projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2024
25.09. 11

HISTORIE ROMŮ - I. část

Příprava je určena jako rozšiřující učivo. Seznamuje s historií Romů na území Čech a Moravy. Výkladové stránky jsou doplněny odkazy na www stránky. V druhé části přípravy je zařazeno krátké procvičování.
Internetové odkazy jsou funkční ke dni 5.9. 2011. Na str. 4 - Romská hymna (zpívá - žák 8.A ZŠ TGM Jihlava Josef Šamko). Využití mezipředmětových vztahů - Výchova k občanství, Zeměpis, Literatura, Umění a kultura.
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora