projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2024
25.11. 10

What are you wearing?

Procvičení slovní zásoby k tomuto tématu
Téma: What are you wearing? Určeno především pro 5.ročník ZŠ. Jedná se o seznámení s novou slovní zásobou k tomuto tématu. Seznamování probíhá na základě názorných obrázků, vždy je možno ihned ověřit správnost odpovědi. Náseduje procvičení slovní zásoby, opět pomocí obrázků. Je možno využít i v nižších ročnících, pokud proběmne předem seznámení s otázkou What are you wearing?
Ročníky:

Další materiály tohoto autora