projektui.cz

svátek má Vítězslav, 21.7. 2019
27.08. 11

Sériové zapojení spotřebičů

Sešit je určen pro procvičení tématu elektrický obvod - sériové zapojení spotřebičů v hodinách fyziky v 8.nebo 9. ročníku ZŠ (podle rozvržení učiva dle ŠVP)
V sešitu si žáci zopakují schématické znázornění obvodů se zapojením dvou spotřebičů sériově (žárovky a rezistory), výpočty příkladů se zapojením dvou spotřebičů sériově.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora