projektui.cz

svátek má Olga, 11.7. 2020
27.05. 11

Computers

Pracovní sešit je určen k sumarizaci slovní zásoby k tématu Počítače. Úkoly zahrnují rozvoj dovedností čtení, mluvení a psaní.
Žáci si upevňují význam slov běžně používaných i v českém jazyce, odpovídají na otázky a na jejich základě vytvářejí samostatný ústní či písemný projev na toto téma.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora