projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2024
14.09. 10

Ježek ti napoví

Určeno pro žáky 3. ročníků ZŠ. Téma: Obor čísel do 1000.
Předváděcí sešit je určen pro žáky 3. ročníků ZŠ. Rozsah 2 - 3 vyučovací hodiny. Cílem sešitu je zápis čísel v rozvinutém zápisu, znázorňování čísel na číselné ose, práce s penězi, vyvození římských číslic, pyramidy a numerace do 1000.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora