projektui.cz

svátek má Adolf, 17.6. 2019
11.11. 10

2. fáze průmyslové revoluce

Výuková hodina je určena pro žáky 8.(9.)třídy. Hodina obsahuje výklad a opakování.
Hodina obsahuje úvod do 2. fáze průmyslové revoluce, změny v oblasti výroby a společnosti, nejdůležitější vynálezy a vynálezce. Závěrem je obsaženo opakování. Hodina klade důraz na samostatné uvažování žáků a vyvozování závěrů.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora