projektui.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
21.11. 10

Starověká Indie

Starověká Indie - učivo určeno pro žáky 6. ročníku.
Vyukový list je určen k výkladu a opakováni Starověké Indie. List obsahuje učivo o geografii, přírodních podmínkách, vzniku měst, kultury, společnosti, náboženství a opakování. Důraz je kladen na samostatné uvažování a zjišťování údajů o učivu.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora