projektui.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
13.11. 10

Teplo a teplota

Sešit pro připomenutí pojmu TEPLOTA a výklad pojmu TEPLO.
V sešitě je vysvětlen rozdíl mezi pojmy teplota a teplo. Jsou zde popsány 3 experimenty. Ty je potřeba realizovat. Na základě těchto pokusů žáci odvozují na čem závisí teplo.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora