projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
28.04. 11

Pravopisná cvičení

Pracovní sešit v AS slouží k procvičování pravopisných jevů na 2. stupni.
Pracovní sešit je určen pro žáky 6. - 9. třídy, je vypracován v AS. Žáci si procvičují shodu Př s PO, koncovky podst. a přídavných jmen, souhláskovou skupinu - n, - nn, předpony - s, - z, velká písmena a vyjmenovaná slova.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora