projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2019
18.02. 12

Zeměpis a matematika

Počítání s využitím zeměpisných údajů.
Téma práce: Zeměpis a matematika. Určeno pro: 5. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou se žáky procvičovat zejména sčítání a odčítání velkých čísel. Ćasový rozsah: 1 - 2 hodiny Používané pomůcky: mazací tabulky nebo sešity, můžeme využít i kalkulačku Typ použitých cvičení: procvičování Mezipředmětové vztahy: Vkastivěda - využití znalostí z vlastivědy a jejich propojení s matematikou. Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - praktické řešení problému a uměle navozených problémových situací komunikativní - vyjadřování svých myšlenek pracovní - umožňujeme žákům pozorovat, správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - ke každé stránce jsou připravené poznámky
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora