projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
29.01. 12

Kovy

Prezentace je určena k popisu vlastností, výskytu, výroby a použití významných kovů (Fe, Cu, Al, Ag, Au).
Téma práce: Kovy - Fe, Cu, Al, Ag, Au Určeno pro: Žáky 8. ročníku ZŠ Cíl: Předat žákům interaktivně základní informace o vlatnostech, výskytu, použití a výrobě některých významných kovů Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny Typ použitých cvičení: práce s perem, přiřazování pojmů, práce s mapou ČR, vytváření ustálených sousloví, sestavování názvů, dopisování názvů a značek chemických prvků Mezipředmětové vztahy: dějepis - těžba stříbra za vlády Karla IV. zeměpis - česká města na mapě český jazyk - ustálená sousloví, Jack London přírodopis - hemoglobin Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - využití již osvojených znalostí komunikativní - vyjadřování svých myšlenek a získaných informací pracovní - správné využití pomůcek a techniky, pozitivní motivace k úspěšné práci
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora