projektui.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
31.08. 11

Tlak

Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1- 2 hodina
Sešit je určen pro výuku fyziky v 7. ročníku a týká se tématu: Deformační účinek síly, tlak. V první části je vysvětlen vznik tlaku, souvislost tlaku s deformací tělesa. Dále je zavedena fyzikální veličina tlak, je uveden vzorec pro výpočet a zavedeny jednotky tlaku. Ve druhé části je popsáno jak lze zmenšit nebo zvětšit tlak.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora