projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
07.06. 10

Slova protikladná a souznačná

Slova protikladná a souznačná - seznámení s pojmy slova protikladná a souznačná, procvičení na příkladech, určeno pro 3. ročník.
Tento předváděcí sešit je určen pro žáky 3. ročníku a slouží k procvičení učiva o významu slov. Stránky slouží k ujasnění pojmů slova protikladná a souznačná, procvičení tohoto učiva a rozšíření slovní zásoby.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora