projektui.cz

svátek má Sáva, 14.11. 2018
25.06. 11

Slovesne tvary

určování mluvnických kategorií u sloves
Příprava je určena k seznámení se slovním druhem slovesa a k následnému procvičování určování mluvnických kategorií u sloves.
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora