projektui.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2019
17.11. 11

Historie Romů - klutura

Určeno pro žáky 8. třídy základní školy. Příprava je určena jako rozšiřující učivo. Seznamuje s kulturní historií Romů. Využití mezipředmětových vztahů - výchova k občanství, zeměpis, literatura, umění a kultura.
Jednotlivé stránky obsahují pokyny pro práci a úkoly pro žáky. Je možné použít pracovní list, který je jako příloha uveden v sešitě. Příprava seznamuje s tradičním životem Romů, romštinou a současnou kulturou Romů. Na str. 7 - báseň Jana Horvátha - Mira dajorake (namluvil - žák 8.A ZŠ TGM Jihlava - Josef Šamko). Internetové odkazy jsou funkční ke dni 31.10. 2011.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora