projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
27.05. 11

Jarní čeština pro čtvrťáky

Opakování učiva pro žáky 4. ročníku v rozsahu 3 - 4 hodin. Opakování slovních druhů, zejména podstatných jmen a sloves. Určování vzorů podstatných jmen. Opakování učiva o slovesech, určování mluvnických kategorií u sloves (osoby, čísla a času), řazení slov dle abecedy. Sešit navazuje na tematiku jara.
str. 2: opakování slovních druhů - skládání obrázku - tematika jara a velikonoc, odkaz na webové stránky s jarní písničkou str. 3: určování vzorů podstatných jmen str. 4: procvičování abecedy, řazení slov, možnost skupinové práce a tisku pracovního listu str. 5: doplňovačka s kontrolou, možnost tisku pracovního listu str. 6: určování vzorů podstatných jmen - výběr a vznik obrázku a slova, možnost tisku pracovního listu str. 7: slovesa - přikládání děje k daným obrázkům a tvoření vět str. 8: otázky Kdo? Co dělá? (kouzelný ukazatel) str. 9: určování mluvnických kategorií sloves, vyplňování doplňovačky s tajenkou, odkaz na webové stránky J. Žáčka
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora