projektui.cz

svátek má Naděžda, 17.9. 2019
18.02. 12

Nakupujeme potraviny

Celý sešit je zaměřen na číselné operace s cenami potravin, kombinace a schopnost výběru. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Mezipředmětové vztahy - prvouka.
Předváděcí sešit obsahuje celkem 8 listů, práce je zaměřena na porovnávání cen potravin a číselné operace s nimi.Mezipředmětové vztahy - prvouka. Použité interaktivní prvky: pero, přesouvání objektů, vyjmutí, kontejner, přesun do spodní vrstvy, přetažení.
Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora