projektui.cz

svátek má Adolf, 17.6. 2024

Fyzika Fyzika

Autor:
Řadit:
10.11. 10

Změna skupenství látek, tání a tuhnutí

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin. Anotace na web: Tento předváděcí sešit se týká opakování vyukového tématu Změny skupenství látek, tání a tuhnutí.
Autor: Dušan Rodek
31.08. 11

6. ročník - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Učivo 6. ročníku, sešit je určen k opakování na konci roku, dotace 1-2 hodiny
25.06. 11

7. ročník - opakování

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročníku, sešit je určen k opakování na konci roku, dotace 2 hodiny
18.02. 12

7. ročník-zábavné opakování

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročníku, sešit je určen k opakování učiva, dotace 1-2 hodiny.
25.07. 11

8.ročník - opakování

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo 8. ročníku, sešit je určen k opakování na konci roku, dotace 1 hodina
25.10. 11

9.ročník - opakování

Ročníky: ZŠ 9,
Učivo 9. ročníku, sešit je určen k opakování na konci roku, dotace 1-2 hodiny
28.04. 11

Atmosféra Země

Ročníky: ZŠ 7,
Atmosféra Země - různé metody procvičování. Předváděcí sešit je určen pro 7. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.
Autor: Dušan Rodek
18.03. 12

Čas

Ročníky: ZŠ 6,
Definování pojmu čas.
22.02. 12

Čas

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k procvičení celku Měření času pro žáky 6. ročníku. Práce je vytvořena v programu ActivInspire.
29.01. 12

Čas

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tento sešit se zaměřuje na opakování látky - Čas. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 6. a 7. ročníků. Doporučuji u některých listů sbalit panel nástrojů, na všech listech jsou vytaženy šipky pro otáčení listů a jiné pomocné nástroje.
Autor: Dušan Rodek
27.05. 11

Čas, jednotky času

Ročníky: ZŠ 6,
Čas, jednotky času
Autor: Aleš Čapek
29.01. 12

Cívka s proudem

Ročníky: ZŠ 9,
Učivo 9. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1 hodina
17.05. 10

Deformační účinky síly

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Učivo 7. ročníku, sešit je určen k výkladu i k procvičení látky, dotace: 2-3 hodiny
29.01. 12

Délka

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k procvičení celku Měření délky tělesa pro žáky 6. ročníku. Některé stránky můžeme vytisknout, aby pracovali všichni žáci. Práce je vytvořena v programu ActivInspire.
28.04. 11

Délka, jednotky délky

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen k procvičení převodů jednotek délky v hodinách fyziky v 6. třídě.
Autor: Aleš Čapek
29.01. 12

Dráha

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tento sešit se zaměřuje na opakování látky - Dráha. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 6. a 7. ročníků. Doporučuji u některých listů sbalit panel nástrojů, na všech listech jsou vytaženy šipky pro otáčení listů a jiné pomocné nástroje.
Autor: Dušan Rodek
19.12. 10

Dráha při rovnoměrném pohybu tělesa

Ročníky:
Učivo 7. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1-2 hodiny
27.08. 11

El. práce, příkon

Ročníky: ZŠ 8,
Tento sešit se týká opakování tématu El. práce, příkon. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin pro 8. ročník.
Autor: Dušan Rodek
22.02. 12

Elektrická práce

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen k procvičení tématu elektrická práce v hodinách fyziky v 8. nebo 9. ročníku ZŠ (podle ŠVP dané školy).
Autor: Aleš Čapek
25.10. 11

Elektrická práce, příkon - výpočty

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příklady na výpočet el. práce a příkonu.
20.09. 10

Elektrické obvody - praktické sestavování

Ročníky:
Prezentace pro procvičení sestavování elektrických obvodů.
16.05. 10

Elektrické obvody I

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určený k procvičení značek el. obvodu a sestavování jednoduchých elekt. obvodů.
25.05. 10

Elektrické obvody II

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určený k opakování a procvičení látky - Jednoduchý elektrický obvod, zkrat. Žáci si zopakují účinky el. proudu a podmínky průchodu el. proudu obvodem, budou řešit situace, kdy nastane v obvodu zkrat.
30.01. 11

Elektrické vlastnosti látek

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Elektrické vlastnosti látek a jejich složení
26.02. 11

Elektrické vlastnosti látek 1.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 8,
Elektrické vlastnosti látek 1 - různé metody procvičování. Předváděcí sešit je určen pro 6. i 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. vyučovací hodiny.
Autor: Dušan Rodek
26.03. 11

Elektrické vlastnosti látek 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 8,
Elektrické vlastnosti látek 2 - různé metody procvičování. Předváděcí sešit je určen pro 6. a 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.
Autor: Dušan Rodek
27.05. 11

Elektrický náboj, elektrické pole

Ročníky: ZŠ 6,
Elektrický náboj, elektrické pole
Autor: Aleš Čapek
11.12. 11

Elektrický obvod - skládačka

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování, opakování a prohlubování učiva fyziky 6. - 9. ročníku na téma: Elektrický obvod.
27.08. 11

Elektrický obvod 6. ročník

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen pro procvičení tématu elektrický obvod v hodinách fyziky v 6. ročníku ZŠ.
Autor: Aleš Čapek
08.06. 10

Elektrický obvod III

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k zopakování a procvičení látky o složitějších elektrických obvodech. Žáci si procvičí zakreslování schémat složitějších el. obvodů a upevní si poznatky o průchodu proudu el. obvodem.
28.10. 10

Elektrický proud v kovech

Ročníky:
Fyzika 6. - 9. ročník.
20.09. 10

Elektrický výkon - teorie

Ročníky:
Prezentace na podporu výkladu látky elektrický výkon.
29.01. 12

Elektromagnetická indukce

Ročníky: ZŠ 9,
Práce shrnuje poznatky o elektromagnetické indukci a vzniku a průběhu střídavého proudu a napětí.
29.01. 12

Elektromagnetické jevy

Ročníky: ZŠ 9,
Práce vychází z běžných pokusů a shrnuje poznatky o magnetickém poli magnetu a cívky s proudem.
18.02. 12

Elektromagnetické záření - AZ kvíz

Ročníky: ZŠ 9,
Učivo 9. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1 hodina
20.09. 10

Elektrotechnické značky

Ročníky:
Elektrotechnické značky - opakování + test (ActiVote)
29.01. 12

Fyz. jednotky - 7. ročník

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k procvičení, dotace: 1 hodina
27.11. 11

Fyzikální křížovky I

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k opakování, dotace: 1 - 2 hodiny
27.11. 11

Fyzikální křížovky II

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k opakování, dotace: 1 - 2 hodiny
11.12. 11

Fyzikální Třesk - Interaktivní hra

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Procvičování, opakování a prohlubování učiva fyziky 6. a 7. ročníku. Forma: konkunrenční hra.
17.11. 11

Fyzikální veličiny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování - značky a jednotky fyzikálních veličin
25.05. 10

Fyzikální veličiny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Daný předváděcí sešit je určen pro žáky 6. - 7. ročníku. Je z oblasti fyziky - fyzikální veličiny. Má dotaci 1. - 2. hodin. Je to sešit určený pro opakování této oblasti MV – matematika
Autor: Dušan Rodek
25.11. 10

Fyzikální veličiny 6.třída

Ročníky:
Sešit obsahuje fyzikální veličiny, jejich označení a jednotky
Autor: Aleš Čapek
26.11. 10

Fyzikální veličiny 8. ročník

Ročníky:
Sešit obsahuje čtyři fyzikální veličiny, jejich označení, jednotky a vzorečky k výpočtu
Autor: Aleš Čapek
27.11. 11

Grafická závislost dráhy na čase

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 hodina
20.09. 10

Grafy frekvence a periody

Ročníky:
Prezentace na procvičení odečítání periody a frekvence z grafu.
27.08. 11

Gravitační síla

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
18.05. 10

Gravitační síla

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Daný předváděcí sešit "Gravitační síla" je určen pro 6. ročník a je z oblasti fyziky. Má dotaci 1 - 2 hodin.
Autor: Dušan Rodek
29.11. 11

Historie a mytologie blesků

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování a opakování učiva fyziky 8.- 9. ročníku - téma:Historie a mytologie blesků
27.11. 11

Hmotnost - tématické opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit slouží k opakování a procvičování tématu hmotnost a jednotek hmotnosti.
17.11. 11

Hmotnost tělesa

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k procvičení celku hmotnost tělesa pro žáky 6. ročníku. Práce je vytvořena v programu ActivInspire.
22.02. 12

hustota

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit slouží k zopakování poznatků o hustotě , procvičení vyhledávání hustot látek v tabulkách a výpočtu příkladů.
27.11. 11

Hustota

Ročníky: ZŠ 6,
Definování veličiny hustota.
03.08. 10

Hustota

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Učivo 6. (7.) ročníku, sešit je určen k procvičení látky, dotace: 1-2 hodiny
27.11. 11

Hustota - výpočty

Ročníky: ZŠ 6,
Příklady výpočtů hustoty.
29.09. 11

Hustota látky

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k procvičení celku Hustota látky pro žáky 6. ročníku. Práce je vytvořena v programu ActivInspire.
27.11. 11

Hustota, hmotnost, objem

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tento sešit se zaměřuje na opakování látky - Objem, hustota, hmotnost. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 6. a 7. ročníků. Doporučuji u některých listů sbalit panel nástrojů, na všech listech jsou vytaženy šipky pro otáčení listů a jiné pomocné nástroje.
Autor: Dušan Rodek
29.05. 10

Hydraulické zařízení

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu a procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
29.09. 11

Hydraulické zařízení - výpočty

Ročníky: ZŠ 7,
Příklady na výpočty u hydraulického zařízení.
27.08. 11

Hydrostatická vztlaková síla

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu vzniku vztlakové síly, dotace: 1 hodina
31.08. 11

Hydrostatický paradox

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 hodina
03.06. 10

Hydrostatický tlak

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen k procvičení tématu hydrostatický tlak
Autor: Aleš Čapek
18.03. 12

Hydrostatický tlak - výpočty

Ročníky: ZŠ 7,
Příklady na výpočet hydrostatického tlaku.
27.05. 11

Jaderná energie

Ročníky: ZŠ 9,
Učivo 9. ročníku, sešit je určen k procvičení části učiva, dotace 1 hodina
01.02. 12

Jaderná energie - jaderná elektrárna

Ročníky: ZŠ 9,
Vysvětlení funkce jednotlivých částí jaderné elektrárny.
27.11. 11

Jednotky času

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určený k procvičení převodů jednotek času
30.12. 10

Jednotky času

Ročníky: ZŠ 6,
Převod jednotek času, 6. ročník
25.10. 11

jednotky délky

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena pro žáky 6. ročníku. Obsahuje různé náměty na procvičení převodů jednotek délky.
29.01. 12

Jednotky hmotnosti

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. ročníku. Je vhodný k procvičování převodů jednotek hmotnosti.
29.01. 12

Jednotky objemu

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. ročníku. Jedná se o sešit určený k procvičení převodů jednotek objemu.
03.11. 10

Jízdní řády

Ročníky:
Prezentace je určena k procvičení tématu Pohyb tělesa v 7. ročníku. Seznamuje žáky s jízdními řády. Prezentace je vytvořena v ActivInspire
27.08. 11

Kapalnění

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku, oblast fyzika, téma hodiny - kapalnění. Lze ho využít k procvičení a zopakování látky.
10.06. 10

Kladky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu a procvičení, dotace 2 hodiny.
22.02. 12

Kvíz-opakování pohyb

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit je určen k procvičení tématu pohyb v hodinách fyziky v 7. ročníku.
Autor: Aleš Čapek
30.03. 11

Látka a těleso

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k procvičení pojmů látka a těleso pro žáky 6. ročníku. Práce je vytvořena v programu ActivInspire.
30.05. 10

Látka a těleso

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit pro vysvětlení a procvičení pojmů v 6. ročníku.
29.01. 12

Lom světla

Ročníky: ZŠ 9,
Učivo 9. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1 hodina
28.04. 11

Magnetické vlastnosti látek

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen k procvičení tématu magnetické vlastnosti látek v hodinách fyziky v 6. třídě ZŠ.
Autor: Aleš Čapek
08.06. 10

Magnetické vlastnosti látek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Učivo fyziky pro žáky 6. ročníku, Magnetické vlastnosti látek.
25.09. 11

Magnetismus - tématická prověrka I.

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování a opakování učiva fyziky 6. ročníku - téma: Magnetismus - tématická prověrka I.
25.09. 11

Magnetismus - tématická prověrka II.

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování a opakování učiva fyziky 6. ročníku - téma: Magnetismus - tématická prověrka II.
19.12. 10

Matematické kyvadlo

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Testovací šešit, fyzika, 8. - 9. ročník. Použití buď s ActivVote, nebo pomocí pracovních listů.
17.09. 10

Mechanická práce

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. vyučovací hodina. Tento předváděcí sešit se týká opakování vyukového tématu Mechanická práce.
Autor: Dušan Rodek
27.11. 11

Mechanická práce - výpočet slovních příkladů

Ročníky: ZŠ 8,
Mechanická práce - výpočet slovních příkladů
28.04. 11

Mechanické vlastnosti plynů

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit je určen k procvičení tématu mechanické vlastnosti plynů v hodiách fyziky v 7. ročníku ZŠ.
Autor: Aleš Čapek
27.11. 11

Měření atmosférického tlaku

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
27.11. 11

Měření času

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen k zopakování a procvičení měření času
27.11. 11

Měření délky

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen k zopakování a procvičení měření délky.
22.02. 12

Měření hmotnosti

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen k zopakování a procvičení měření hmotnosti.
22.11. 10

Měření hmotnosti tělesa

Ročníky:
Fyzika, 6. ročník, téma: Měření hmotnosti tělesa
17.05. 10

Měření hmotnosti tělesa

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Učivo 6. ročníku, sešit je určen k výkladu i procvičení látky, dotace: 2 hodiny
26.02. 11

Měření napětí

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Měření elektrického napětí
22.02. 12

Měření objemu

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen k zopakování a procvičení měření objemu kapalin.
01.11. 10

Měření objemu

Ročníky:
Učivo 6. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva měření objemu tělesa, dotace 1-2 hodiny
26.02. 11

Měření proudu

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Měření elektrického proudu
30.12. 10

Měření teploty

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování měření teploty, fyzika, 6. ročník
13.11. 10

Měrná tepelná kapacita, výpočet tepla

Ročníky:
Sešit pro vysvětlení měrné tepelné kapacity.
27.05. 11

Meteorologie 1 - Základní prvky, měření

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Přehled meteorologických prvků a jejich měření
25.06. 11

Meteorologie 2 - Teplota a tlak vzduchu

Ročníky: ZŠ 8,
Práce ukazuje změny teploty a tlaku vzduchu s výškou, časem a zeměpisnou polohou.
17.11. 11

Meteorologie 3 - Předpověď počasí

Ročníky: ZŠ 8,
Práce popisuje vznik tlakových útvarů a front.
26.02. 11

Model atomu

Ročníky: ZŠ 6,
Učivo 6. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1 hodina
29.01. 12

Napětí, proud a odpor

Ročníky: ZŠ 8,
Tento sešit se zaměřuje na opakování látky - Napětí, proud a odpor. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 8. ročníku. Doporučuji u některých listů sbalit panel nástrojů, na všech listech jsou vytaženy šipky pro otáčení listů a jiné pomocné nástroje.
Autor: Dušan Rodek
29.01. 12

Newtonovy pohybové zákony

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1 hodina
17.11. 11

Objem tělesa

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k procvičení celku Měření objemu tělesa pro žáky 6. ročníku. Práce je vytvořena v programu ActivInspire.
28.04. 11

Objem, jednotky objemu

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen pro procvičení jednotek objemu a jejich převodů v hodinách fyziky v 6. třídě ZŠ.
Autor: Aleš Čapek
27.11. 11

Odraz světla. Zrcadla.

Ročníky: ZŠ 9,
Učivo 9. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1 hodina
13.11. 10

Ohmův zákon

Ročníky:
Sešit pro výklad Ohmova zákona.
25.10. 10

Ohmův zákon

Ročníky:
Prezentace je určena pro žáky 8. ročníku k procvičení kapitoly Ohmův zákon. Práce je vytvořena v programu ActivInspire.
12.04. 10

Ohmův zákon

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Soubor příkladů na procvičování výpočtu Ohmova zákona
25.11. 10

Opakování - pohyb tělesa

Ročníky:
Učivo 7. ročník, Pohyb tělesa - opakování prostřednictvím ActiVote, příp. možné i bez něj , dotace: 1 hodiny
17.11. 11

Opakování 8. ročníku

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Tento sešit se zaměřuje na opakování látek z osmého ročníku. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků.
Autor: Dušan Rodek
30.01. 11

Opakování základních jednotek

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování základních jednotek
21.04. 10

Optika - Čočky

Ročníky: ZŠ 9,
Fyzika - Optika - Čočky. Určeno pro 9. ročník. Výklad, zpětná vazba, procvičování.
28.04. 11

Otáčivý účinek síly

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
18.03. 12

Páka - výpočty

Ročníky: ZŠ 7,
Příklady na výpočet rovnováhy na páce.
31.05. 10

Páka v praxi

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu a procvičení, dotace 2 hodiny.
27.05. 11

Paralelní zapojení rezistorů

Ročníky: ZŠ 8,
Tento sešit se zaměřuje na opakování látky - Paralelní zapojení rezistorů. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 8. ročníků.
Autor: Dušan Rodek
27.08. 11

Paralelní zapojení spotřebičů

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen pro procvičení tématu elektrický obvod - paralelní zapojení spotřebičů v hodinách fyziky v 8.nebo 9. ročníku ZŠ (podle rozvržení učiva dle ŠVP)
Autor: Aleš Čapek
18.11. 10

Pascalův zákon

Ročníky:
Prezentace procvičuje Pascalův zákon (tlak v uzavřené nádobě, tlaková síla, hydraulická zařízení). Práce je vytvořena v ActivInspire.
27.05. 11

Pascalův zákon, hydraulické zařízení

Ročníky: ZŠ 7,
Vysvětlení Pascalova zákona a principu hydraulického zařízení.
29.01. 12

Planety

Ročníky: ZŠ 9,
Tento sešit se zaměřuje na opakování a výuky látky - Vesmír - Planety. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem a orientovat se na internetu. Určeno pro žáky 9. ročníků. Doporučuji u některých listů sbalit panel nástrojů, na všech listech jsou vytaženy šipky pro otáčení listů a jiné pomocné nástroje.
Autor: Dušan Rodek
27.08. 11

Planety sluneční soustavy

Ročníky: ZŠ 9,
Učivo 9. ročníku, sešit je určen k opakování i k výkladu učiva, dotace 1 hodina
08.10. 10

Plavání těles

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro 7. ročník, oblast fyzika - kapaliny. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.
Autor: Dušan Rodek
28.04. 11

Plování nestejnorodých těles

Ročníky: ZŠ 7,
Fyzika 7. ročník. Plování nestejnorodých těles.
03.11. 10

Plování těles

Ročníky:
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu a procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
25.10. 11

Pohyb těles

Ročníky: ZŠ 6,
Tento sešit se zaměřuje na opakování látky - Pohyb těles. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 8. ročníků. Doporučuji u některých listů sbalit panel nástrojů, na všech listech jsou vytaženy šipky pro otáčení listů a jiné pomocné nástroje.
Autor: Dušan Rodek
24.05. 10

Pohyb tělesa - opakování

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k opakování a procvičení tématu Pohyb tělesa pro žáky 7. ročníku.Je zaměřena na rozdělení pohybů, jednotky rychlosti a na závislost dráhy rovnoměrného pohybu na čase.
27.11. 11

Pohybová energie

Ročníky: ZŠ 8,
Vysvětlení pohybové energie.
14.11. 10

Pohybová energie

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku. Slouží k zopakování a procvičení učiva.
27.11. 11

Polohová enegie

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k procvičení tématu polohová energie v hodinách fyziky v 8. ročníku ZŠ.
Autor: Aleš Čapek
14.11. 10

Polohová energie

Ročníky:
Sešit je určen pro žáky 8. ročníku. Slouží k opakování a procvičení látky.
27.11. 11

Polohová energie - výpočty

Ročníky: ZŠ 8,
Příklady na výpočet polohové energie.
02.01. 11

Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině

Ročníky:
Učivo 7. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1 hodina
25.10. 11

Práce

Ročníky: ZŠ 8,
Definování veličiny práce.
24.11. 10

Práce

Ročníky:
Sešit je určen k procvičení jednoduchých výpočtů na téma práce.
Autor: Aleš Čapek
14.11. 10

Práce

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. roč. Sešit je určen k zopakování a procvičení látky.
25.10. 11

Práce - výpočty

Ročníky: ZŠ 8,
Příklady na výpočet práce.
27.11. 11

Práce na kladce

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo 8. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1 hodina
16.09. 10

Práce. Výkon.

Ročníky:
Prezentace je určena k procvičení a k opakování tématu Práce, výkon, energie pro žáky 8. ročníku.
22.11. 10

Přeměny energie

Ročníky:
Sešit je určen k zopakování a procvičení látky.Žáci si zopakují druhy energie a jejich přeměny, vyřeší příklad.
30.01. 11

Převody dílčích jednotek

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Postup používání dílčícj jednotek
25.09. 11

Převody jednotek objemu

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování a opakování učiva fyziky 6. ročníku - téma: objem - tématické prověrky.
30.01. 11

Převody násobných jednotek

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Převody dílčích jednotek
13.11. 10

Příklady na výpočet tepla

Ročníky:
V sešitě je několik typů příkladů na výpočet tepla při tepelné výměně.
10.06. 10

Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno pro procvičení základních pojmů a jednoduchých výpočtů
Autor: Aleš Čapek
30.01. 11

Řešení slovních příkladů

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Řešení slovních příkladů
18.02. 12

Rychlost

Ročníky: ZŠ 7,
Definování pojmu rychlost.
25.10. 11

Rychlost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tento sešit se zaměřuje na opakování látky - Rychlost. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 6. a 7. ročníků.
Autor: Dušan Rodek
27.11. 11

Rychlost - výpočet slovních příkladů

Ročníky: ZŠ 7,
Soubor slovních příkladů na rychlost doplněná o řešení.
18.02. 12

Rychlost - výpočty

Ročníky: ZŠ 7,
Příklady na výpočet rychlosti.
30.01. 11

Sbírka příkladů - transformátory

Ročníky: ZŠ 9,
Sbírka příkladů - transformátory
30.01. 11

Sbírka testů - Elektřina - 1.část

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sbírka testů - Elektřina - 1.část
30.01. 11

Sbírka testů - Elektřina - 2.část

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sbírka testů - Elektřina - 2.část
27.05. 11

Sériové zapojení rezistorů

Ročníky: ZŠ 8,
Tento sešit se zaměřuje na opakování látky - Sériové zapojení rezistorů. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 8. ročníků.
Autor: Dušan Rodek
27.08. 11

Sériové zapojení spotřebičů

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen pro procvičení tématu elektrický obvod - sériové zapojení spotřebičů v hodinách fyziky v 8.nebo 9. ročníku ZŠ (podle rozvržení učiva dle ŠVP)
Autor: Aleš Čapek
04.03. 12

Setrvačnost

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
29.11. 11

Síla - skládání sil.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování a opakování učiva fyziky 6. a 7. ročníku - téma: Síla - skládání sil.
05.06. 10

Síla a tlak - značky a jednotky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení značek a jednotek síly a tlaku, 7. ročník
15.11. 10

Síla, její znázornění a skládání sil

Ročníky:
Výklad síly, znázornění síly a skládání sil.
05.06. 10

Síly - procvičování

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Měření síly, skládání sil, příklady.
24.11. 10

Skládání sil

Ročníky:
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu a procvičení, dotace: 2 - 3 hodiny
25.11. 10

Skládání sil opačného směru

Ročníky:
Sešit obsahuje jednoduché příklady na skládání sil opačného směru.
Autor: Aleš Čapek
25.11. 10

Skládání sil stejného směru

Ročníky:
Sešit obsahuje několik příkladů na skládání sil
Autor: Aleš Čapek
01.02. 12

Sluneční soustava

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování a opakování učiva fyziky 6.- 9. ročníku - téma: Sluneční soustava
28.04. 11

Spalovací motory

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit pro vysvětlení tepelných motorů.
28.04. 11

Spalovací motory

Ročníky: ZŠ 8,
Spalovací motory - různé metody procvičování. Předváděcí sešit je určen pro 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.
Autor: Dušan Rodek
30.03. 11

Spalovací motory

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace předvádí princip pístových spalovacích motorů. Práce je vytvořena v Active Inspire a doplňuje ji pracovní list (MS Word).
29.11. 11

Stádia bouřky

Ročníky: ZŠ 7,
Výkladová práce k rozšíření učiva o meteorologických jevech: Stádia bouřky.
03.06. 10

Stavba látek

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování učiva o stavbě látek 6. ročník.
27.08. 11

Sublimace, desublimace

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k zopakování a procvičení látky.
28.04. 11

Tání a tuhnutí

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k zopakování a procvičení látky.
26.02. 11

Tání, tuhnutí

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo 8. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1 hodina
26.05. 10

Tělesa a látky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit "Tělesa a látky" je určen pro 6. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.
Autor: Dušan Rodek
27.05. 11

Těleso v kapalině

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k procvičení látky chování tělesa v kapalině pro žáky 7. ročníku. Je vytvořena v programu ActivInspire.
26.03. 11

Tepelná výměna

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro 8. ročník. Slouží k procvičení a zopakování výukového tématu Tepelná výměna.
28.04. 11

Tepelná výměna vedením

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k procvičení k tématu tepelná výměna vedením pro žáky 8. ročníku. Práce je vytvořena v programu ActivInspire.
29.01. 12

Teplo

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k procvičení tématu teplo odevzdané nebo přijaté při tepelné výměně v hodinách fyziky v 8. ročníku ZŠ.
Autor: Aleš Čapek
28.04. 11

Teplo

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k výkladu látky se zpětnou vazbou i procvičováním.
22.11. 10

Teplo

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.Předváděcí sešit se týká opakování vyukového tématu Teplo a měrná tepelná kapacita.
Autor: Dušan Rodek
13.11. 10

Teplo a teplota

Ročníky:
Sešit pro připomenutí pojmu TEPLOTA a výklad pojmu TEPLO.
29.01. 12

Teplota

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k procvičení celku Měření teploty tělesa pro žáky 6. ročníku.
25.06. 11

Teplota

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen pro procvičení tématu teplota v hodinách fyziky v 6. ročníku ZŠ.
Autor: Aleš Čapek
23.10. 10

Teplota,teplo

Ročníky:
Učivo 8. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva teplota, teplo, dotace 1-2 hodiny
17.11. 11

Těžiště tělesa

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
31.08. 11

Tlak

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1- 2 hodina
25.06. 11

Tlak a tlaková síla

Ročníky: ZŠ 7,
Fyzika, tlak a tlaková síla, 7. ročník
22.02. 12

Tlak plynu v uzavřené nádobě

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
29.01. 12

Tlak, tlaková síla

Ročníky: ZŠ 7,
Tento sešit se zaměřuje na opakování látky - Tlak, tlaková síla. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 7. ročníků. Doporučuji u některých listů sbalit panel nástrojů, na všech listech jsou vytaženy šipky pro otáčení listů a jiné pomocné nástroje.
Autor: Dušan Rodek
27.05. 11

Transformátory

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Transformátory
Autor: Aleš Čapek
23.05. 10

Tření

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Učivo 7. ročníku, sešit je určen k výkladu i k procvičení látky, dotace: 2 hodiny
20.09. 10

Tvorba grafu - perioda a frekvence

Ročníky:
Prezentace určená k procvičení vytváření grafů dle zadaných hodnot periody a frekvence
27.11. 11

Vedení elektrického proudu v plynech (bouřka)

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování a opakování učiva fyziky 8. - 9. ročníku - téma: Vedení elektrického proudu v plynech (bouřka)
18.02. 12

Vesmírné piškvorky

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Procvičování a opakování učiva fyziky 8.- 9. ročníku - téma: Vesmír.
09.06. 10

Vlastnosti kapalin

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit pro výklad a procvičení vlastností kapalin.
02.06. 10

Vlastnosti pevných látek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit pro výklad a procvičení vlastností pevných látek.
26.03. 11

Vnitřní energie, teplo

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k shrnutí a zopakování látky. Žáci si zopakují, co je vnitřní energie, jakými způsoby ji lze měnit a na čem závisí její velikost.
29.01. 12

Výkon

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k procvičení tématu výkon v hodinách fyziky v 8. ročníku ZŠ.
Autor: Aleš Čapek
27.11. 11

Výkon

Ročníky: ZŠ 8,
Definování veličiny výkon.
14.11. 10

Výkon

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8.roč. Slouží k zopakování a procvičení látky.
27.11. 11

Výkon - výpočty

Ročníky: ZŠ 8,
Příklady na výpočty výkonu.
29.01. 12

Výkon elektrického proudu

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen k procvičení tématu výkon elektrického proudu.
Autor: Aleš Čapek
29.09. 10

Výkon, výpočet práce z výkonu a času

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin. Opakování tématu výkon a výpočet práce z výkonu a času.
Autor: Dušan Rodek
27.05. 11

Vypařování a var

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k zopakování a procvičení látky.
26.03. 11

Vypařování a var

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo 8. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1 hodina
30.01. 11

Vypařování, var a kapalnění

Ročníky: ZŠ 8,
Vypařování, var, kapalnění - různé metody procvičování. Předváděcí sešit je určen pro 8. ročník, oblast fyzika.
Autor: Dušan Rodek
31.08. 11

Výpočet a procvičení tlaku

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 hodina
27.08. 11

Výpočet hydrostatické vztlakové síly

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k procvičení a výpočtům vztlakové síly, dotace: 1 hodina
29.01. 12

Výpočet mechanického tlaku

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace určená pro procvičování výpočtu mechanického tlaku.
29.01. 12

Výpočet mechanického výkonu

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace určená pro procvičování výpočtu mechanického výkonu.
29.01. 12

Výpočet pascalova zákona.

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace určená pro procvičování výpočtu tlaku v kapalině - Pascalův zákon.
29.01. 12

Výpočet rovnováhy na páce

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace určená pro procvičování výpočtu rovnováhy na páce.
29.01. 12

Výpočet tepla

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace určená pro procvičování výpočtu přijatého a odevzdaného tepla.
28.04. 11

Výpočet tepla

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k zopakování a procvičení vztahu pro výpočet tepla při tepelné výměně.
05.12. 10

Výpočet v, s, t

Ročníky:
Učivo 7. ročník, sešit je určen procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
12.04. 10

Výpočty paralelních obvodů

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Soubor příkladů na procvičování výpočtůparalelních obvodů.
12.04. 10

Výpočty sériových obvodů

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Soubor příkladů na procvičování výpočtů v sériových obvodech.
18.02. 12

Využití jaderné energie

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičování a opakování učiva fyziky 9. ročníku - téma: Využití jaderné energie.
19.05. 10

Vztlaková síla

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vztlaková síla působící na těleso ponořené v kapalině
Autor: Aleš Čapek
04.03. 12

Zákon akce a reakce

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
28.02. 12

Zákon síly

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
01.02. 12

Změna skupenství

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování a opakování učiva fyziky 6.- 9. ročníku - téma: Změna skupenství.
24.11. 10

Znázornění síly

Ročníky:
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu a procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
27.11. 11

Zvukové jevy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Práce popisuje vznik, přenos a zachycení zvukové vlny.
28.04. 11

Zvukové jevy

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo 8. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1 hodina