projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2019
18.02. 12

Kvíz funkce

Kvíz nabízí žákům možnost zopakovat si učivo zábavnou formou.
Žáci si zopakují znalosti z učiva funkce (způsoby zadání funkce, určování rovnice funkce, body ležící a neležící na grafu funkce, určování průsečíků grafu s osou x a y, rostoucí a klesající funkce).
Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora