projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024

Chemie Chemie

Autor:
Řadit:
27.05. 11

Alkany

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva Alkany.
26.02. 11

Alkany

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit slouží k procvičení učiva týkajícího se alkanů. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire - Studio.
25.06. 11

Alkeny

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva Alkeny.
26.03. 11

Alkeny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit slouží k procvičení učiva týkajícího se alkenů. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire - Studio.
29.01. 12

Alkoholy a fenoly

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva alkoholy a fenoly.
25.06. 11

Alkyny

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva Alkyny.
26.03. 11

Alkyny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit slouží k procvičení učiva týkajícího se alkynů. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire - Studio.
18.02. 12

Anorganické názvosloví - halogenidy, oxidy a sulfidy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičování anorganického názvosloví - halogenidů, oxidů a sulfidů.
30.05. 10

Anorganické názvosloví I.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. i 9. ročníku. Opakuje a procvičuje anorganické názvosloví : názvosloví oxidů, kyselin, solí, hydroxidů
03.10. 10

Anorganické názvosloví II.

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. i 9. ročníku. Opakuje a procvičuje anorganické názvosloví : názvosloví oxidů, kyselin, solí, hydroxidů. Prezentace je vytvořena v programu ActivInspire. Prezentaci lze využít k samostatné práci,soutěži, zkoušení v několika vyučovacích hodinách.
22.02. 12

Anorganické sloučeniny - opakování

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. nebo 9. ročníku Procvičuje základní vlastnosti a využití dvouprvkových a tříprvkových anorganických sloučenin. Je vhodná pro zkoušení.
28.04. 11

Aromatické uhlovodíky

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. nebo 9. ročníku podle zařazení učiva o uhlovodících. V prezentaci jsou zahrnuty stránky na opakování učiva a výkladové stránky Areny.
25.10. 11

Atomy

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro žáky 8.. ročníku po probrání učiva o atomech. Opakuje základní pojmy.
19.05. 10

Atomy

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku. Slouží k vysvětlení základních pojmů z oblasti složení atomu s důrazem na uspořádání jeho elektronových vrstev. Má dotaci jedné vyučovací hodiny s výkladem, zpětnou vazbou a procvičováním.
Autor: Radko Alexa
27.09. 10

Atomy a molekuly

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k procvičení pojmů atom, molekula, prvek a sloučenina a k získání praxe v určování počtu prvků a atomů v molekulách. Rozvíjeny jsou zde především kompetence k učení a k řešení problémů.
29.01. 12

Automobil a chemie

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit slouží k procvičení učiva týkajícího se paliv do automobilových motorů a problematiky vlivu automobilů na životní prostředí.
28.04. 11

Bezkyslíkaté kyseliny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičení a upevnění uřiva týkajícího se tématu bezkyslíkaté kyseliny. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire-Studio.
30.01. 11

Chemická reakce

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen k procvičování učiva o chemických reakcích. Je vytvořen v programu ActivInspire-Studio.
18.02. 12

Chemická vazba, ionty

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen k procvičování učiva týkajícího se vzniku chemické vazby a k procvičení učiva o iontech.
29.01. 12

Chemické prvky

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k zábavnému zopakování a procvičení názvů a značek chemických prvků. Doporučené zařazení po částech k oživení hodin chemie.
20.10. 10

Chemické prvky

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen k procvičení názvů a značek chemických prvků. Předváděcí sešit je vytvořen v programu ActivInspire-Studio.
22.05. 10

Chemické prvky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku po probrání učiva o základních chemických prvcích. Procvičuje názvy a chemické značky vybraných chemických prvků, opakuje vlastnosti a využití kovů a nekovů.
18.02. 12

Chemické prvky v mobilním telefonu

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k seznámení žáků s některými součástmi mobilního telefonu.
23.11. 10

Chemické reakce, chemická rovnice

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8.ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu.Slouží pro zopakování a procvičení učiva o chemické reakci, chemické rovnici a Zákonu zachování hmotnosti.
09.11. 10

Chemické sklo a nádobí

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. třídy. Slouží k procvičování poznávání laboratorního skla a nádobí. Je průpravou pro praktické cvičení ve školní laboratoři.
28.04. 11

Chemické výpočty trochu jinak

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8.nebo 9. ročníku podle zařazení učiva Chemické výpočty. Zábavnou formou procvičuje výpočet molární hmotnosti, koncentrace, hmotnostního zlomku, složení roztoku.
25.10. 11

Deriváty uhlovodíků

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. nebo 9. ročníku podle zařazení učiva o uhlovodících a jejich derivátech.
15.10. 10

Deriváty uhlovodíků - alkoholy

Ročníky:
Tento předváděcí sešit je určen k objasnění struktury molekul alkoholů, popsání vlastností methanolu a ethanolu a k seznámení žáků s účinky alkoholu na lidský organismus.
10.10. 10

Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty

Ročníky:
Tento předváděcí sešit je určen k vysvětlení pojmu deriváty a halogenderiváty a objasnění názvosloví, významu a použití halogenderivátů.
10.11. 10

Deriváty uhlovodíků - karboxylové kyseliny

Ročníky:
Prezentace je určena k vysvětlení pojmu karboxylové kyseliny, vyvození karboxylové skupiny. Žáci se seznámí s použitím a vlastnostmi běžně používaných karboxylových kyselin.
25.10. 11

Deriváty uhlovodíků - test

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. a 9. ročníku po probrání učiva Deriváty uhlovodíků. Součástí prezentace je řešení testu. Vhodné pro využití hlasovacího zařízení.
26.03. 11

Dvouprvkové sloučeniny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. a 9. ročníku po probrání učiva: Dvouprvkové sloučeniny oxidy, halogenidy, sulfidy. Prezentace je určena pro shrnutí a opakování základních poznatků o dvouprvkových sloučeninách a jejich názvosloví. Prezentaci lze využít ve více hodinách. Prezentace rozvíjí kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.
29.01. 12

Halogenderiváty

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva halogenderiváty.
23.11. 10

Halogenidy

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8.ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva Halogenidy.
28.04. 11

Halogeny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k procvičení a zopakování učiva, týkajícího se halogenů. Je vytvořen v programu ActivInspire-Studio.
26.02. 11

Hrátky s deriváty uhlovodíků

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit Hrátky s uhlovodíky je určen k zábavnému opakování učiva o derivátech uhlovodíků (halogenderivátech, alkoholech, karboxylových kyselinách).
30.09. 10

Hrátky s uhlovodíky

Ročníky:
Tento předváděcí sešit je určen k zopakování základního učiva o alkanech, alkenech, alkynech a arenech.
27.05. 11

Hrátky se sacharidy

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k zopakování učiva o sacharidech. Opakování je vytvořeno formou soutěže družstev, která soutěží o body. Ty buď získává za správnou odpověď nebo je za špatnou odpověď ztrácí (riskuj).
25.09. 11

Hydroxidy

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva hydroxidy.
29.01. 12

Ionty

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8.i 9. ročníku k procvičení učiva ion, vznik iontů. Vhodné pro zkoušení probraného učiva.
04.11. 10

Ionty

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží k procvičení učiva Ionty.
18.02. 12

Karbonylové a karboxylové sloučeniny

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva karbonylové a karboxylové kyseliny.
29.01. 12

Kovy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k popisu vlastností, výskytu, výroby a použití významných kovů (Fe, Cu, Al, Ag, Au).
18.02. 12

Křížovka s úkoly - obecná chemie

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k zopakování učiva obecné chemie formou křížovky. Ke každému řádku křížovky je přidělen úkol.
25.09. 11

Kyseliny

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva kyseliny.
25.10. 11

Kyselost a zásaditost roztoků

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva kyselost a zásaditost roztoků.
27.05. 11

Kyselost a zásaditost roztoků

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. ročníku po probrání učiva Kyseliny a hydroxidy, pH roztoků. Žáci si procvičí názvosloví kyselin a hydroxidů, zopakují pojmy kyselost, zásaditost, pH, indikátor. V prezentaci je zařazena osmisměrka.
26.03. 11

Kyslíkaté kyseliny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je vytvořen v ActivInspire - Studiu. Předváděcí sešit je určen k procvičení učiva týkajícího se názvosloví, vlastností, použití a reakcí základních kyslíkatých kyselin.
29.01. 12

Látkové množství

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8.i 9. ročníku k procvičení učiva látkové množství, molární hmotnost. Sešit obsahuje výpočtové úlohy a osmisměrku.
27.11. 11

Molární hmotnost

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8.i 9. ročníku k procvičení učiva molární hmotnost.
28.04. 11

Názvosloví halogenidů

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k procvičování názvosloví halogenidů. Je vytvořen v programu ActivInspire-Studio.
26.03. 11

Názvosloví kyslíkatých kyselin

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je vytvořen v ActivInspire-Studiu. Je určen k procvičení a zopakování názvosloví anorganických kyslíkatých kyselin.
29.01. 12

Názvosloví oxidů

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k procvičení názvosloví oxidů - žáci si na příkladech ověří a upevní naučenou látku.
22.02. 12

Nekovy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. nebo 9. ročníku podle zařazení učiva o nekovech. Procvičuje základní vlastnosti a využití nekovových prvků.
09.11. 10

Není voda jako voda

Ročníky:
Prezentace je určena pro žáky 8. ročníku po probrání učiva: Směsi - voda. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire.
25.10. 11

Neutralizace

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. nebo 9. ročníku podle zařazení učiva Neutralizace a vznik solí. V prezentaci jsou zahrnuty i stránky na procvičování názvosloví anorganických sloučenin.
27.09. 10

Oddělování složek směsí

Ročníky:
Sešit slouží k procvičení jednotlivých metod oddělování složek směsí.
25.09. 11

Opakování učiva 8. ročníku I

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k zopakování základních informací o složení atomu, vzniku ionů, složení molekul a významu PSP.
25.10. 11

Opakování učiva 8. ročníku II

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k zopakování základních informací o typech chemické vazby, chemického názvosloví a jednoduchých výpočtů.
17.10. 10

Opakujeme soli

Ročníky:
Prezentace je určena pro žáky 8. a 9. ročníku po probrání učiva: Soli -jejich vlastnosti, vznik a názvosloví. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire.
26.02. 11

Oxidy

Ročníky: ZŠ 8,
Anotace na web: Předváděcí sešit je určen pro žáky 8.ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva Oxidy.
30.05. 10

Oxidy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku. Objasňuje pravidla pro tvorbu názvosloví oxidů. Vysvětluje princip vytvoření vzorce oxidu z jeho názvu a opačně vytvoření názvu oxidu z jeho vzorce. Má dotaci jedné vyučovací hodiny s výkladem, zpětnou vazbou a příklady.
Autor: Radko Alexa
27.11. 11

Paliva

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva paliva.
04.11. 10

Periodická soustava prvků

Ročníky:
Předváděcí sešit Periodická soustava prvků je určen pro žáky 8. ročníku. Předváděcí sešit má dotaci jednu vyučovací hodinu a slouží k procvičování učiva Periodická soustava prvků.
20.10. 10

Periodická soustava prvků

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení periodické tabulky prvků. Sešit je vytvořen v programu AktivInspire -Studio.
29.01. 12

Periodická soustava prvků - procvičování

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k procvičení a zopakování znalostí o periodické soustavě chemických prvků.
14.06. 10

Počítáme v chemii

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku. Cílem je seznámit žáky s výpočty v chemii se zaměřením na molární hmotnost a jednoduché výpočty z chemických rovnic. Má dotaci jedné až dvou vyučovacích hodin s výkladem, zpětnou vazbou a příklady.
Autor: Radko Alexa
28.04. 11

Polokovy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit slouží k procvičení učiva týkajícího tématu polokovy a polovodiče. Je vytvořen v programu ActivInspire-Studio.
25.09. 11

Přírodní látky - bílkoviny

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k vysvětlení pojmu bílkoviny, jejich významu a funkce v těle člověka.
29.06. 11

Přírodní látky - lipidy

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k vysvětlení pojmu lipidy, jejich rozdělení a významu.
22.02. 12

Přírodní látky - Lipidy a Bílkoviny

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku. Má dotaci jednu až dvě vyučovací hodiny. Slouží pro zopakování a procvičení učiva Lipidy a bílkoviny.
18.02. 12

Přírodní látky - Sacharidy

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva Sacharidy.
28.04. 11

Přírodní látky - Sacharidy

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k seznámení žáků se strukturou základních sacharidů, jejich rozdělením, vznikem, významem a použitím.
17.11. 11

Redoxní reakce

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva redoxní reakce.
25.10. 11

Redoxní reakce

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k vysvětlení podstaty redukce a oxidace a jejich významu v praxi.
10.10. 10

Redoxní reakce

Ročníky:
Prezentace je určena pro žáky 9. ročníku k výkladu a procvičení pojmů týkajících se tématu redoxní reakce. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire.
26.02. 11

Ropa a její zpracování

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k probrání učiva o ropě, jejím zpracovávání, využití a vlivu na životní prostředí.
25.10. 11

Směsi

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva směsi.
25.04. 10

Směsi

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičení učiva, týkajícího se kapitoly směsi. Žáci si procvičí a zopakují rozdělení látek, druhy směsí a jejich vlastnosti.
26.05. 10

Směsi a jejich dělení

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 8. ročníku k procvičení a opakování základních pojmů týkajících se chemických látek, směsí a jejich dělení na jednotlivé složky.
25.09. 11

Soli

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva soli.
27.09. 10

Stavba atomu

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k procvičení znalostí žáků, týkajících se složení atomu.
04.05. 10

Stavba atomu - procvičování

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro zopakování a procvičení základních informací o stavbě atomu. Má sloužit k doplnění vyučovací hodiny.
29.01. 12

Stechiometrie chemických rovnice - Riskuj

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičování stechiometrie (vyčíslování) chemických rovnic.
27.05. 11

Sulfidy

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8.ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva Sulfidy.
04.09. 10

Uhlovodíky - alkeny, alkyny

Ročníky:
Tento předváděcí sešit je určen k výkladu učiva o alkenech a alkynech. Seznamuje žáky se strukturou těchto látek, s jejich vlastnostmi a využitím.
18.02. 12

Uhlovodíky - názvosloví

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8.i 9. ročníku k procvičení učiva o uhlovodících a jejich názvosloví. Vhodné pro ověřování znalostí z probraného učiva.
26.02. 11

Uhlovodíky - základní učivo

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen k procvičení základních znalostí o uhlovodících. Sešit je zpracován v programu ActivInspire - Studio.
13.05. 10

Uhlovodíky-alkany

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k vysvětlení pojmů uhlovodíky a alkany, k demonstraci tří typů chemických vzorců uhlovodíků a k jejich procvičení. Jsou zde i základní informace o čtyřech nejjednodušších alkanech.
29.04. 10

Úvod do chemie

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k motivaci žáků, k otevření diskuse o důležitosti chemie.
08.05. 10

Úvod do organické chemie

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro doplnění výkladové hodiny na úvod organické chemie.
21.04. 10

Vlastnosti látek

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen k zopakování pojmů látka a těleso, skupenství a jeho změny, hustota, elektrická vodivost a nebezpečná látka.
17.11. 11

Voda

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k popisu stavby molekuly vody, k vysvětlení jejích vlastností, k popisu jednotlivých druhů vody a jejich využití.
17.11. 11

Vzduch

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k vysvětlení složení vzduchu a vlastností jeho složek.
17.11. 11

Vzduch

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro žáky 8. ročníku pro zopakování základních informací o vzduchu.
30.01. 11

Vzduch

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen k procvičování pojmů a znalostí získaných v kapitole vzduch. Je vytvořen v programu ActivInspire-Studio.
05.10. 10

Zábavná chemie

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. i 9. ročníku. Opakuje a procvičuje anorganické názvosloví a základní pojmy probírané v hodinách chemie formou doplňování do křížovek a osmisměrek.Prezentace byla vytvořena v programu ActivInspire.
30.03. 11

Zdroje energie

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k seznámení žáků se zdroji energie, k objasnění fungování jaderných a tepelných elektráren. Má přimět žáky k zamyšlení nad využitím alternativních zdrojů energie.
29.05. 11

Znáš anorganickou chemii?

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. nebo 9. ročníku pro zopakování základních pojmů z anorganické chemie.
26.03. 11

Znáš obecnou chemii?

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. nebo 9. ročníku pro zopakování základních pojmů z obecné chemie. Lze ji použít jako kvíz.