projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2024
26.05. 10

Zelenina

Učivo pro 3.ročník.Žáci si hravou formou osvojí nová slovíčka-zeleninu.
Zelenina.Cílem této prezentace je osvojení si znalostí nových slovíček pro žáky 3.třídy.Hravou formou si žáci upevní nové znalosti.Na první straně žáci vyberou z kotouče slova a správně je přiřadí k obrázkům.Zároveň procvičují výslovnost.Na druhé stránce žáci provedou to samé, jako na předešlé, ale v množném čísle.Na třetí stránce žáci překládají slovíčka, kontrolu provedou přetažením slova přes hrnec na zelenou plochu.Na čtvrté stánce žáci napíší k obrázkům správná slova, kontrolu provedou vytažením červené šipky.Na páté stránce žáci napíší k obrázkům správná slova, kontrolu provedou vytažením červené šipky.Na šesté stránce žáci dopíší písmena do slov, odsunutím červeného obdélníčku zkontrolují.Užitím interaktivních prvků si žáci nenásilnou formou zafixují nové učivo.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora