projektui.cz

svátek má Vladimír, 23.5. 2019
25.06. 11

Teplota

Sešit je určen pro procvičení tématu teplota v hodinách fyziky v 6. ročníku ZŠ.
V sešitu si žáci procvičí odečítání a zakreslování teplot u kapalinových teploměrů, odečítání údajů z grafu, časového průběhu teploty a tvorbu grafu.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora