projektui.cz

svátek má Ivo, 19.5. 2019
16.05. 10

Elektrické obvody I

Předváděcí sešit je určený k procvičení značek el. obvodu a sestavování jednoduchých elekt. obvodů.
Žáci si nejprve procvičí značky součástek el. obvodu. Sešit napomáhá vytvoření a fixaci vazeb mezi reálnou součástkou a její schématickou značkou. Na dalším listě rozdělují věci na zdroje napětí a spotřebiče. Na závěr sestaví elektrický obvod podle schématu, doporučuji navázat prací se stavebnicí.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora