projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2024
26.02. 11

Ropa a její zpracování

Prezentace je určena k probrání učiva o ropě, jejím zpracovávání, využití a vlivu na životní prostředí.
Téma práce: Ropa a její zpracování Určeno pro: Žáky 9. ročníku ZŠ Cíl: Seznámit žáky s vlastnostmi ropy, jejím významem, zpracováním, ale také s dopady ropných havárií na životní prostředí. Časový rozsah: 1-2 vyučovací hodiny Typ použitých cvičení: Sestavování základních informací o původu ropy, doplňování slov do textu, popis aparatury, opakování chemických vzorců uhlovodíků, přiřazování pojmů, orientace na mapě, vyhledávání informací na internetu. Mezipředmětové vztahy: výchova ke zdraví - bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami přírodopis - vliv ropných havárií na živočichy a rostliny, geologie - vznik ropných ložisek zeměpis - slepá mapa zemí sdružených v OPEK, ropovody v ČR Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - využití již osvojených znalostí komunikativní - vyjadřování svých myšlenek a získaných informací pracovní - správné využití pomůcek a techniky, pozitivní motivace k úspěšné práci
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora