pojmů, které se týkají Rodiny.
Autor: Hana Koptová
25.10. 11

Crosswords - Nature

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží 6.ročníku zejména k procvičení slovní zásoby na téma Příroda.
Autor: Hana Koptová
28.04. 11

Crosswords - Opposites

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Žáci si procvičí znalosti slovních protikladů.
Autor: Hana Koptová
10.11. 10

Crosswords - Our house

Ročníky:
Žáci si zopakují části domu a jeho základní vybavení v anglickém jazyce.
Autor: Hana Koptová
17.11. 11

Crosswords - Restaurant

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží 7.ročníku zejména k procvičení slovní zásoby na téma Restaurace.
Autor: Hana Koptová
17.11. 11

Crosswords - School

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží 6.ročníku zejména k procvičení slovní zásoby na téma Škola.
Autor: Hana Koptová
17.11. 11

Crosswords - Time

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží 6.ročníku zejména k procvičení slovní zásoby na téma Čas.
Autor: Hana Koptová
31.08. 11

Crosswords - Town

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Žáci si procvičí znalosti slovních pojmů, které se týkají Města.
Autor: Hana Koptová
29.01. 12

Crosswords 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí všeobecné znalosti slovních pojmů.
Autor: Hana Koptová
29.01. 12

Crosswords 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí všeobecné znalosti slovních pojmů.
Autor: Hana Koptová
29.01. 12

Crosswords 3

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí všeobecné znalosti slovních pojmů.
Autor: Hana Koptová
29.01. 12

Crosswords 4

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí všeobecné znalosti slovních pojmů.
Autor: Hana Koptová
18.02. 12

Crosswords 5

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí všeobecné znalosti slovních pojmů.
Autor: Hana Koptová
23.11. 10

Crosswords – Games and toys

Ročníky:
Žáci si zopakují známé pojmy her a hraček a seznámí se s dalšími názvy.
Autor: Hana Koptová
23.11. 10

Crosswords – Sport

Ročníky:
Žáci si zopakují druhy sportu.
Autor: Hana Koptová
27.11. 11

Daily Routine

Ročníky: ZŠ 6,
souhrn gramatických jevů (present simple, adverbs of frequency) a slovní zásoby k danému okruhu.
29.01. 12

Days of the week

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznamuje žáky se dny v týdnu.
12.10. 10

Dny v týdnu

Ročníky:
Procvičovací hodina Aj pro 4. ročník na téma Dny.
29.09. 11

Domácí zvířata

Ročníky: ZŠ 3,
Práce se slovní zásobou, předložky, tvoření vět
14.11. 10

Doplňovací cvičení 6. ročník

Ročníky:
Doplňování chybějících slov a předložek.
30.01. 12

Dopravní prostředky

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci se naučí názvy dopravních prostředků.
25.06. 11

Drink

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení se slovní zásobou a její upevnění.
25.10. 11

Easter

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena ke zpestření tématu Easter. Je určena pro žáky třetí a čtvrté třídy základní školy.
29.09. 11

Easter

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Anglické velikonoční tradice, velikonoční slovní zásoba
31.08. 11

Eating and drinking

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s novou slovní zásobou k tomuto tématu
19.12. 10

English Christmas

Ročníky: ZŠ 8,
- zopakování a prohloubení znalostí o oslavách Vánoc ve Velké Británii, slovní zásoba, práce se slovníkem, překlady textů, koledy, písně s texty, videoukázky. Vytvořeno v AS.
12.10. 10

Existenční vazba

Ročníky:
Hodina pro upevňování učiva Aj pro 4. ročník
25.06. 11

Expressing the future

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování a procvičování různých způsobů vyjadřování budoucích dějů. Vytvořeno v ActivInspire.
17.10. 10

Expressions of Quantity

Ročníky:
Procvičování mluvnice týkající se používání výrazů much, many, few, little, some, any a souvisejících jevů. Vytvořeno v ActivInspire.
18.02. 12

False friends

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Doplňkové učivo - procvičování slov, které se v češtině a angličtině často pletou.
25.10. 11

Family

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Slouží k seznámení se slovní zásobou - rodina.
29.01. 12

Family 2

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznamuje žáky se členy rodiny.
25.10. 11

Farma - animals

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Slouží k seznámení a upevnění slovní zásoby - zvířata na farmě.
31.08. 11

Flying-prepositions, adverbs

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení již známých a seznamení s novými předložkami a příslovci.
25.06. 11

Food

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s novou slovní zásobou a její upevnění.
25.06. 11

Food

Ročníky: ZŠ 3,
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Jídlo a slovesa mít rád.
23.11. 10

Food

Ročníky:
Prezentace obsahuje pojmy z oblasti jídla.Nácvik vazby-I like...,I don´t like...
26.10. 10

Food - basic vocabulary

Ročníky:
Sešit obsahuje tři bloky slovíček a dvě aktivity pro každý z nich. První blok na základě slovní zásoby Chatterbox Starter, další dva jako možné rozšíření.
25.06. 11

Free time activities

Ročníky: ZŠ 5,
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Volný čas.
25.11. 10

Fruits

Ročníky:
Seznamuje s některými druhy ovoce.
25.09. 11

Funny maths

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Matematické úlohy v angličtině. Procvičování základních číslovek, tvoření a řešení příkladů a slovních úloh.
29.09. 11

Furniture

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Slouží k seznámení a upevnění slovní zásoby - nábytek.
31.08. 11

Furniture

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s novou slovní zásobou k tématu
29.01. 12

Giving directions

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s novou slovní zásobou k tématu.
29.01. 12

Grammar test

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Test na opakování gramatiky pro 3. a 4. ročník s použitím hlasovacího zařízení.
20.10. 10

Great Britain I.

Ročníky:
reálie Velké Británie, pro 8. roč, státy, hl.města, královna, hymna, památky, zajímavosti.
21.11. 10

Great Britain II.

Ročníky:
reálie Velké Británie - navazuje na GB I., geografie, měna, nákupy, tradiční kuchyně, využití videoukázky s receptem. Pro 8.roč., vytvořeno v AS.
19.12. 10

Great Britain Quiz

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
vybraná fakta a zajímavosti z oblasti historie, geografie, populární osobnosti, významné stavby a památky. Activ Vote Inspire - hlasování.
25.10. 11

Halloween

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena ke zpestření tématu Halloween. Je pro žáky třetí a čtvrté třídy základní školy.
29.09. 11

Halloween

Ročníky: ZŠ 5,
Halloweenské tradice, slovní zásoba
29.11. 11

Hobbies

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje činnosti pro aktivní čtení a rozvoj komunikativních dovedností.
25.10. 11

Holidays I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Místa, doprava a ubytování.
25.10. 11

Holidays II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovní zásoba a úkoly pro rozvoj komunikativních kompetencí.
27.05. 11

House and furniture

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování slovní zásoby
05.12. 10

Houses, rooms, furniture

Ročníky:
tematická slovní zásoba BYDLENÍ (typy staveb, typy domů a významné stavby ve Velké Británii, názvy místností, zařízení, spotřebiče, doplňky.) 6. - 8. ročník. Vytvořeno v AS.
26.03. 11

How are you?

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Hou are you? How old are you? Nácvik a užívání těchto frází. Učivo 3.a 4.ročníku.
17.11. 11

Hračky

Ročníky: ZŠ 3,
Hračky - procvičení slovní zásoby
28.04. 11

Hudební nástroje

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Nácvik slovíček (hudební nístroje)
29.01. 12

Human Body

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování a procvičování rozšiřující slovní zásoby tématu "Lidské tělo". Přehledně členěno do kapitol, doplněno křížovkami. Vytvořeno v Activ Inspire.
18.02. 12

I'd like

Ročníky: ZŠ 5,
Zdvořilejší vyjádření záměru a přání vazbou I'd like...
28.04. 11

In our house

Ročníky: ZŠ 5,
Cílem tohoto projektu je,aby žáci dokázali určit poschodí v domě a rozmístění rodin,popsat rozložení pokojů v domě(bytě)a jejich vybavení.
27.11. 11

In the classroom

Ročníky: ZŠ 4,
Cíl:Dokázat popsat svoji třídu.
25.10. 11

In the classroom

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Tato práce je určena na začátek šk. roku v 6. ročníku /popř. závěreč. opakování v 5. roč./, žáci zde zopakují základní slovní zásobu týkající se věcí ve třídě.
Autor: Dana Zrzavá
28.04. 11

In the house

Ročníky: ZŠ 4,
Vybavení domu, předložky in, on, under, behind
26.02. 11

In the kitchen and bathroom

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Procvičování a rozšíření slovní zásoby tématu.
29.09. 11

In the study

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Opakování a procvičování slovní zásoby tématu "kancelář, pracovna". Vytvořeno v ActivInspire.
25.09. 11

Infinitivní předmětová vazba

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení infinitivní předmětové vazby.
17.11. 10

Irregular verbs

Ročníky:
Sešit je určen žákům 7. a 8. ročníku na pamětné upevnění minulého času a minulého příčestí nepravidelných sloves.
27.02. 12

It is said...

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení dané gramatiky.
26.03. 11

I´ve got, She´s got, He´s got

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato vyučovací jednotka je vhodná pro žáky 3. tříd. Žáci se učí tvořit jednoduché oznamovací věty - slovosled - u slovesa "have got" /mít/.
Autor: Dana Zrzavá
29.01. 12

Jaro

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Úvodní i procvičovací hodina na téma Jaro
27.05. 11

Jobs

Ročníky: ZŠ 5,
Nová slovní zásoba na téma povolání.
08.06. 10

Jobs and describing people

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
výuka a procvičování slovní zásoby okruhu povolání a popis osoby, doporučeno pro 6. - 7. ročník ZŠ
29.01. 12

Let's do a project

Ročníky: ZŠ 5,
Cíl:Umět popsat výtvarný materiál pro tvorbu projektu.
29.01. 12

Léto

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Úvodní i procvičovací hodina na téma Léto
29.01. 12

London 1

Ročníky: ZŠ 5,
Londýnské památky
29.01. 12

London 2

Ročníky: ZŠ 5,
Londýnské památky
25.09. 11

Londýn

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci se seznamují s některými památkami Londýna.
27.05. 11

Means of transport

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování slovní zásoby - dopravní prostředky
28.04. 11

Měsíce a roční období

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci se seznámí s anglickými názvy měsíců a ročních období
19.09. 10

Minulé časy, nepravidelná slovesa

Ročníky:
Procvičování minulých časů a nepravidelných sloves, souvětí v minulém čase. Vytvořeno v programu ActivInspire.
25.10. 11

Minulý čas - prostý a průběhový

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní přehled a porovnání minulého času prostého s průběhovým
25.07. 11

Minulý čas pravidelných sloves.

Ročníky: ZŠ 5,
Cílem projektu je tvořit minulý čas pravidelných sloves.
25.07. 11

Minulý čas slovesa to have got

Ročníky: ZŠ 5,
Cílem projektu je umět tvořit minulý čas slovesa to have got.
22.02. 12

Minulý čas slovesa „have got“

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci se naučí minulé tvary slovesa „have got“
27.11. 11

Množné číslo

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Hodina AJ pro 3. a 4. ročník na téma množné číslo podstatných jmen.
19.12. 10

Množné číslo

Ročníky:
Procvičení základních pravidel pro tvoření množného čísla
25.06. 11

Modal verbs

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Série cvičení opakující použivání can, could, be able to, must, mustn´t, may, might, have to, be allowed to, needn´t, should a shall. Vytvořeno v ActivInspire.
31.08. 11

Modal Verbs - present tense

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Modální slovesa v přítomném čase
31.08. 11

Modal Verbs- past tense, future tense

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Modální slovesa a jejich použití v munulém a budoucím čase
29.01. 12

Months of the year

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznamuje žáky s měsíci v roce.
29.09. 11

Musical instrument

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Slouží k seznámení a upevnění slovní zásoby - hudební nástroje.
29.01. 12

My body

Ročníky: ZŠ 3,
Moje tělo - práce se slovní zásobou
27.11. 11

My home

Ročníky: ZŠ 5,
Můj domov - slovní zásoba, práce s textem písně
21.05. 10

My house

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena pro procvičení vazby There is / There are, předložek in, on, behind, under a slovní zásoby k tématu Můj dům (místnosti a jejich vybavení) ve čtvrté třídě základní školy.
29.01. 12

My job

Ročníky: ZŠ 5,
Moje zaměstnání - práce se slovní zásobou
11.11. 10

My school day

Ročníky:
Tato prezentace je určena pro procvičení názvů dnů a názvů vyučovacích předmětů.
21.05. 10

My town

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Mé město (budovy a další stavby), orientace ve městě a předložek next to a opposite. Je určena pro žáky čtvrté třídy základní školy.
27.05. 10

My Town, Giving Directions

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
My town - vocabulary, prepositions of movement, phrases, giving directions.
04.06. 10

Natural Disasters, Global Problems

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro procvičování slovní zásoby tématu v 9.ročníku ZŠ
28.04. 11

Nepravidelná slovesa

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nepravidelných sloves, jejich použití a snadnější zapamatování
08.05. 10

Nepravidelná slovesa

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování tvarů nepravidelných sloves.
14.09. 10

Neurčitý člen

Ročníky:
Tato prezentace je určena pro procvičení neurčitého členu a/an a jednotného a množného čísla podstatných jmen. Je určena pro žáky páté třídy základní školy.
23.11. 10

Neurčitý člen „a/an“

Ročníky:
Procvičení neurčitého členu
25.09. 11

New York

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci se seznamují s některými významnými stavbami a památkami New Yorku
28.04. 11

Numbers 1 - 100

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Čísla do 100.
28.04. 11

Numbers 1-20

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvládnutí čísel 1-20 v anglickém jazyce
23.10. 10

Numbers 10-100

Ročníky:
Vyvození čísel od 10 do 100, pro 3. - 4. ročník
22.02. 12

Numbers from 1 to 10 - řadové číslovky

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Vyvození řadových číslovek od 1. do 10.
23.02. 12

Numbers from 11 to 100 - řadové číslovky

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s psanou podobou řadových číslovek.
24.11. 10

Numbers from 11 to 20.

Ročníky:
Prezentace obsahuje číslovky od jedenácti do dvaceti.Učivo je určeno pro mladší žáky.
17.05. 10

Numbers from1 to 10

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Soubor obsahuje procvičování čísel od 1 do 10
27.11. 11

Oblečení

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci se naučí pojmenovat oblečení.
11.05. 10

Oblečení

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výuka a procvičování slovní zásoby.
31.05. 10

Oblečení a tělo

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací hodina Aj pro 3.-4.ročník na téma Oblečení a tělo
26.05. 10

Obličej

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
AJ-Obličej,učivo 3.třídy.Žáci si hravou formou osvojí nová slovíčka.
17.11. 11

Occupations

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovní zásoba a popis různých povolání.
29.09. 11

Opakování

Ročníky: ZŠ 4,
Může sloužit jako písemná práce (součást je pracovní list)
18.02. 12

Opakování 3. ročník

Ročníky: ZŠ 3,
Tato prezentace je určena k opakování učiva třetího ročníku.
18.02. 12

Opakování 4. roč.

Ročníky: ZŠ 4,
Tato prezentace je určena k opakování učiva 4. ročníku.
18.02. 12

Opakování 5. roč.

Ročníky: ZŠ 5,
Tato prezentace je určena k opakování učiva 5. ročníku.
25.09. 11

Opisný tvar slovesa can

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení opisného tvaru slovesa can.
25.10. 11

Opisný tvar slovesa may

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlit a procvičit opisný tvar slovesa may
25.09. 11

Opisný tvar slovesa must

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení opisného tvaru slovesa must
28.04. 11

Opposites

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí znalosti a pravopis slovních protikladů.
Autor: Hana Koptová
26.10. 10

Opposites

Ročníky:
Tato vyučovací jednotka slouží k procvičení přídavných jmen.
Autor: Dana Zrzavá
29.09. 11

Our flat

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Tato prezentace je určena k vyvození a k procvičení slovní zásoby k tématu Flat, furniture. Je určena pro žáky čtvrté a páté třídy základní školy.
10.06. 10

Our house

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci si zopakují části domu a jeho základní vybavení v anglickém jazyce.
Autor: Hana Koptová
29.11. 11

Ovoce

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci se naučí anglicky pojmenovat ovoce.
28.04. 11

Ovoce

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Vytvoření a procvičení slovní zásoby
06.06. 10

Ovoce

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
AJ-3.třída.Žáci si hravou formou osvojí nové učivo.
25.10. 11

Pádové otázky - kdo, co?

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení stavby vět se zájmeny "who" a "what".
27.08. 11

Passive Voice

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičování trpného rodu v různých gramatických časech.
11.11. 10

Past simple - AGO

Ročníky:
Procvičování použití slova AGO v minulém čase.
25.10. 11

Pencil-case

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Slouží k seznámení a upevnění slovní zásoby - penál.
14.09. 10

People

Ročníky:
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Lidé (jejich popis) a slovesa být a mít ve všech tvarech v kladných, záporných i tázacích větách. Je určena pro žáky páté třídy základní školy.
29.01. 12

Personal pronouns

Ročníky: ZŠ 5,
Výuka a procvičení používání tvarů osobních zájmen.
10.06. 10

Pet

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Soubor žáky seznamuje s vybranými domácími mazlíčky.
25.09. 11

Phrasal verbs

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s pojmem, představení a procvičení několika základních frázových sloves.
06.10. 10

Plants, trees, flowers, fruit and vegetables

Ročníky:
Rozšíření slovní zásoby témat rostliny, květiny, stromy, ovoce, zelenina, vč. procvičování. Vytvořeno v ActivInspire.
18.02. 12

Plurals

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k upevnění slovní zásoby a sumarizuje způsoby tvoření množného čísla.
17.11. 11

Plurals

Ročníky: ZŠ 5,
Tvoření množného čísla podstatných jmen
27.08. 11

Počasí

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Obsahuje základní anglické výrazy týkající se počasí.
03.06. 10

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, 7. - 8.ročník
29.01. 12

Podzim

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Úvodní i procvičovací hodina na téma Podzim
18.02. 12

Possessive adjectives

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování významu přivlastňovacích zájmen (my, your, his, her, our, their).
27.11. 10

Possessives - Whose?

Ročníky:
Sešit je určen žákům 4. ročníku na vyvození a procvičení přivlastňovacího ´s a tázacího zájmena Whose.
08.11. 10

Předložky

Ročníky:
Předložky „on, in, under, behind“ pro 1. stupeň ZŠ
20.10. 10

Předložky místa

Ročníky:
Učivo AJ pro 4.ročník o předložkách místa
25.09. 11

Předměty ve škole

Ročníky: ZŠ 4,
Osvojení a procvičení slovíček na téma „předměty ve škole“
27.05. 10

Předpřítomný čas

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování a opakování předpřítomného času.
27.11. 11

Překlad českého "aby".

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení překladu české spojky "aby".
10.06. 10

prepositions

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci jsou seznámeni s používáním nejčastějších předložek v anglickém jazyce.
Autor: Hana Koptová
29.11. 11

PREPOSITIONS I.

Ročníky: ZŠ 8,
Příprava je zaměřena na procvičení a upevnění znalostí o předložkách časových a místních ON, IN, AT .
28.05. 10

Prepositions I.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předložky vyjadřující místo
29.11. 11

PREPOSITIONS II.

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičení a upevnění znalostí o předložkách a některých důležitých předložkových vazbách.
28.05. 10

Prepositions II.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předložky vyjadřující čas
27.05. 11

Present Continuous

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování tvoření vět v průběhovém čase
17.05. 10

Present Continuous

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena pro procvičení přítomného času průběhového ve čtvrté třídě základní školy a lze ji využít v jedné vyučovací hodině.
05.12. 10

Present Perfect Tense

Ročníky:
Seznámení s novým gramatickým učivem - základní struktura věty oznamovací, otázky a záporu.
01.11. 10

Present simple + Wh- questions

Ročníky:
Výklad a prosvičování přítomného času prostého a tvoření otázek. Procvičování významu tázacích Wh- slov.
28.04. 11

Present Simple vs. Present Continuous

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování rozdílů v tvoření a použití obou časů.
29.01. 12

Příčestí trpné

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení příčestí trpného.
25.09. 11

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování přídavných jmen
14.11. 10

Přítomný čas prostý

Ročníky:
Oznamovací věta kladná, záporná, věta tázací, rozvíjení slovní zásoby.
16.05. 10

Přítomný čas prostý

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Přítomný čas prostý - opakování tvoření věty oznamovací, otázky a záporu
27.11. 11

Přítomný čas průběhový

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičovací hodina AJ pro 4. ročník na téma Přít. čas průběhový.
14.11. 10

Přítomný čas průběhový

Ročníky:
Oznamovací věta,kladná a záporná, věta tázací, rozvíjení slovní zásoby,...
10.06. 10

přítomný čas průběhový

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci si osvojí gramatiku přítomného průběhového času v 6.ročníku popř.si již získané znalosti procvičí.
Autor: Hana Koptová
12.05. 10

Přítomný čas průběhový

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tato prezentace je určena pro výuku anglického jazyka v šesté třídě základní školy a je určena pro jednu vyučovací hodinu.Obsahuje celé učivo týkající se problematiky přítomného času průběhového a následné propojení s přítomným časem prostým a jejich použití.
27.08. 11

Project 3

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Souhrnné opakování slovní zásoby k učebnici Project 3 formou soutěže.
29.09. 11

Pronouns

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Série přehledů a cvičení opakující problematiku zájmen.
30.01. 12

Protiklady

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci rozšíří slovní zásobu.
27.08. 11

Protiklady

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Úvod do učiva Aj na téma protikladná přídavná jména
18.03. 12

PROVERBS and IDIOMS

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Příprava je určena pro starší žáky ( 8. a 9. roč.), jako zábavná doplňková aktivita a rozšíření znalostí anglického jazyka.
27.05. 11

PS-sentences-verbs and nouns

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tato jednotka slouží k procvičení nejběžnějších vazeb mezi slovesem a podst. jménem /např. watch TV, have lunch/.
Autor: Dana Zrzavá
27.11. 10

Question tags

Ročníky:
Sešit je určen žákům 9. ročníku pro vyvození a procvičení tázacích dovětků.
29.01. 12

Questions

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičování otázek, obsahujících výrazy what, who, where, when
25.06. 11

Questions and answers

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena pro opakování otázek a odpovědí.
17.11. 11

Quiz

Ročníky: ZŠ 4,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky 3. třídy a 1. čtvrtletí 4. třídy.
Autor: Dana Zrzavá
18.02. 12

Quiz - 3. ročník

Ročníky: ZŠ 3,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky 3. třídy.
Autor: Dana Zrzavá
18.02. 12

Quiz - 5. ročník

Ročníky: ZŠ 5,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky 1. stupně.
Autor: Dana Zrzavá
29.01. 12

Quiz - 6. ročník

Ročníky: ZŠ 6,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky 1. stupně a 6. roč. 2. stupně. Jsou zde různé typy aktivit, možno tuto práci využít při suplovaných hodinách nebo jako pracovní listy.
Autor: Dana Zrzavá
27.11. 11

Quiz - 7. ročník

Ročníky: ZŠ 7,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky 6. třídy a 1. čtvrtletí 7. třídy.
Autor: Dana Zrzavá
29.01. 12

Quiz - 8. ročník

Ročníky: ZŠ 8,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky předcházejících ročníků a 1. čtvrtletí 8. roč. Jsou zde různé typy aktivit, možno tuto práci využít při suplovaných hodinách nebo jako pracovní listy.
Autor: Dana Zrzavá
29.01. 12

Quiz - 9. ročník

Ročníky: ZŠ 9,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky předcházejících ročníků a 1. čtvrtletí 9. roč. Jsou zde různé typy aktivit, možno tuto práci využít při suplovaných hodinách nebo jako pracovní listy.
Autor: Dana Zrzavá
07.06. 10

Regular and Irregular verbs

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování tvoření minulého času pravidelných a nepravidelných sloves
28.04. 11

Restaurant

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výuka a procvičování slovní zásoby a frází.
22.02. 12

Revision (Units 1-9)

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Předváděcí sešit obsahuje aktivity k procvičování tvoření otázek a odpovědí na ně, práci s určitým a neurčitým členem, doplňování tvarů slovesa to have a práci s protiklady.
Autor: Radek Franta
20.10. 10

Roční doby

Ročníky:
Opakovací hodina AJ pro 4.ročník na téma Roční doby a měsíce.
25.10. 11

Roční období

Ročníky: ZŠ 5,
Roční období, počasí - slovní zásoba, aktivity
25.10. 11

Rodina

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Rodina - slovní zásoba, příbuzenské vztahy.
25.09. 11

Rodina

Ročníky: ZŠ 3,
Opakování slovíček na téma „rodina“
14.11. 10

Rozvoj slovní zásoby 5. ročník

Ročníky:
Přiřazování slov k slovu nadřazenému.
26.02. 11

School

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování a rozšíření slovní zásoby k tématu Škola. Sešit slouží jako podklad k samostatnému ústnímu projevu.
29.01. 12

Seasons

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Rozvoj slovní zásoby, procvičení otázek a odpovědí v přítomném čase prostém.
05.11. 10

Second Conditional

Ročníky:
Vysvětlení a procvičení podmínkových souvětí 2. typu, včetně opakování související látky. Vytvořeno v programu ActivInspire.
25.09. 11

Sentences - mistakes

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Obsahem této jednotky jsou věty s chybami.Úkolem žáků je nalézt chyby a opravit je.
Autor: Dana Zrzavá
25.09. 11

SHOPPING

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
- výuka a procvičování slovní zásoby okruhu SHOPPING - doporučeno pro 7 - 8. ročník ZŠ
29.01. 12

Shops and services

Ročníky: ZŠ 5,
Slovní zásoba z okruhu obchodu a služeb.
22.02. 12

Slovesa

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Anglická slovesa podle abecedy, pravopis -ingových tvarů, jednoduchá frázová slovesa, pravidelná a nepravidelná slovesa.
25.10. 11

Slovesa

Ročníky: ZŠ 4,
Rozkazovací způsob sloves
17.11. 11

Sloveso "to be"

Ročníky: ZŠ 4,
Sloveso "to be" - časování slovesa, přivlastňovací zájmena
28.04. 11

Sloveso BÝT

Ročníky: ZŠ 4,
Úvod do učiva o slovese být v přítomném čase v kladné oznamovací větě
28.04. 11

Sloveso BÝT II.

Ročníky: ZŠ 4,
Úvod do učiva o slovesu být v přítomném čase v záporné a tázací větě
27.08. 11

Sloveso MÍT- TO HAVE GOT

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sloveso TO HAVE GOT v přítomném prostém čase
20.10. 10

Sloveso UMĚT

Ročníky:
Opakovací hodina AJ pro 5.ročník na gramatiku slovesa umět-can
01.06. 10

Slovosled - to be, to have

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tato vyučovací jednotka slouží k procvičování slovosledu u sloves "být" a "mít". Je určena pro žáky 6. tříd nebo jako opakování na začátku roku pro žáky 7. tříd.
Autor: Dana Zrzavá
25.06. 11

Sports

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Setnámení a upevnění slovní zásoby - sport
29.01. 12

Sports and games

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s novou slovní zásobou k tématu
03.06. 10

Sports and games

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sports and games
27.11. 11

Sporty

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování anglických názvů sportů.
15.11. 10

Státy světa

Ročníky:
Názvy států, národnosti,vlajky a hlavní města.
16.11. 10

Suggestions

Ročníky:
Sešit je určen žákům 9. ročníku pro vyvození a procvičení frází a výrazů, kterými něco navrhujeme - např. co dělat, kam jít...
18.02. 12

SVOMPT

Ročníky: ZŠ 7,
Základní pravidla tvoření a skladby anglické věty, porovnání s češtinou.
27.02. 12

Také ano, také ne, rovněž, ani...ani.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení dané gramatiky.
25.09. 11

Tázací dovětky

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičování tázacích dovětků.
25.09. 11

Test your English

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Tato jednotka je složena ze tří různých aktivit zaměřených na zopakování gramatiky 7. ročníku.
Autor: Dana Zrzavá
25.09. 11

Test your English II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tato jednotka je složena ze tří různých aktivit zaměřených na zopakování gramatiky 6.ročníku a 1. pol. 7. ročníku.
Autor: Dana Zrzavá
17.06. 10

Text - Past Simple v Continuous

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tato vyučovací jednotka slouží k procvičování časů v minulosti - průběhová nebo prostá forma. Je zde napsaný smyšlený text a žáci doplní správný tvar sloves.
Autor: Dana Zrzavá
17.06. 10

Text-Present Perfect or Past Simple

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
V této výukové jednotce je napsán smyšlený text o mladé dívce.V textu děti doplní slovesa ve správném čase. Na text navazuje rozhovor s touto dívkou, rozhovor je též zaměřen na dopnění správného času.
Autor: Dana Zrzavá
25.06. 11

The definite article

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci si připomenou používání určitého členu, možnosti nepoužívání členu a seznámí se s některými výjimkami.
Autor: Hana Koptová
27.11. 11

The Giant Turnip

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Pohádka o velké řepě
23.11. 10

The present simple tense I.

Ročníky:
Žáci jsou seznámeni s používáním přítomného času prostého v oznamovacích větách.
Autor: Hana Koptová
23.11. 10

The present simple tense II.

Ročníky:
Žáci jsou seznámeni s používáním přítomného času prostého v návaznosti na předcházející The present simple tense I.
Autor: Hana Koptová
25.07. 11

The simple future

Ročníky: ZŠ 5,
Cílem projektu je vyjádřit prostou budoucnost.
23.11. 10

The weather

Ročníky:
The weather-učivo 5.třídy.Prezentace obsahuje pojmy z oblasti počasí a ročních období.
27.05. 11

There is, there are 1

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit nabízí úvodní seznámení s vazbou There is/are.
27.05. 11

There is, there are 2

Ročníky: ZŠ 4,
Příprava navazuje na sešit There is, there are 1.
19.12. 10

Things

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit je určen pro žáky 4. ročníku - procvičení slovní zásoby, vazba there is, there are, předložky on, in
27.11. 11

Things for School

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s novou slovní zásobou k tomuto tématu
29.11. 11

Three little men

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Písnička s příběhem. Aktivní nácvik komunikativních dovedností.
25.06. 11

Time

Ročníky: ZŠ 5,
Tato prezentace je určena k procvičení slovní zásoby k tématu Time. Je určena pro žáky páté třídy základní školy.
27.11. 11

Time - 1st part

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Vyvození nového učiva - hodiny "do půl"a následné procvičováníprocvičením.
27.11. 11

Time - 2nd part

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Vyvození nového učiva - hodiny "od půl"a následné procvičování, upevňování učiva What is the time?
29.01. 12

To be

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování tvarů slovesa být (kladné a záporné věty).
26.02. 11

To be

Ročníky: ZŠ 5,
Tato prezentace je určena k vyvození i k procvičení slovesa být v přítomném čase prostém, v prezentaci se též procvičuje tvoření záporu a otázky slovesa být v přítomném čase prostém.
21.11. 10

To be

Ročníky:
Prezentace obsahuje aktivity k nácviku vazby -to be.
18.02. 12

To be - questions

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování tvoření otázek slovesa být.
21.11. 10

To have got

Ročníky:
Prezentace obsahuje vazbu-to have.
30.10. 11

Tom´s day

Ročníky: ZŠ 4,
Režim dne.Věty týkající se režimu dne.
27.11. 11

Tools

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s novou slovní zásobou a její procvičení.
27.11. 11

Toys

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s novou slovní zásobou k tomuto tématu
25.10. 11

Toys

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Slouží k seznámení a upevnění slovní zásoby - hračky.
23.05. 10

Transport

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Slovní zásoba k tématu Transport.
18.02. 12

Transport 1 - Motor vehicles, Road traffic

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Opakování a rozšíření slovní zásoby tématu, přehledně členěno do kategorií, interaktivní menu, časté využití klipartů a jiné grafiky, doplněno křížovkami. Vytvořeno v ActivInspire.
18.02. 12

Transport 2 - Rail, Air and Water transport

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Opakování a rozšíření slovní zásoby tématu, přehledně členěno do kategorií, interaktivní menu, časté využití klipartů, doplněno křížovkami. Vytvořeno v ActivInspire.
29.09. 11

TV programmes

Ročníky: ZŠ 4,
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Televizní pořady. Je určena pro žáky čtvrté třídy základní školy.
27.08. 11

Tvary

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Obsahuje jednoduché tvary a jejich procvičení
27.05. 11

Tvoření slov - lidské tělo + pocity

Ročníky: ZŠ 3,
Žáci tvoří slova z daných písmenek. Na konci výuk. jednotky je překlad s procvičenou slovní zásobou z předcházejících stránek.
Autor: Dana Zrzavá
09.06. 10

Určování času

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Prezentace se zabývá výukou určování času (hodiny, minuty).
01.11. 10

Vazba "There is / There are" I

Ročníky:
Výukový materiál slouží k pochopení a procvičení této vazby.
Autor: Dana Zrzavá
01.11. 10

Vazba "There is / There are" II

Ročníky:
Jednotka navazuje na předcházející vyučovací hodinu.Slouží k procvičení vazby a tvoření vět.
Autor: Dana Zrzavá
01.11. 10

Vazba "There is / There are" III

Ročníky:
Výukový materiál navazuje na předcházející vyuč. jednotky. Žáci tvoří celé věty podle obrázků, zaměřeno na slovní zásobu a předložky.
Autor: Dana Zrzavá
08.11. 10

Vazba „There is..., There are...“

Ročníky:
Vazba „There is..., There are...“
27.08. 11

Vazby s HAVE, DO, MAKE, GO, GET, TAKE.

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Přehled základních vazeb se slovesy "have, do, make, go, get, take" včetně procvičování.
25.11. 10

Vegetables

Ročníky:
Seznamuje s některými druhy zeleniny.
31.08. 11

Verb "to have"

Ročníky: ZŠ 5,
Sloveso "to have" a jeho tvary v přítomném čase, tvoření otázek a záporu
25.10. 11

Visit London !

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Opakování a rozšíření znalostí z oblasti reálií - Londýn. Videa s poslechem, fotografie, texty, test atd. Activ Vote.
27.11. 11

Visit Scotland !

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Opakování a rozšíření znalostí z oblasti reálií - Skotsko. Videa s poslechem, fotografie, texty, atd.
26.10. 10

Vocabulary

Ročníky:
Tato vyučovací jednotka slouží k procvičení slovní zásoby. Je vhodná na začátek hodiny.
Autor: Dana Zrzavá
22.02. 12

Volný čas

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Prezentace obsahuje anglické výrazy nejpoužívanějších volnočasových aktivit.
26.02. 11

Was - Were

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Souhrnné opakování a procvičování použití minulého času slovesa 'be' ve větách. Vytvořeno v ActivInspire.
28.04. 11

Weather

Ročníky: ZŠ 7,
- výuka a procvičování slovní zásoby okruhu WEATHER, SEASONS, MONTHS, CLOTHES, ACTIVITIES, FESTIVALS in Britain. - vytvořeno v AS
16.11. 10

Wh-questions

Ročníky:
Sešit je určen k opakování a procvičování tázacích zájmen a otázek tvořených s těmito zájmeny.
25.11. 10

What are you wearing?

Ročníky:
Procvičení slovní zásoby k tomuto tématu
28.04. 11

What time is it?

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Pochopení principu hodin
26.03. 11

What´s the matter?

Ročníky: ZŠ 5,
Cílem této prezentace je vyjádřit zdravotní potíže,zeptat se na jejich příčinu,doporučit a zdůvodnit jejich řešení.
05.12. 10

What´s the time?

Ročníky:
Seznámení s novým tématem -odpovědi na otázku "Kolik je hodin?"
25.10. 11

Who is who?

Ročníky: ZŠ 5,
Man-men,woman-women.Ukazovací zájmena:this,that,these,those.
27.05. 11

Winter holidays

Ročníky: ZŠ 5,
Cílem projektu je osvojit si slovní aktivity a umět hovořit na téma zimních sportů a her dětí na sněhu.
27.11. 11

Zájmena přivlastňovací a samostatná přivlastňovací

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zájmena přivlastňovací a samostatná přivlastňovací
29.11. 11

Zelenina

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci naučí anglicky pojmenovat zeleninu.
28.04. 11

Zelenina

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Vytvoření a procvičení slovní zásoby
26.05. 10

Zelenina

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Učivo pro 3.ročník.Žáci si hravou formou osvojí nová slovíčka-zeleninu.
29.01. 12

Zima

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Úvodní i procvičovací hodina na téma Zima
28.04. 11

Zvířata

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Vytvoření a procvičení slovní zásoby
05.12. 10

Zvířata

Ročníky:
Procvičování anglických slovíček - zvířat
11.05. 10

Zvířata

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování slovní zásoby.
25.09. 11

Zvířata v ZOO

Ročníky: ZŠ 3,
Žáci se naučí anglicky pojmenovat některá zvířata v ZOO