projektui.cz

svátek má Rostislav, 19.4. 2019
20.09. 10

Grafy frekvence a periody

Prezentace na procvičení odečítání periody a frekvence z grafu.
Prezentace obsahuje sadu grafů. Žák z těchto grafů určuje hodnotu frakvence nebo periody. Žák tyto hodnoty může určit přímo z grafu nebo ověřit výpočtem. Lze využít i hlasovacího zařízení.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora