projektui.cz

svátek má Vítězslav, 21.7. 2019
29.09. 11

Pomocné vědy historické

Sešit je určený k úvodu do studia dějepisu, zaměřuje se na výklad jednotlivých pomocných věd historických a na práci s některými jejich pojmy.
Sešit je určen pro 6. ročník jako součást úvodu do studia, je zaměřen spíše motivačně a základní učivo rozšiřuje. Pomocí vlastních dosavadních znalostí, práce s texty a obrázky se žáci seznamují s vědami, které pomáhají historii. Na počátku je rozcestník na jednotlivé vědy(diplomatika, paleografie, epigrafika, sfragistika, heraldika, genealogie, numismatika, chronologie, metrologie), po kliknutí na název se přesunou na stránku s výkladem a procvičením.
Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora