projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
24.05. 10

Souvětí, spojky

Odlišování spojek od ostatních slovních druhů, druhy vět, souvětí a věta jednoduchá.
Žáci si zopakují druhý vět v křížovce, následně vyhledávají spojky, seznámí se s pojmem souvětí, spojují dvě věty jednoduché v souvětí, doplňují do souvětí vhodné spojky, rozpoznávají větu jednoduchou a souvětí, dokončují vhodně souvětí. Určeno pro 2. ročník (možné i 3. ročník), rozsah 1-2 vyučovací hodiny.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora