projektui.cz

svátek má Adolf, 17.6. 2024

Hudební výchova Hudební výchova

Autor:
Řadit:
28.04. 11

Antonín Dvořák

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Práce je zaměřena na život a dílo hudebního skladatele A.Dvořáka.
01.12. 10

Bedřich Smetana

Ročníky:
Prezentace je určena pro 4.ročník.Časový rozsah je 1 hodina.Cílem práce je seznámit žáky s biografií a dílem Bedřicha Smetany.
05.12. 10

Bedřich Smetana Hv

Ročníky: ZŠ 5,
Hudební výchova - 5. ročník, Bedřich Smetana
24.11. 10

Délky not

Ročníky:
Sešit slouží k procvičení délek not. Je určen pro žáky 1. stupně.
01.12. 10

Druhy taktů

Ročníky:
Prezentace je určena pro 3.ročník.Časový rozsah je 1 hodina.Cílem práce je procvičit a upevnit znalost druhů taktů.
27.02. 12

Dynamika

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Sešit je určen pro 2. až 3. ročník. Časový rozsah je jedna vyučovací hodina. Práce je zaměřena na rozeznávání tónů z hlediska stupňování a výšky tónů.
08.11. 10

Hudebně vyjadřovací prostředky a vlastnosti tónů

Ročníky:
Hudební barva, nástroje, dynamika, tempo, rytmus, výška tónu
25.10. 11

Hudební a nehudební zvuky 2

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Sešit je určen pro 1.a 2. ročník.Časový rozsah je 1-2 vyuč. hodiny.Žáci se seznámí s hudebními a nehudebními zvuky.
25.10. 11

Hudební abeceda

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro 3.ročník.Časový rozsah je jedna vyučovací hodina.Žáci si osvojí znalosti o hudební abecedě.
27.05. 11

Hudební gotika

Ročníky: ZŠ 8,
Hudební výchova 8. ročník - hudební gotika
31.10. 10

Hudební hrátky podruhé (pro 2.-3. ročník ZŠ)

Ročníky:
Procvičení učiva hudební výchovy hravou formou. Opakování lidových písní.
05.11. 10

Hudební hrátky pro 2.-3.ročník ZŠ

Ročníky:
Procvičování not hravou formou. Doplněno rébusy dětských jmen.
20.07. 10

Hudební nástroje

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Pracovní sešit pro procvičení poznávání hudebních nástrojů. Určeno pro výuku HV ve 2-4. ročníku.
Autor: René Pohanka
30.05. 10

Hudební nástroje

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno žákům 6.ročníku ZŠ. Časová dotace: 1hod.
28.05. 10

Hudební nástroje

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Příprava je určena pro 3.ročník.Časový rozsah je 1-2 vyučovací hodiny.Obsahuje výkladovou, upevňovací část a procvičování znalostí o hudebních nástrojích.
17.11. 11

Hudební nástroje - bicí nástroje

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit slouží k procvičení poznávání bicích nástrojů.
17.11. 11

Hudební nástroje - dechové nástroje

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k procvičení poznávání dechových nástrojů. Žáci si také zopakují složení symfonického orchestru.
27.11. 11

Hudební nástroje - smyčcové nástroje

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Při práci se sešitem se žáci seznámí se smyčcovými nástroji. Sešit je určen pro práci v 3.-5. třídách.
18.02. 12

Hudební nástroje, noty.

Ročníky: ZŠ 3,
Poznávání hudebních nástrojů a not.
27.05. 11

Hudební skladatelé

Ročníky: ZŠ 5,
výuková a procvičovací hodina na procvičování jmen a tváří hudebních skladatelů
25.06. 11

Hudební skladatelé 1 - čeští hudební skladatelé

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
V sešitu si žáci zopakují nejznámější české skladatele a připomenou si jejich data a místa narození a nejznámější skladby.
25.06. 11

Hudební skladatelé 2 - evropští hudební skladatelé

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
V sešitu si žáci zopakují nejznámější evropské skladatele a připomenou si jejich data a místa narození a nejznámější skladby.
29.01. 12

Hudební teorie - test

Ročníky: ZŠ 5,
Hudební teorie - test, určeno pro 5. ročník.
25.10. 11

Hudebníčkovy hrátky

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro 3. ročník.Časový rozsah je jedna vyučovací hodina.Žáci si upevní a procvičí znalost hudební teorie.
27.05. 11

HV - zábavné opakování

Ročníky: ZŠ 5,
opakovací hodina na procvičování hudebních pojmů, hudebních skladatelů atd.
27.08. 11

HV - zvuk, noty, rytmus

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Sešit je připraven k úvodu do jednotlivých kapitol učiva, ale může sloužit i k procvičování, opakování a hrám. Materiál vhodný pro hodiny HV v 1.-3.ročníku ZŠ
25.09. 11

Hymna ČR

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Práce je určena pro 4.a 5.ročník.Časový rozsah je 1 vyučovací hodina.Sešit je zaměřen na nácvik hymny ČR.
21.02. 12

Johann Sebastian Bach

Ročníky: ZŠ 5,
Seznámení s osobou a dílem J.S.Bacha.
25.10. 11

Křížky , béčka

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit je určen pro 4.- 5. ročník.Časový rozsah je jedna vyučovací hodina.Žáci si upevní a procvičí hudební pojmy kříže, béčko, odrážka.
01.12. 10

Leoš Janáček

Ročníky:
Prezentace je určena pro 4.-5.ročník.Časový rozsah je 1 hodina.Cílem práce je seznámit děti s biografií a dílem skladatele L.Janáčka.
25.07. 11

Lidová píseň

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit je určen pro 4.-5.ročník.Je zaměřen na seznámení s učivem o lidové písni.
21.11. 10

Lidová píseň

Ročníky:
Hudební výchova 6. ročník - Lidová píseň
30.01. 12

Má vlast

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je určena pro 4. ročník. Časový rozsah je 1 vyučovací hodina. Cílem je získat znalosti o hudebním díle B. Smetany Má vlast.
01.12. 10

Nácvik písně JÁ DO LESA NEPOJEDU

Ročníky:
Práce je určena pro 2.ročník.Časový rozsah je 1 hodina.Cílem je naučit děti píseň Já do lesa nepojedu.
30.01. 12

Nácvik písně Šel zahradník do zahrady

Ročníky: ZŠ 2,
Sešit je určen pro 2. ročník. Časový rozsah je 1 vyučovací hodina. Cílem je naučit děti hravou formou píseň Šel zahradník do zahrady.
29.11. 11

Nácvik psaní not

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Sešit je určen pro 2.- 3.ročník.Časový rozsah je jedna vyučovací hodina.Žáci se naučí psát noty a houslový klíč.
21.11. 10

Nástroje v symfonickém orchestru

Ročníky:
Hudební výchova 6. ročník - Nástroje v symfonickém orchestru
08.06. 10

Názvy not

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je určena pro 3.ročník.Časový rozsah: 1 - 2 hodiny. Cíl: procvočování a upevňování názvů not.
28.02. 12

Notové hry

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro 3. ročník. Časový rozsah je jedna vyučovací hodina.Žáci si zopakují druhy not, jejich délku a názvy not.
27.05. 11

noty, hudební nastroje

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Noty, hudební nástroje - určeno pro 3. - 5. ročník. Vytvořeno v ActivStudiu3.
27.05. 11

noty, takty

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Noty, takty - určeno pro 3. - 5. ročník. Vytvořeno v Activ Studiu3.
28.04. 11

Opakování hudební teorie

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je zaměřena na opakování a upevňování hudební teorie(druhy a délky not,takty ...)
29.11. 11

Opakování not

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro 3.ročník.Časový rozsah je jedna vyučovací hodina.Cílem je upevnit a procvičit znalost not.
18.02. 12

Opera

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hudební výchova pro 6. - 9 ročníl ZŠ - Opera (hudební skladatelé a jejich opery)
25.09. 11

Pojď si s námi hrát!

Ročníky: ZŠ 3,
Práce je určena pro 3.ročník.Časový rozsah je 1 vyučovací hodina.Cílem je procvičit a upevnit znalosti z hudební teorie.
08.06. 10

Předznamenání

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předznamenání - křížek, bé či odrážka, není žádná překážka.
01.12. 10

Rytmus

Ročníky:
Prezentace je určena pro žáky 2.ročníku.Časový rozsah je 1 hodina.Cílem práce je procvičit a upevnit u dětí rytmické cítění.
18.02. 12

Staré hudební nástroje a tance

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Staré hudební nástroje a tance - HV pro 6. a 7. ročník ZŠ
09.06. 10

Symfonický orchestr

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
procvičení nástrojů symfonického orchestru, zařazování do nástrojových skupin
29.11. 11

Valčík, polka

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit je určen pro 4.ročník.Časový rozsah je jedna vyučovací hodina.Žáci se seznámí s druhy tanců ve 2/4 a 3/4 taktu.
30.01. 12

Vánoční zpívání

Ročníky: ZŠ 3,
Práce je určena pro 3. ročník. Časový rozsah je 1 vyučovací hodina. Cílem je zopakovat si znalosti o vánočních koledách a zvycích.
28.05. 10

Výuka not

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Příprava je určene pro 2.roč.Časový rozsah je 1-2 hodiny. Je zaměřena na výuku notové osnovy a druhů not.
30.05. 10

Zvuk, tón

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno pro 6.ročník ZŠ. Rozsah - 1 výuková hodina.