projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2019
19.01. 12

Počítáme s kalkulačkou

Vužití kalkulačky na interaktivní tabuli. Jsou zde složitější úkoly pro přemýšlivé šikulky a pozorné čtenáře.
Téma práce: Počítáme s kalkulačkou - příklady pro přemýšlivé šikulky Určeno pro: 4.- 5. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou se žáky procvičovat složené slovní úlohy s využitím počítání na kalkulačkách Ćasový rozsah: Práce je určena jako doplněk v hodinách, tzn. použít např. pouze 1 stránku. Používané pomůcky: mazací tabulky nebo sešity, kalkulačky Typ použitých cvičení: hra, procvičování Mezipředmětové vztahy: Vl - cestování Jazyky - způsoby dorozumívání mezi národy Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - praktické řešení problému a uměle navozených problémových situací komunikativní - vyjadřování svých myšlenek pracovní - umožňujeme žákům pozorovat, správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Ke všem stránkám jsou uvedeny poznámky. Str. 2 - 6 složené slovní úlohy Str. 7 - hádání obrázku, odstraňování polí ze šachovnice na základě zadávaných souřadnic.
Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora