projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
23.05. 10

Přídavná jména

Přídavná jména pro 6. ročník - druhy a pravopis, lze využít i ve vyšších ročnících k opakování učiva.
Procvičování přídavných jmen, rozlišení tvrdých, měkkých a přivlastňovacích, upozornění na časté pravopisné chyby, doplňování pravopisu, hravá forma.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora