projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2024
27.05. 11

Slovesa

Osoba, číslo a čas sloves.
Žáci na 1. straně poznávají v textu slovesa. Na další straně se seznámí s pojmy slovesné osoby a čísla a jejich určování pomocí osobních zájmen. Určování osob procvičí na následujících stranách. Nakonec si zopakují slovesné časy.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora