projektui.cz

svátek má Adolf, 17.6. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
29.01. 12

Násobení a dělení čtyřmi

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování násobení a dělení čtyřmi
25.06. 11

Násobení dvěma

Ročníky: ZŠ 2,
Práce je zaměřena na vyvození násobilky dvou ve 2.ročníku.
29.08. 11

Střední hodnoty statistického znaku

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Další statistické hodnoty, které přesněji charakterizují daný soubor (aritmetický průměr, modus, medián).
20.10. 10

"OPÁČKO"

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na opákování několika základních kapitol. Sešit lze využít na konci 7. ročníku a na začátku 8. ročníku.
Autor: Karel Bílek
21.09. 10

1.r._Ma

Ročníky:
hravá matematika
14.05. 10

1.r_matematika_numerace do deseti

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sčítání a odčítání do deseti
14.05. 10

1.r_matematika_numerace do peti

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování sčítání a odčítání do pěti.
17.05. 10

1.r_matematika_vztahy více_méně

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sčítání a odčítání do dvaceti
19.12. 10

2.r._MA

Ročníky: ZŠ 2,
Odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku
17.11. 10

28 kvíz - vlastnosti odmocnin.

Ročníky:
Téma: Vlastnosti odmocnin - formou soutěže 28-kvíz (A-Z kvíz)umožňuje procvičení vlastností odmocnin. Navazuje na témata odmocniny a jejich vlastnosti a odmocniny čísel končících nulou a des. čísel.
05.12. 10

Absolutní hodnota celého čísla

Ročníky:
Určeno pro žáky 7. třídy - co je to absolutní hodnota celého čísla a její procvičení.
25.06. 11

Aritmetický průměr

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na prvotrní seznámení se s pojmem aritmetický průměr a procvičení jeho výpočtu v rámci různých úloh. V sešitě je zahrnut jeden soubor pro tisk tabulky a internetový odkaz na stránky o atletickém desetiboji.
25.10. 11

AZ kvíz - sčítání a odčítání do 20 (s přechodem)

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Formou AZ kvízu, hlas. zařízení nebo testu žáci procvičují učivo sčítání a odčítání do 20.
25.09. 11

Čas

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Příprava je vytvořena v ActivIspire, je určena k procvičování vědomostí o čase.
24.05. 10

Celá čísla - 7.ročník

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Celá čísla kladná i záporná, čísla navzájem opačná, absolutní hodnota čísla, porovnávání čísel podle velikosti.
21.10. 10

Celá čísla - dělení - 7. ročník

Ročníky:
Dělení celých čísel.
25.09. 10

Celá čísla - násobení - 7.ročník

Ročníky:
Násobení celých čísel, vlastnosti násobení celých čísel.
21.10. 10

Celá čísla - opakování - 7. ročník

Ročníky:
Porovnávání celých čísel, opačná čísla, početní výkony s celými čísly.
26.03. 11

Celá čísla - sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 7,
Sčítání a vlastnosti sčítání celých čísel, odčítání celých čísel.
18.11. 10

Celá čísla a číselná osa

Ročníky:
Určeno pro žáky 7. třídy - co jsou to celá čísla, co je to číselná osa a jak se využívá při znázorňování celých čísel.
30.10. 10

Cesta vesmírem

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení násobení a dělení. Kromě těchto dovedností se žáci sezmanují také s dělitelností čísel a předností početních operací. Je určen pro žáky 4. nebo 5. ročníku.
25.10. 11

Čísla 1 - 5

Ročníky: ZŠ 1,
Čísla 1 - 5, určeno pro 1. ročník
25.10. 11

Čísla 1 - 5 , porovnávání

Ročníky: ZŠ 1,
Porovnávání čísel 1 - 5, určeno pro 1. ročník
28.04. 11

Čísla do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava je určena k seznámení s čísly do 100.
19.11. 10

Čísla do deseti tisíc

Ročníky:
Nácvik čtení, psaní, znázornění a porovnávání čísel do deseti tisíc
18.12. 11

Čísla v oboru do 1 000 000

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 1 000 000.
18.12. 11

Čísla v oboru do 10 000

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 10 000.
18.12. 11

Čísla v oboru do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 100.
18.12. 11

Čísla v oboru do 100 000

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 100 000.
18.12. 11

Čísla v oboru do 1000

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 1 000.
30.01. 11

Čísla větší než 10 000

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s čísly většími než 10 000 - čtení, znázorňování, zapisování,porovnávání a zaokrouhlování.
22.02. 12

Čísla větší než milion

Ročníky: ZŠ 5,
procvičování operací s čísly většími než milion
27.05. 11

Co už umím - opakování učiva

Ročníky: ZŠ 1,
M pro 1.ročník - procvičujeme, co jsme se v první třídě naučili.
14.11. 10

Co už umím s číslem? - 6. ročník

Ročníky:
Opakování učiva 1. stupně na začátku 6. ročníku, vše v oboru přirozených čísel.
18.02. 12

Co už umím se zlomkem? - 1. část

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování - zápis zlomků, rozšiřování a krácení zlomků, porovnávání zlomků, znázornění zlomků na číselné ose a smíšená čísla.
18.03. 12

Co už umím se zlomkem? - 2. část

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování - sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, složený zlomek, převod zlomku na desetinné číslo a převod desetinného čísla na zlomek.
27.11. 10

Co už umím z geometrie? - 6. ročník

Ročníky:
Opakování učiva geometrie z 1. stupně na začátku 6. ročníku. (Activstudio 3)
26.03. 11

Co už vím o kružnici a kruhu?

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování některých částí kapitoly Kružnice, kruh.
17.11. 11

Co už víme o trojúhelníku?

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Opakování některých částí kapitoly Trojúhelník.
18.12. 11

Čtverec

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma čtverec.
Autor: Jan Čáp
26.02. 11

Čtverec

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zákonitosti a rýsování čtverce Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
29.01. 12

Čtyřúhelník

Ročníky: ZŠ 7,
Určeno pro žáky 7. třídy - co je to čtyřúhelník a jaké jsou základní údaje.
29.01. 12

Dělení dvěma

Ročníky: ZŠ 2,
Odvození a procvičování dělení dvěma
17.11. 11

Dělení se zbytkem

Ročníky: ZŠ 4,
Dělení se zbytkem a příklady k procvičení učiva malé násobilky.
22.09. 10

Dělení se zbytkem

Ročníky:
Seznámení se s principem dělení se zbytkem. Názorné příklady. Určeno pro 3. třídu.
04.06. 10

Dělení se zbytkem

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Vyvození učiva dělení se zbytkem
10.05. 10

Dělení se zbytkem

Ročníky: ZŠ 3,
Zábavnou formou vyvození a procvičování dělení se zbytkem v oboru malé násobilky.
26.03. 11

Dělitel

Ročníky: ZŠ 6,
Dělitel - různé metody procvičování.
29.01. 12

Dělitelnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit je zaměřen na opakování několika základních kapitol. Sešit lze využít na konci 6. ročníku a na začátku 7. ročníku.
Autor: Karel Bílek
27.11. 11

Dělitelnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování dělitelnosti přirozených čísel v různých příkladech.
15.05. 10

Dělitelnost - znaky dělitelnosti

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení znaků dělitelnosti přirozených čísel.
25.09. 11

Dělitelnost dvěma a třemi

Ročníky: ZŠ 6,
Dělitelnost dvěma a třemi - různé metody procvičování.
30.10. 11

Dělitelnost pěti a deseti

Ročníky: ZŠ 6,
Dělitelnost pěti a deseti - různé metody procvičování.
27.05. 11

Délka a jednotky délky

Ročníky: ZŠ 3,
Délka a její jednotky, převody jednotek, procvičování, seznámení se zastaralými jednotkami délky.
18.02. 12

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení desetinných čísel, jejich porovnávání,sčítání, odčítání .....
18.02. 12

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 5,
Úvod do problematiky desetinných čísel.
25.10. 11

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování početních operací s desetinnými čísly.
30.05. 11

Desetinná čísla 1

Ročníky: ZŠ 5,
V sešitu si žáci procvičí správné psaní desetinných čísel, jejich umístění na číslené ose a porovonávání velikostí desetinných čísel.
26.02. 11

desetinna cisla 1

Ročníky: ZŠ 5,
Desetinná čísla - určeno pro 5. ročník. Vytvořeno v ActivStudiu3.
30.05. 11

Desetinná čísla 2

Ročníky: ZŠ 5,
V sešitu si žáci procvičí porovnávání desetinných čísel, zaokrouhlování desetinných čísel a násobení desetinných čísel 10 a 100.
26.03. 11

desetinna cisla 2

Ročníky: ZŠ 5,
Desetinná čísla - určeno pro 5. ročník. Vytvořeno v ActivStudiu3.
28.04. 11

Desetinná čísla I.

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na vyvození pojmu desetinné číslo, vytvoření základní představy o desetinných číslech a jejich zobrazování na číselné ose. Sešit obsahuje odkaz na internetová cvičení a textový dokument, který je možno použít pro ověření znalostí žáků. Na tento sešit navazuje sešit Desetinná čísla II. a III.
28.04. 11

Desetinná čísla II.

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit navazuje na sešit Desetinná čísla I. Je zaměřen na upevnění představ o desetinných číslech, jejich porovnávání a použití v praktickém životě (peněžní soustava Euro a převody jednotek délky). Na tento sešit navazuje sešit Desetinná čísla III.
27.05. 11

Desetinná čísla III.

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit navazuje na sešity Desetinná čísla I. a II. Je zaměřen na vyvození postupu sčítání a odčítání desetinných čísel a procvičení těchto matematických operací. Obsahuje odkazy na internetové stránky s dalšími úkoly.
04.11. 10

Desítky a jednotky v oboru čísel do 100

Ročníky: ZŠ 1,
Sešit obsahuje rozklad, třídění prvků na desítky a jednotky, doplňování číselné řady a na závěr hru.
18.10. 10

Druhá mocnina

Ročníky:
Podpora výkladu nového učiva
18.11. 10

Druhá mocnina přirozených čísel a nuly

Ročníky:
Určeno pro žáky 8. třídy - co je to druhá mocnina přirozených čísel a nuly, jak se určuje.
15.11. 10

Druhá mocnina součtu

Ročníky:
odvození a procvičování vzorce pro druhou mocninu součtu dvou výrazů
18.11. 10

Druhá mocnina záporných čísel

Ročníky:
Určeno pro žáky 8. třídy - co je to druhá mocnina záporných čísel, jak se určuje.
28.04. 11

Dvojice úhlů - 1. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zavedení pojmů dvojice úhlů vrcholových a vedlejších, příklady na procvičení.
25.07. 11

Dvojice úhlů - 2. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zavedení pojmů dvojice úhlů souhlasných a střídavých, příklady na procvičení.
29.01. 12

Finanční matematika

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na vysvětlení několika základních pojmů z finanční matematiky. Sešit lze využít v 9. ročníku.
Autor: Karel Bílek
18.02. 12

Finanční matematika - spoření, půjčky

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení základních pojmů finanční matematiky v příkladech z praxe.
29.01. 12

Funkce kosinus

Ročníky: ZŠ 9,
Funkce kosinus - různé metody procvičování.
28.04. 11

Funkce nepřímé úměrnosti

Ročníky: ZŠ 9,
Definování a procvičení funkce nepřímé úměrnosti.
29.01. 12

Funkce sinus

Ročníky: ZŠ 9,
Funkce sinus - různé metody procvičování.
18.05. 10

Geomatrické útvary, úsečka, přímka

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Rozpoznávání geometrických útvarů a těles, rýsování a označování přímek a úseček, měření úseček. Určeno pro žáky 2. třídy.
26.02. 11

Geometrické diktáty s Madlenkou

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Žáci procvičují učivo geometrie - rýsování bodů, přímek.
29.01. 12

Geometrické symboly

Ročníky: ZŠ 6,
Geometrické symboly, jednoduché konstrukční úlohy
18.03. 12

Geometrické tvary

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Sešit je určen pro 1. a 2. ročník. Časový rozsah je jedna vyučovací hodina. Cílem je procvičit znalosti geometrických tvarů a těles.
20.11. 10

Geometrické tvary

Ročníky:
Sešit slouží k procvičování znalostí 1. ročníku - Geometrické tvary.
29.01. 12

Geometrické útvary

Ročníky: ZŠ 4,
Příprava slouží k opakování základních geometrických útvarů a jejich vlastností.
16.11. 10

Geometrické útvary v ploše.

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit obsahuje 7 stran/slidů/ k tematice rozpoznávání a třídění geometrických plošných útvarů.
27.05. 11

Geometrický tvar - čtverec

Ročníky: ZŠ 1,
Geometrický tvar - čtverec, 1. ročník M
27.05. 11

Geometrický tvar - kruh

Ročníky: ZŠ 1,
Geometrický tvar - kruh, 1. ročník M
25.06. 11

Geometrický tvar - obdélník

Ročníky: ZŠ 1,
Geometrický tvar - obdélník, 1. ročník M
26.06. 11

Geometrický tvar - trojúhelník

Ročníky: ZŠ 1,
Geometrický tvar - trojúhelník, 1. ročník M
26.03. 11

Geometrie

Ročníky: ZŠ 1,
Opakování geometrických tvarů
19.12. 10

Geometrie

Ročníky: ZŠ 1,
Geometrie pro 1. ročník ZŠ
09.06. 10

Geometrie - plošné útvary

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit shrnuje učivo geometrie 1. ročníku z hlediska tvarů v ploše.
22.09. 10

Geometrie s čarodějnicí Čárou

Ročníky:
Procvičení základních geometrických pojmů. Určeno pro žáky 3. tříd.
26.02. 11

Geometrie s Madlenkou

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Žáci si procvičují učivo o čarách, přímkách a bodech. Materiál je možné použít ve 2. a 3. třídě.
28.04. 11

Grafické sčítání a odčítání úhlů

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení se s postupem grafického součtu a rozdílu úhlů.
28.04. 11

Hledáme poklad

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit procvičuje sčítání do 20 s přechodem přes desítku.
26.03. 11

Hledání čísel

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: najít hledané číslo podle jednotlivých kroků ve větách. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
27.05. 11

Hmotnost

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je vytvořena v ActivInspire. Slouží k procvičování jednotek hmotnosti.
26.03. 11

Hmotnost a jednotky hmotnosti

Ročníky: ZŠ 3,
Výklad hmotnosti, jednotky hmotnosti, převody jednotek.
26.02. 11

Hodiny a čas

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: určování a rozlišování času, orientace na hodinách, slovní hodiny Časový rozsah: 3 vyučovací hodiny
22.02. 12

Hra s čísly

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit nabízí několik úloh s doplňováním chybějících číslic.
25.09. 11

Hrajeme si a počítáme se zvířátky - sčítání a odčítání do 20

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci hravou formou opakují různé matematické úkony (sčítání, odčítání, porovnání,seřazování) s čísly do 20.
18.01. 12

Hrajeme si s čísly

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předváděcí sešit obsahuje 8 stran/slidů/ hravého procvičování numerace do 100 s přechodem desítky.
26.03. 11

Hrajeme si s čísly do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Hrajeme si s čísly do 5, 1. ročník
18.01. 12

Hrajeme si s tvary

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Tento sešit zábavnou a hravou formou procvičuje rozeznávání a třídění základních geometrických plošných útvarů.
26.02. 11

Hrátky s čísly

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování s čísly od jedné do pěti
26.02. 11

Hrátky s penězi

Ročníky: ZŠ 3,
Téma práce: Hrátky s penězi Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: znalost českých peněz a příklady s nimi. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
29.01. 12

Hravá matematika

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zajímavé a hravé úlohy pro zpestření a oživení výuky.
27.11. 11

Hravě do 10

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Práce je určena k procvičování sčítání a odčítání do 10.
26.02. 11

Hravě počítáme do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Počítáme do 5 hravě, 1. ročník
26.02. 11

I-celá čísla

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Předváděcí sešit je zaměřen na opakování několika základních kapitol. Sešit lze využít v 7. ročníku a na začátku 8. ročníku.
Autor: Karel Bílek
26.03. 11

I-Celá čísla - počítání

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Předváděcí sešit je zaměřen na počítání s celými čísly. Sešit lze využít v 7. ročníku a na začátku 8. ročníku při opakování.
Autor: Karel Bílek
26.03. 11

I-Číselná osa

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičování zobrazování čísel na číselné ose. Sešit lze využít na II. stupni.
Autor: Karel Bílek
26.02. 11

I-desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit je zaměřen na opakování několika základních kapitol. Sešit lze využít v průběhu 6. ročníku a na začátku 7. ročníku.
Autor: Karel Bílek
26.02. 11

I-přirozená čísla

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit je zaměřen na opakování několika základních kapitol. Sešit lze využít v průběhu 6. ročníku a na začátku 7. ročníku.
Autor: Karel Bílek
26.02. 11

I-VZORCE I

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení a opakování vzorců obrazců. Sešit lze využít na II. stupni.
Autor: Karel Bílek
26.02. 11

I-VZORCE II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení a opakování vzorců těles. Sešit lze využít na II. stupni.
Autor: Karel Bílek
18.03. 12

Jak se domluvit matematicky?

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Matematické symboly používané v geometrii.
27.11. 11

Jak se kamarádí matematika s fyzikou? (1. část)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Vyjádření neznámé ze vzorce pro sedmáky - vysvětlení.
18.12. 11

Jak se kamarádí matematika s fyzikou? (2. část)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Vyjádření neznámé ze vzorce - procvičení.
27.05. 11

Jarní matematika pro čtvrťáky

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování a procvičování učiva v matematice pro žáky 4. ročníku v rozsahu 3 - 4 hodin.Zaokrouhlování, převody, řešení matematických testů - rozvoj logického myšlení žáků, násobení a dělení mimo obor násobilky, opakování učiva o trojúhelniku, obdélníku a čtverci.
07.06. 10

Jednotažka, mag. trojúhelník, mag. čtverec, algebrogram

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sešit slouží k procvičení znalostí 5. ročníku - jednotažka, mag. trojúhelník, mag. čtverec, algebrogram.
18.02. 12

Jednotky času

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Celý sešit je zaměřen na přiblížení a třídění jednotek času. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero,clona. Mezipředmětové vazby - prvouka.
21.12. 11

Jednotky délky

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Celý sešit je zaměřen na přiblížení jednotek délky a jejich spojení s reálným světem. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Celým sešitem provází stylizované měřítko pro lepší představu dělení na cm a mm.
25.10. 11

Jednotky délky

Ročníky: ZŠ 3,
Převody jednotek délky - km, m, dm, cm, mm.
13.11. 10

Jednotky délky

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení převodů jednotek délky, řešení příkladů a porovnávání. Tento materiál je určen pro žáky 4. nebo 5. třídy a byl vytvořen v programu Active Inspire.
03.05. 10

Jednotky délky

Ročníky: ZŠ 3,
Předváděcí sešit obsahuje šest stránek, které slouží k procvičování a opakování jednotek délky (převody, porovnávání, sčítání a odčítání do 1000).
26.02. 11

Jednotky délky, hmotnosti, objemu

Ročníky: ZŠ 3,
Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu. Odhad hmotnosti.
21.12. 11

Jednotky hmotnosti

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Celý sešit je zaměřen na přiblížení jednotek hmotnosti a jejich spojení s reálným světem. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero.
21.12. 11

Jednotky objemu

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Celý sešit je zaměřen na přiblížení jednotek objemu a jejich spojení s reálným světem. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero.
13.05. 10

Jednotky plochy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Převody jednotek plochy-různé metody procvičování.
22.04. 10

Jednotky, desítky, stovky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování jednotek, desítek a stovek (psaní čísel, čís. osa, peníze)
Autor: Vít Liška
27.11. 10

Jehlan

Ročníky:
Materiál je určen pro žáky 9. ročníku k tématu jehlan. Je uvedena definice, základní pojmy. Jsou uvedeny ukázkové příklady, vždy s postupem řešení. Jsou vybrány příklady jen pro čtyřboký jehlan.
13.06. 10

Jehlan

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je určen pro žáky 9. ročníku k tématu jehlan.
Autor:
25.10. 11

Jehlan pravidelný čtyřboký - objem

Ročníky: ZŠ 9,
Jehlan pravidelný čtyřboký - objem, výklad, procvičení
Autor: Milan Hupka
17.11. 11

Jehlan pravidelný čtyřboký - povrch

Ročníky: ZŠ 9,
Jehlan pravidelný čtyřboký - povrch, vzorce, síť, příklady
Autor: Milan Hupka
14.09. 10

Ježek ti napoví

Ročníky:
Určeno pro žáky 3. ročníků ZŠ. Téma: Obor čísel do 1000.
25.07. 11

Kosinus

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení funkce kosinus.
29.12. 11

Kosočtverec

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma kosočtverec
Autor: Jan Čáp
29.12. 11

Kosodélník

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma kosodélník
Autor: Jan Čáp
27.11. 10

Koule

Ročníky:
Práce je zaměřena na definování pojmu koule a základních vztahů pro povrch a objem. Je připojeno několik příkladů k procvičení. Ukázkové příklady jsou i s postupem, ostatní jen s výsledky.
27.05. 10

Koule

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Definování pojmu koule, vztahy pro objem a povrch, příklady na procvičení.
Autor:
18.02. 12

Koule, povrch a objem

Ročníky: ZŠ 9,
Koule, vzorce, příklady k procvičení
Autor: Milan Hupka
24.11. 10

Krácení lomených výrazů

Ročníky:
Procvičování krácení lomených výrazů.
18.03. 12

Krácení zlomků

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma krácení zlomků.
Autor: Jan Čáp
14.09. 10

Krtek a hodiny

Ročníky:
Procvičování v matematice určené pro žáky na konci 3. ročníku nebo na začátku 4. ročníku. Předváděcím sešitem provází žáky krteček, který jim zadává úkoly.
18.05. 10

Kruh, kružnice - obvod

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Obvod kruhu a kružnice, vzorce, příklady k procvičení
Autor: Milan Hupka
11.06. 10

Kruh, kružnice - výpočet poloměru a průměru

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Obvod kruhu a kružnice, výpočet poloměru a průměru
Autor: Milan Hupka
18.02. 12

Kružnice, kruh

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit obsahuje téma kružnice, kruh.
Autor: Jan Čáp
07.06. 10

Krychle

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sešit slouží k procvičování znalostí o krychli (5. ročník).
18.02. 12

Krychle a kvádr

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru.
27.11. 10

Kužel

Ročníky:
Hodina je určena pro 9. ročník, téma kužel. Nejprve jsou definovány základní pojmy a vztahy pro povrch a objem kužele. Na dalších stránkách je několik příkladů k procvičení. Některé s postupem řešení, některé jen s výsledky pro kontrolu.
27.05. 10

Kužel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Definování objemu a povrchu kužele, vztahy, řešené příklady a příklady na procvičení.
Autor:
18.02. 12

Kužel rotační

Ročníky: ZŠ 9,
Kužel, teorie, příklady
Autor: Milan Hupka
28.04. 11

Kvadratická funkce

Ročníky: ZŠ 9,
Definování a procvičení kvadr. funkce.
18.02. 12

Kvíz funkce

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Kvíz nabízí žákům možnost zopakovat si učivo zábavnou formou.
29.01. 12

Lichoběžník

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma lichoběžník.
Autor: Jan Čáp
29.01. 12

Lichoběžníky

Ročníky: ZŠ 7,
Určeno pro žáky 7. třídy - co je to lichoběžník, jaké jsou druhy a provedení konstrukčních úloh.
29.01. 12

LIneární funkce

Ročníky: ZŠ 9,
Lineární funkce - různé metody procvičování.
15.11. 10

Lineární funkce

Ročníky:
Výklad a procvičení lin. funkcí.
17.11. 11

Lineární nerovnice

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Seznámení se základními informacemi o lineárních nerovnicích a s jejich řešením.
26.03. 11

Lineární rovnice I.

Ročníky: ZŠ 8,
Lineární rovnice I., základní úpravy
Autor: Milan Hupka
26.03. 11

Lineární rovnice II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Lineární rovnice - závorky, úpravy
Autor: Milan Hupka
05.12. 10

Lineární rovnice s jednou neznámou

Ročníky:
Základní pojmy, ukázka řešení rovnice s využitím ekvivalentních úprav, jednoduché příklady k procvičení.
18.02. 12

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli

Ročníky: ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
25.10. 11

Lomené výrazy - dělení

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení dělení lomených výrazů.
25.10. 11

Lomené výrazy - dělení II

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičení dělení lomených výrazů.
15.11. 10

Lomené výrazy - krácení

Ročníky:
Výklad a procvičení krácení lomených výrazů.
25.07. 11

Lomené výrazy - násobení

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení násobení lomených výrazů.
25.07. 11

Lomené výrazy - násobení II

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičení násobení lomených výrazů.
18.02. 12

Lomené výrazy - opakování

Ročníky: ZŠ 9,
Souhrnné opakování všech operací s lomenými výrazy.
07.11. 10

Lomené výrazy - podmínky

Ročníky:
Výklad a procvičení podmínek řešitelnosti lom. výrazů
27.05. 11

Lomené výrazy - rozšiřování

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení rozšiřování lomených výrazů.
27.05. 11

Lomené výrazy - sčítání a odčítání I

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení sčítání a odčítání lomených výrazů.
25.06. 11

Lomené výrazy - sčítání a odčítání II

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičení sčítání a odčítání lomených výrazů.
25.10. 11

Lomené výrazy - složený lomený výraz

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení výpočtů se složenými lomenými výrazy.
25.10. 11

Lomené výrazy - složený lomený výraz II

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičení složitějších složených lomených výrazů.
14.09. 10

M + M = ÚŽASŇÁKOVI

Ročníky:
Počítej a procvičuj na konci 3. třídy nebo na začátku 4. třídy. Děti provází Mickey a Minnie.
25.10. 11

M - geometrické tvary

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit slouží k upevnění základních pojmů v geometrii.
29.01. 12

M - početní představy

Ročníky: ZŠ 1,
Sešit je připraven pro výběr úloh k zápisu dětí do 1.třídy.
26.03. 11

M 1 Numerace do 10

Ročníky: ZŠ 1,
Orientace v číslech do 10 s využitím porovnávání a orientace na číselné ose.
18.02. 12

M1 + - do 20

Ročníky: ZŠ 1,
procvičování numerace do 20
27.08. 11

M1 - malované počítání

Ročníky: ZŠ 1,
Sešit k procvičování numerických spojů v číselném oboru do 20 hravou formou.
27.05. 11

M1 Slovní úlohy o x méně

Ročníky: ZŠ 1,
Slovní úlohy typu o x méně v oboru čísel do 20 - úvod do učiva
27.05. 11

M1 Slovní úlohy o x více

Ročníky: ZŠ 1,
Slovní úlohy o x více v oboru čísel do 20 - úvod do učiva
29.01. 12

M1- délka, hmotnost, čas, objem

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Úvod do učiva o fyzikálních veličinách (délka, hmotnost, čas, objem)
30.01. 11

Matematická představa do 10

Ročníky: ZŠ 1,
Matematická představa do 10 - přiřazování počtu, čísla, oddělování počtu.
27.11. 11

Matematické operace - pojmy

Ročníky: ZŠ 3,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je procvičování názvosloví, pojmů početních operací - sčítání, odčítání, násobení a dělení.
01.11. 10

Matematické řetězce v oboru čísel 1 až 10

Ročníky:
V sešitě žáci procvičují sčítání a odčítání čísel v oboru 1 až 10.
13.11. 10

Matematické rovnice v oboru čísel 0 až 10

Ročníky:
Předváděcí sešit znázorňuje a procvičuje řešení rovnic v oboru čísel 0 až 10.
18.02. 12

Matematický Az- kvíz

Ročníky: ZŠ 3,
Téma práce: Matematický AZ - kvíz Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou opakování matematiky pro 3. ročník a logické úlohy Časový rozsah: 1 vyučovací hodin
27.11. 11

Matematický AZ-kvíz

Ročníky: ZŠ 9,
Matematický AZ-kvíz - soutěž s matematickými otázkami.
20.11. 10

Matematický vztah více, méně.

Ročníky:
Procvičování matematického vztahu o něco více, méně.
21.04. 10

Matematika /sčítání,odčítání do 7/

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sčítání,odčítání do 7 pro 1. ročník ZŠ
16.11. 10

Matematika 2.ročník

Ročníky:
Sčítání s přechodem přes desítku
16.11. 10

Matematika 2.ročník

Ročníky:
Sčítání, odčítání s přechodem přes desítku
26.05. 10

Matematika 7. ročník - zlomky - rozšiřování zlomků

Ročníky: ZŠ 7,
Matematika 7. ročník - zlomky - rozšiřování zlomků, jedná se o výklad s procvičením a testem
26.05. 10

Matematika 7. ročník - zlomky - sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Matematika 7. ročník - zlomky - sčítání a odčítání, opakování, doplnění doplňovačkou a slovními úlohami.
26.05. 10

Matematika 7. ročník - zlomky - znázorňování na číselné ose

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Matematika 7. ročník - zlomky - znázorňování na číselné ose, příprava se nechá použít k výkladu, k procvičování a je doplněna soutěží pro dvě družstva
29.01. 12

Matematika hrou

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení a opakování několika základních kapitol. Sešit lze využít především v 7. ročníku (možné i částečné využití v jiných ročnících).
Autor: Karel Bílek
17.11. 11

Matematika pro prvňáky

Ročníky: ZŠ 1,
Rozmanité příklady - logická úvaha, představivost.
17.11. 11

Matematika v kostce.

Ročníky: ZŠ 3,
Rozmanité typy příkladů.
27.05. 11

Matematika zábavně

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování matematiky zábavnou formou.
26.03. 11

Měříme

Ročníky: ZŠ 4,
Příprava je vytvořena v ActivInspire. Je vhodná nejen do matematiky, ale i do přírodovědy.
29.01. 12

Měřítko

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení kapitoly měřítko. Sešit lze využít v 7. ročníku.
Autor: Karel Bílek
18.02. 12

Metody řešení soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

Ročníky: ZŠ 6,
Využití metody dosazovací, sčítací a srovnávací
28.11. 10

Mnohočleny - násobení

Ročníky:
Mnohočleny - násobení mnohočlenu jednočlenem, mnohočlenem, procvičení
Autor: Milan Hupka
23.11. 10

Mnohočleny - sčítání a odčítání

Ročníky:
Mnohočleny - sčítání a odčítání, teorie, vzorové příklady, procvičení
Autor: Milan Hupka
26.02. 11

Mnohočleny - úprava na součin

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Mnohočleny - úprava na součin Příklady, procvičení
Autor: Milan Hupka
29.11. 11

Mnohočleny - úprava na součin II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Mnohočleny - úprava na součin, vytýkání závorek
Autor: Milan Hupka
30.01. 11

Mnohočleny - užití vzorců

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Mnohočleny - užití vzorců, druhá mocnina mnohočlenu, rozdíl druhých mocnin mnohočlenů
Autor: Milan Hupka
17.11. 10

Mocniny

Ročníky:
sčítání a odčítání mocnin
08.11. 10

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Ročníky:
Procvičování mocnin s přirozeným mocnitelem s kladným a záporným základem
18.02. 12

Nakupujeme do školy

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Celý sešit je zaměřen na číselné operace s cenami školních potřeb, kombinace a schopnost výběru. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Mezipředmětové vazby - prvouka.
18.02. 12

Nakupujeme potraviny

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Celý sešit je zaměřen na číselné operace s cenami potravin, kombinace a schopnost výběru. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Mezipředmětové vztahy - prvouka.
18.02. 12

Nakupujeme v hračkářství

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Celý sešit je zaměřen na číselné operace s cenami hraček, kombinace a schopnost výběru. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Mezipředmětové vazby - prvouka.
26.03. 11

Násobek

Ročníky: ZŠ 6,
Násobek - různé metody procvičování.
07.06. 10

Násobek a dělitel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje téma násobek a dělite pro 6. ročník
Autor: Jan Čáp
18.05. 10

Násobení 4

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování násobení 4.
17.11. 11

Násobení a dělení

Ročníky: ZŠ 3,
Různé typy příkladů na doplňování.
05.04. 10

Násobení a dělení 10 a 100 v oboru do milionu

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předváděcí sešit obsahuje šest stránek, které slouží k zopakování a procvičení učiva na téma násobení a dělení čísel 10 a 100 pro žáky 4. ročníku ZŠ.
29.01. 12

Násobení a dělení celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Násobení a dělení celých čísel - různé metody procvičování.
30.01. 11

Násobení a dělení celých čísel

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení učiva
18.05. 10

Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100.
11.05. 10

Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100
22.09. 10

Násobení a dělení desítkami a stovkami

Ročníky:
Určeno pro žáky 3. tříd. Procvičování a upevňování násobení a dělení 10, 100.
27.05. 10

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ HRAVĚ

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Příspěvek je určen pro žáky 2. a 3. třídy k procvičení a utvrzení spojů v oboru malé násobilky.
25.06. 11

Násobení a dělení násobků deseti

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování násobení a dělení násobků deseti na různých typech případů.
29.01. 12

Násobení a dělení pěti

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování násobení a dělení pěti
25.10. 10

Násobení a dělení přirozených čísel

Ročníky:
Sešit je určen pro opakování násobení a dělení přirozených čísel. Doplňování dělitelů, řazení přirozených čísel.
18.02. 12

Násobení a dělení třemi

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování násobení a dělení třemi
25.10. 11

Násobení čtyřmi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Celý sešit je zaměřen na mezipředmětové vztahy matematika - prvouka(přírodověda).
18.12. 11

Násobení deseti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Celý sešit je zaměřen na zopakování násobků deseti(jsou známé již z předchozích násobení). Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Celým sešitem provází řada násobků 10.
18.12. 11

Násobení devíti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Sešit je zaměřen na vyvození násobků devíti. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Celým sešitem provází řada násobků devíti.
17.11. 11

Násobení mimo obor násobilky

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičení násobení mimo obor násobilky na různých typech příkladů.
30.10. 11

Násobení mnohočlenů

Ročníky: ZŠ 8,
Násobení mnohočlenu mnohočlenem - různé metody procvičování.
24.11. 10

Násobení mnohočlenů

Ročníky:
Procvičování násobení mnohočlenů, násobení mnohočlenů a jejich další úpravy.
29.11. 11

Násobení osmi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Celý sešit je zaměřen na vyvození násobků osmi. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero.
30.10. 11

Násobení pěti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Předváděcí sešit obsahuje celkem 9 listù, práce je zaměřena vyvození násobilky pěti, na upevnění řady násobků do 50 a procvičení. Obsahuje slovní úlohy a hravá procvičení.
05.12. 10

Násobení s Péťou a Andulkou

Ročníky:
Procvičení učiva malé násobilky hravou formou. Určeno pro konec 2. a začátek 3. ročníku. Děti pomáhají postavičkám Péti a Andulky plnit úkoly a provází je i jejich volným časem.
27.11. 11

Násobení sedmi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Celý sešit je zaměřen na vyvození násobků sedmi. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Celým sešitem prolínají obrázky motýlů.
17.11. 11

Násobení šesti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Celý sešit je zaměřen na vyvození násobků šesti. Na ukázkách z říše hmyzu prezentuji převod čísla do praxe.
25.10. 11

Násobení třemi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Předváděcí sešit je zaměřen na vyvození násobilky tří, na upevnění řady násobků do 30 a procvičení.
05.12. 10

Násobení výrazů

Ročníky:
Násobení výrazů - různé metody procvičování.
28.04. 11

Násobilka

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Sešit slouží k procvičování malé násobilky.
26.03. 11

Násobilka

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičování malé násobilky, tabulka násobků
Autor: Vít Liška
22.09. 10

Násobilka - hry

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou procvičování malé násobilky Časový rozsah: část vyučovací hodiny
20.04. 10

Násobilka - počítáme s pejsky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Malá násobilka. Procvičení násobků, přiřazování spojů ke čtvercové síti, jednoduché slovní úlohy, příklady na násobení a dělení, počítání se závorkami. Sešit je určený pro žáky 3. tříd ZŠ.
26.04. 10

Násobilka 2 a 3

Ročníky: ZŠ 3,
Předváděcí sešit obsahuje šest stránek, které slouží k opakování a procvičování násobilky 2 a 3, sčítání a odčítání do 100, znázornění a výpočet slovní úlohy, opakování geometrických tvarů, odhad.
18.03. 12

Násobilka 3

Ročníky: ZŠ 2,
Sešit je určen pro 2. třídu. Časový rozsah je jedna vyučovací hodina. Cílem je naučit žáky násobilku tří.
18.02. 12

Násobilka 4

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou opakování a procvičování násobilky 4 Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
18.02. 12

Násobilka 6

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou opakování a procvičování násobilky 6 Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
18.02. 12

Násobilka 8

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou opakování a procvičování násobilky 8 Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
28.04. 11

Násobilka deseti

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro opakování násobení a dělení deseti. Násobky deseti.
30.01. 11

Násobilka devíti

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro opakování násobení a dělení devíti. Násobky devíti a slovní úlohy.
30.01. 11

Násobilka osmi

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro opakování násobení a dělení osmi. Násobky osmi.
11.11. 10

Násobilka sedmi

Ročníky:
Násobky sedmi, násobení a dělení sedmi.
05.11. 10

Násobilka šesti

Ročníky:
Sešit je určen pro opakování násobení a dělení šesti. Násobky šesti. Slovní úlohy.
29.01. 12

Násobilka: procvičujeme 2-10

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Násobilka: procvičujeme 2-10
07.11. 10

Násobky 2, 3, 4

Ročníky:
Procvičování násobků a násobilky 2, 3, 4. Slovní úkoly. Určeno pro žáky 2. a 3. ročníků ZŠ.
19.04. 10

Násobky 5, 6, 7 - malá násobilka

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičování násobků 5,6,7 s časovým rozsahem 3-4 vyučovací hodiny.Cílem je naučit a upevnit násobení a dělení 5,6,7, správně používat naučené mechanismy výpočtů, zautomatizovat pamětné počítání, názor.
21.04. 10

Násobky 8,9,10 v oboru malé násobilky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Tento pracovní sešit je určen pro žáky 3. ročníku ZŠ a volně navazuje na pracovní sešit s násobky 5,6,7. Rozsah předváděcího sešitu je 3 - 4 hodiny.
25.10. 11

Násobky dvou

Ročníky: ZŠ 2,
Upevňování a procvičování násobků dvou
25.10. 11

Nejmenší společný násobek

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování výpočtů nejmenších společných násobků v různých úlohách.
28.04. 11

Nejmenší společný násobek

Ročníky: ZŠ 6,
Nejmenší společný násobek - různé metody procvičování.
25.10. 11

Největší společný dělitel

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování hledání největšího společného dělitele v různých úlohách.
27.05. 11

Největší společný dělitel

Ročníky: ZŠ 6,
Nevětší společný dělitel - různé metody procvičování.
09.01. 11

Největší společný dělitel

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma největší společný dělitel
Autor: Jan Čáp
27.05. 11

Nepřímá úměrnost

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad, procvičení, grafické i početní řešení nepřímé úměrnosti, trojčlenka.
16.05. 10

Nepřímá úměrnost I

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Úvod do kapitoly nepřímá úměrnost. Základní pojmy, způsoby zadání, doplnění tabulky.
Autor: Karel Bílek
15.06. 10

Numerace čísel 10 - 20

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Orientace v číslech do 20, rozklady čísel na desítky a jednotky, zápis čísel, zápis příkladů na sčítání, manipulace s penězi.
27.08. 11

Numerace čísel do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit procvičuje numeraci čísel do 100.
12.05. 10

Numerace čísel do 5

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Přiřazování čísel ke správnému počtu, rozklady čísel, tvorba příkladů na sčítání, manipulace s penězi.
Autor:
15.06. 10

Numerace čísel do 5.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Přiřazování čísel ke správnému počtu, rozklady čísel, tvorba příkladů na sčítání, manipulace s penězi.
15.06. 10

Numerace čísel do 8.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Numerace čísel do 8, přiřazovaní spravného počtu geometrických tvarů k obrázkům, rozklady čísel, sčítání a odčítání v oboru do 8.
19.04. 10

Numerace do 1 000 - cestování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování a upevňování numerace v oboru do 1 000. Správné používání pamětného sčítání a odčítání, porovnávání čísel a jejich zaokrouhlování, řešení jednoduchých slovních úloh a procvičování písemného sčítání. Určeno pro žáky 3.tříd ZŠ.
11.10. 10

Numerace do 10 - 1.třída

Ročníky:
Numerace do 10 - číselná řada, tvoření příkladů na sčítání a odčítání, výpočet příkladů na sčítání a odčítání.
18.12. 11

Numerace do 10 000

Ročníky: ZŠ 4,
Stránky slouží k orientaci a procvičení čísel do 10 000.
20.11. 10

Numerace do 100 - vztah více, méně.

Ročníky:
Procvičení matematického vztahu více, méně, dražší, starší, větší, levnější, mladší.
26.02. 11

Numerace do 1000

Ročníky: ZŠ 3,
Příprava je určena k vyvození a procvičování učiva v numeraci do 1000 - zápis čísel, porovnávání, řazení podle velikosti...
30.01. 11

Numerace do 20 s přechodem přes desítku.

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava je určena k procvičování učiva v oboru do 20.
17.11. 11

Numerace do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci přiřazují počty, spojují čísla s tečkami, kreslí počet předmětů podle dané číslice.
29.11. 11

Numerace do 5.

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování numerace do 5. Práce byla vytvořena v ACS.
16.10. 10

Numerace, sčítání a odčítání do 6.

Ročníky:
Numerace, sčítání a odčítání do 6.
18.12. 11

Obdélník

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma obdélník.
Autor: Jan Čáp
27.05. 11

Obsah

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na vyvození pojmu obsah, vytvoření představy pomocí čtvercové sítě, vyvození vzorců pro výpočet obsahu čtverce a obdélníka, aplikaci naučeného pojmu v slovních úlohách z praktického života. V šešitě si žáci také zopakují pojem obvod a jeho výpočet.
25.10. 10

Obsah a obvod trojúhelníku - Piškvorky

Ročníky:
Navazuje na výkladovou a procvičovací hodinu. Formou hry si žáci zopakují obsah trojúhleníku.
26.02. 11

Obsah a obvod základních rovinných útvarů

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Ověření nabytých dovedností ve výpočtech obvodů a obsahů rovinných útvarech.
18.02. 12

Obsah čtverce a obdélníku.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Výklad a procvičení obsahu čtverce a obdélníku.
15.06. 10

Obsah kruhu - výpočet poloměru

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Odvozený vzorec pro výpočet poloměru kruhu při daném obsahu a jeho procvičení.
Autor: Milan Hupka
25.06. 11

Obsah trojúhelníka

Ročníky: ZŠ 7,
Obsah trojúhelníka - různé metody procvičování.
18.02. 12

Obsahy a obvody čtverců a obdélníků

Ročníky: ZŠ 6,
Jednoduché úlohy k procvičení a upevnění učiva.
27.04. 10

Obvod a obsah čtverce

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Výpočet obvodu a obsahu čtverce, užití výpočtu obvodu a obsahu při řešení slovní úlohy.
27.04. 10

Obvod a obsah obdélníka

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Výpočet obvodu a obsahu obdélníka, užití výpočtu obvodu a obsahu při řešení slovní úlohy.
25.10. 10

Obvod a obsah trojúhelníku

Ročníky:
Příprava slouží k výkladu a procvičení učiva Obvod a obsah trojúhelníku.
29.01. 12

Obvod čtverce a obdélníku.

Ročníky: ZŠ 4,
Výklad a procvičení obvodu čtverce a obdélníku.
22.02. 12

Obvody a obsahy ve slovních úlohách

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Zábavnou formou se žáky procvičovat obsah čtverce, obdélníka a obvod čtverce, obdélníka a trojúhelníka.
30.12. 10

Odčítání bez přechodu desítky v oboru do 100.

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit obsahuje 9 stran/slidů/ k tematice odčítání v oboru do 100 bez přechodu desítky.
25.06. 11

Odčítání do 20 (s přechodem přes desítku)

Ročníky: ZŠ 1,
V sešitě žáci procvičují odčítání do 20 s přechodem přes desítku.
27.05. 11

Odčítání do sta s přechodem desítky

Ročníky: ZŠ 2,
Odčítání do sta s přechodem desítky
13.06. 10

Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

Ročníky: ZŠ 1,
Pracovní sešit obsahuje odčítání s přechodem přes desítku, manipulaci s prvky v návaznosti na sčítání v oboru.
28.04. 11

Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku - výklad, znázornění, procvičování
17.11. 10

Odmocniny desetinných čísel a čísel končících nulou

Ročníky:
Téma: Odmocniny desetinných čísel a čísel končících nulou, téma je probírané v 8. ročníku, jedná se o výklad a procvičení. Po tomto tématu bude následovat procvičení formou soutěže podobné A-Z kvízu.
19.11. 10

Opakování části učiva ze 3.ročníku

Ročníky:
Opakování učiva ze třetího ročníku - čísla do tisíce,velká i malá násobilka, dělení se zbytkem.
18.12. 11

Opakování čísel do milionu

Ročníky: ZŠ 5,
Prezentace je určena pro žáky 5.ročníku k opakování učiva o číslech do milionu.
28.09. 10

Opakování desetinných čísel - tisícin

Ročníky:
Opakování desetinných čísel - tisícin.
27.05. 11

Opakování malé násobilky

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování malé násobilky různými způsoby, doplňování činitelů, přiklady se závorkami, opakování názvosloví.
28.04. 11

Opakování matematiky I.

Ročníky: ZŠ 1,
Opakování matematiky pro 1. ročník, sčítání, odčítání do pěti.
28.04. 11

Opakování matematiky II.

Ročníky: ZŠ 1,
Opakování matematiky do dvaceti bez přechodu desítky.
17.11. 11

Opakování matematiky ze 3. ročníku

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je zaměřena na opakování učiva ze 3. ročníku. Násobilka, zaokrouhlování na desítky, stovky, počítání se závorkami,písemné sčítání, dělení se zbytkem a pamětné sčítání a odčítání.
18.12. 11

Opakování učiva geometrie

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Prezentace slouží ke zopakování základních pojmů z geometrie
26.02. 11

Opakování z geometrie

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: opakování učiva geometrie Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny
29.01. 12

Opakuj s pohádkovými postavičkami

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Opakování učiva matematiky pro 4., 5. ročník. Sešitem provází pohádkové postavy, které dětem zadávají úkoly.
26.03. 11

Osová souměrnost

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: zákonitosti osové souměrnosti. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
25.06. 10

Osová souměrnost 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Obraz bodu v osové souměrnosti, procvičování učiva.
25.06. 10

Osová souměrnost 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hodina je zaměřena na vysvětlení a procvičování pojmů z osové souměrnosti.
27.05. 11

Osová souměrnost I

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování určování počtu osové souměrnosti.
25.06. 11

Osová souměrnost II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování osové souměrnosti, hledání os souměrnosti, určování souměrných útvarů.
25.04. 10

Pamětné násobení a dělení v oboru do milionu

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Předváděcí sešit shrnuje pravidla násobení čísel, kdy jeden z činitelů je násobkem čísla 10. Dělení čísly 1 000, 10 000, 100 000. Dělení dvou čísel, která jsou násobky 10.
25.10. 11

Pamětné sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 3,
Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.
26.02. 11

Peníze

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: znalost českých peněz a příklady s nimi Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny
26.03. 11

Peníze - slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 3,
Téma práce: Peníze - slovní úlohy Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: znalost českých peněz a příklady s nimi. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
18.03. 12

Péťa a Andulka v ZOO

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování základních početních operací a jejich užití ve slovních úlohách zábavnou formou při procházce dětí po ZOO. Mezipředmětové vztahy: ČJ-vypravování, stavba věty, stavba příběhu. Literatura-encyklopedie Pr-zajímavosti ze života zvířat, ochrana životního prostředí, zvířata v ZOO
18.02. 12

Péťo, Andulko, nezlobte

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování základních početních operací a jejich užití v slovních úlohách zábavnou formou postupným plněním úkolů. Rozvoj logického myšlení.
18.02. 12

Písemné dělení

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je zaměřena na procvičování písemného dělení. Opakování násobilky a slovních úloh.
18.03. 12

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Ročníky: ZŠ 5,
Opakování postupu při dělení jednociferným dělitelem a vyvození dělení dvojciferným dělitelem.
29.01. 12

Písemné násobení

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je zaměřena na procvičování písemné násobení. Jednociferným a dvojciferným činitelem. Obsah trojúhelníku, počítání se závorkami, počítání řetězců.
25.10. 11

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Písemné násobení dvojciferným činitelem
18.02. 12

Písemné odčítání

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: vyvození a procvičování učiva písemné odčítání trojciferných čísel Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
26.11. 10

Písemné sčítání a odčítání do deseti tisíc

Ročníky:
Procvičování matematických operací písemného sčítání, odčítání, zaokrouhlování čísel
09.10. 10

Písemné sčítání pro 3. ročník

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: vyvození a procvičování učiva písemné sčítání Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny
29.01. 12

Plavba za pokladem

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování základních početních operací, řešení slovních úloh zábavnou formou. Po splnění úkolu je možné postoupit na další úkol. Odměnou za splnění je nalezení pokladu.
29.01. 12

Počet do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Prezentace je určena pro žáky1. ročníku . Obsahuje příklady na procvičování počtů do 5 - přiřazování prvků, sčítání.
25.06. 11

Početní odčítání úhlů

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - jak se odčítají úhly početně.
18.02. 12

Početní operace s desetinnými čísly

Ročníky: ZŠ 5,
Využití základních početních operací s desetinnými čísly. Funkce desetinné čárky při dělení a násobení.
25.06. 11

Početní sčítání a odčítání úhlů - procvičování

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - procvičení početního sčítání a odčítání úhlů.
25.06. 11

Početní sčítání úhlů

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - jak se sčítají úhly početně.
26.03. 11

Početní výkony na sčítání a odčítání do 100

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování sčítání a odčítání do 100 na různých typech příkladů.
29.01. 12

Počítáme do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit procvičuje sčítání a odčítání do 100.
18.02. 12

Počítáme do 100 - 2. část

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit procvičuje sčítání a odčítání do 100.
18.02. 12

Počítáme do 100 bez přechodu přes desítku

Ročníky: ZŠ 2,
Numerace do 100 bez přechodu přes desítku. Motivace mořským světem.
25.10. 11

Počítáme do 20

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičení numerace do 20.
27.05. 11

Počítáme do 20 s přechodem přes desítku

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Počítáme do 20 s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem
13.11. 10

Počítáme do 5

Ročníky:
Numerace do 5, určeno pro 1. ročník.
20.10. 10

Počítáme do 5

Ročníky:
Předváděcí sešit procvičuje porovnávání, sčítání a odčítání čísel v oboru 1 až 5.
20.10. 10

Počítáme do deseti

Ročníky:
Počítáme do deseti - psaní číslic, porovnávání, sčítání a odčítání v oboru do deseti
01.11. 10

Počítáme do dvaceti

Ročníky:
Počítáme do dvaceti - numerace v oboru do dvaceti bez přechodu přes desítku
18.12. 11

Počítáme do pěti

Ročníky: ZŠ 1,
Opakování počítání do pěti
26.03. 11

Počítáme do pěti

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování čísel do pěti
05.10. 10

Počítáme do pěti

Ročníky:
Počítáme do pěti - psaní číslic, sčítání a odčítání do pěti
18.12. 11

Počítáme po desítkách

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příprava slouží k procvičování sčítání a odčítání po desítkách (do stovky).
25.07. 11

Počítáme s fotbalem do 20 (s přechodem přes desítku)

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit procvičuje sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.
19.01. 12

Počítáme s kalkulačkou

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Vužití kalkulačky na interaktivní tabuli. Jsou zde složitější úkoly pro přemýšlivé šikulky a pozorné čtenáře.
26.11. 10

Počítáme s Matyldou a Brunem

Ročníky:
Procvičování názvů základních početních operací v oboru do 1 000. Určeno pro žáky 3. ročníku v časovém rozsahu 1 - 2 vyučovací hodiny.
25.09. 11

Počítáme s penězi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Příprava slouží k zopakování především sčítání zábavnou formou.
05.12. 10

Počítáme s Péťou a Andulkou.

Ročníky:
Pro 2.-3. ročník. Procvičování učiva násobení, dělení, +- do sta hravou formou, zařazeny slovní úlohy, úlohy na rozvoj logického myšlení, postřehování rozdílů.
18.03. 12

Počítáme s přechodem do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava slouží k procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem.
27.08. 11

Počítáme s tenisem do 20 (s přechodem přes desítku)

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit procvičuje sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.
26.02. 11

Počítáme s vodníkem

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 1. třídy. Je zaměřen na sčítání do 20, příkladů typu 10 + ... , rozkládání čísel na desítky a jednotky, porovnávání čísel a znázorňování čísel penězi (desetikorunami a korunami).
28.04. 11

Počítáme se strašidly do 20

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit procvičuje sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.
28.03. 12

Počítáme závorky

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Příprava slouží k procvičování počítání se závorkami do sta.
30.01. 11

POČÍTÁME ZPAMĚTI

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit slouží k procvičení počítání do 100 (zpaměti) a k upevnění některých matematických pojmů.
22.09. 10

Počítání do 1 000 - úvod

Ročníky:
Seznámení se a procvičování orientace v řadě do 1 000, porovnávání, rozvoj čísla. Pro žáky 3. tříd
18.12. 11

Počítání do deseti

Ročníky: ZŠ 1,
Prezentace je určena žákům 1. ročníku. Procvičování počítání do deseti.
30.01. 11

Počítání hravě

Ročníky: ZŠ 4,
Využití pamětného sčítání, odčítání, násobení a dělení do 1000.
25.09. 11

Počítání s méďou - 2.třída

Ročníky: ZŠ 2,
Žáky provází celou prací medvídek. Práce je směřována na procvičování sčítání a odčítání do 100.
29.01. 12

Počítání s velkými čísly

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k procvičení čtení, zapisování a porovnávání čísel do 1 milionu.
27.11. 11

Počítání s živočichy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příprava slouží k procvičování sčítání a odčítání do dvaceti včetně přechodu přes desítku.
22.02. 12

Počítání se skřítky do 7

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál slouží k vyvození a zopakování operací sčítání a odčítání v oboru do 7 zábavnou formou. Vše je motivované postavami skřítků.
18.02. 12

Počítání se strašidly

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál slouží k zopakování operací sčítání a odčítání v oboru do 7 zábavnou formou.
18.12. 11

Počítání v oboru do milionu

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je zaměřena na procvičování početních výkonů do milionu. Zápis čísel, řazení čísel, zaokrouhlování čísel na statisíce, písemné odčítání, sčítání, počítání se závorkami a písemné dělení.
27.11. 11

Počítej a lušti

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Práce je určena k procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10.
27.05. 11

Počty s fotbalem

Ročníky: ZŠ 1,
Počty s fotbalem, 1.ročník M (úvod)
20.04. 10

Pojďme si hrát v matematice

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Zábavnou formou procvičit prostorovou představivost, procvičování tzv. krokování, pokrývání prostoru parketami, procvičování numerace v oboru do 100, násobky - trénování paměti. Určeno pro žáky 3. tříd ZŠ
20.09. 10

Pojmy

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na vysvětlení případně zopakování některých matematických pojmů (jednotky, desítky, stovky.... milióny, sudé a liché číslo). Žáci kromě těchto pojmů trénují i logické a kombinační myšlení. Je vhodný pro 4. či 5. ročník ZŠ.
26.03. 11

Poměr, měřítko mapy

Ročníky: ZŠ 7,
Poměr, rozdělování v poměru, změna v poměru, postupný poměr, úpravy poměrů, měřítko mapy - výklad, procvičení, úlohy z praxe.
29.01. 12

Porovnávání

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál slouží k vyvození pojmů je větší, je menší, rovná se v oboru čísel do 5.
05.12. 10

Porovnávání celých čísel

Ročníky:
Určeno pro žáky 7. třídy - připomenutí, co jsou to celá čísla a vysvětlení, jak se porovnávají a následné procvičení.
18.02. 12

Porovnávání čísel

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Celý sešit je zaměřen na porovnávání čísel. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Celým sešitem provází znaky pro porovnávání.
29.01. 12

Porovnávání desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování porovnávání desetinných čísel.
17.05. 10

Práce se zlomky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Krácení, rozšiřování a porovnávání zlomků, jejich převod na smíšená a desetinná čísla.
27.11. 11

Pracujeme s tabulkami a grafy

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Praktické příklady využití grafů a tabulek.
19.12. 10

Pravidla pro počítání s mocninami

Ročníky: ZŠ 8,
Násobení a dělení mocnin o stejném základu, umocňování mocnin.
09.11. 10

Pravidla pro počítání s mocninami

Ročníky:
Procvičování pravidel pro počítání s mocninami
18.12. 11

Pravoúhlý trojúhelník

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma pravoúhlý trojúhelník
Autor: Jan Čáp
25.10. 11

Přechod přes 10

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Procvičujeme počítání přes 10.
17.11. 11

Přechod přes 10 II.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Procvičujeme počítání přes 10 se zaměřením na čísla 13, 14.
26.03. 11

Přechod přes desítku

Ročníky: ZŠ 1,
Sčítáme s přechodem přes desítku.
17.05. 10

Převádění jednotek délky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování převodů jednotek délky, převodní vztahy, převody, doplňování jednotek, porovnávání
29.01. 12

Převádění jednotek objemu

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování převádění jednotek objemu.
19.05. 10

Převádění jednotek obsahu

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Převádění jednotek obsahu, doplňování jednotek obsahu, oprava chyb, přiřazování stejných obsahů k sobě, porovnávání
08.06. 10

Převody jednotek

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
procvičování převodů jednotek délky a obsahu
07.06. 10

Převody jednotek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje téma převody jednotek pro 6. ročník
Autor: Jan Čáp
15.11. 10

Převody jednotek - 5. ročník

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen k procvičování převodů jednotek délky, hmotností a objemu. Obsahuje unikátní interaktivní převodní pravítka.
30.01. 11

Převody jednotek času

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení převodů jednotek času, procvičení orientrace v jízdních řádech a výpočtů časových intervalů.
13.05. 10

Převody jednotek délky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Převody jednotek délky-různé metody procvičování.
04.11. 10

Převody jednotek hmotnosti

Ročníky:
Převody jednotek objemu - různé metody procvičování.
01.11. 10

Převody jednotek objemu

Ročníky:
Převody jednotek objemu - různé metody procvičování.
27.08. 11

Příběh hraček

Ročníky: ZŠ 7,
Počítání s procenty ve slovních úlohách z reálného života.
27.05. 11

Přímá úměrnost

Ročníky: ZŠ 7,
Přímá úměrnost početně i graficky, trojčlenka.
06.06. 10

Přímá úměrnost a slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předváděcí sešit se zabývá problematikou přímé úměrnosti a je zaměřen zejména na její využití při řešení slovních úloh. Sešit je určen pro žáky 4. třídy ZŠ.
13.05. 10

Přímá úměrnost I

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Úvod do kapitoly přímá úměrnost. Základní pojmy, způsoby zadání, doplnění tabulky.
Autor: Karel Bílek
22.09. 10

Přímka

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: opakování, vyvození a procvičování učiva přímka Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
25.10. 11

Příprava dělení

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava na dělení vyvozením, práce s obrázky
25.10. 11

Příprava násobení

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava na násobení pomocí obrázků a názoru
29.01. 12

Přirozená čísla v oboru do 1000

Ročníky: ZŠ 3,
Žáci se učí rozepisovat a zapisovat čísla v desítkové soustavě, učí se počítat po stovkách, desítkách a jednotkách - přidáváním či ubíráním.
26.03. 11

Přírozená čísla v oboru do 1000

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: číselná řada a představa posloupnosti čísel do 1000. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
28.04. 11

Přirozená čísla v oboru do 1000 - porovnávání

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: porovnávání čísel do 1000, posloupnosti čísel do 1000, početní operace do 1000. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
28.09. 10

Procenta

Ročníky:
Procvičení základních výpočtů s procenty
20.09. 10

Procenta - úvod

Ročníky:
Matematika 7. ročník - Procenta - zavedení pojmu procent, vyjádření procent zlomkem, desetinným číslem. Vybarvování částí obrazců.
13.10. 10

Procenta I

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na propedeutiku kapitoly PROCENTA pro 7.ročník. Žáci se seznámí se základními pojmy a na jednoduchých příkladech si osvojí výpočet procentové části.
Autor: Karel Bílek
13.10. 10

Procenta II

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na propedeutiku kapitoly PROCENTA pro 7.ročník. Žáci si zopakují základní pojmy a na jednoduchých příkladech si osvojí výpočet počtu procent.
Autor: Karel Bílek
13.10. 10

Procenta III

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na propedeutiku kapitoly PROCENTA pro 7.ročník. Žáci si zopakují základní pojmy a na jednoduchých příkladech si osvojí výpočet základu.
Autor: Karel Bílek
20.10. 10

Procenta IV

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení základních typových příkladů z kapitoly PROCENTA pro 7.ročník.
Autor: Karel Bílek
05.12. 10

Procenta ve výrazech

Ročníky:
Výklad a procvičování zápisů výrazů s procenty. Určeno žákům 8. ročníku.
18.02. 12

Procvičování násobení a dělení

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování násobení a dělení soutěživou formou
18.03. 12

Procvičování násobení a dělení 4.

Ročníky: ZŠ 2,
Sešit je určen pro 2. ročník. Časový rozsah je jedna vyučovací hodina.Cílem je naučit a procvičit si násobilku 4.
18.02. 12

Procvičování násobilky 2

Ročníky: ZŠ 2,
Práce je určena k procvičování násobilky 2.
18.03. 12

Procvičování písemného dělení

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem
27.08. 11

Procvičování po prázdninách - Nej... z jihlavské ZOO

Ročníky: ZŠ 3,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je procvičování pamětného počítání, kdy se žáci zároveň seznámí se zajímavostmi z jihlavské ZOO.
27.08. 11

Procvičování po prázdninách - Šelmí nej...

Ročníky: ZŠ 3,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je procvičování pamětného počítání a zároveň se žácí dozvědí několik informací ze světa šelem.
29.01. 12

Procvičujeme + a - do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičujeme + a - do 5, 1. ročník M
29.01. 12

Procvičujeme + a - do 6 s 0

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičujeme + a - do 6 s 0,1. ročník M
21.06. 10

Prvočísla a čísla složená

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prvočísla a čísla složená a jejich procvičování.
02.01. 11

Prvočíslo, složené číslo

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma prvočíslo a číslo složené
Autor: Jan Čáp
29.09. 11

Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit obsahuje téma Pythagorova věta
Autor: Jan Čáp
28.04. 11

Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je zaměřen na výuku a procvičení Pythagorovy věty. Sešit je určen pro 8. ročník.
Autor: Karel Bílek
19.12. 10

Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad a procvičení využití Pythagorovy věty k výpočtům délek stran pravoúhlých trojúhelníků.
10.11. 10

Pythagorova věta - odvěsna, procvičení

Ročníky:
Pythagorova věta - odvěsna, procvičení
Autor: Milan Hupka
10.11. 10

Pythagorova věta - přepona, procvičení

Ročníky:
Pythagorova věta - přepona, procvičení
Autor: Milan Hupka
18.11. 10

Pythagorova věta v prostoru, krychle a kvádr

Ročníky:
Pythagorova věta v prostoru, krychle a kvádr
Autor: Milan Hupka
29.11. 10

Pythagorova věta ve slovních úlohách

Ročníky:
Netradiční slovní úlohy z reálného života
28.04. 11

Racionální čísla I

Ročníky: ZŠ 7,
Převádění desetinných čísel na zlomky a naopak, znázornění na číselné ose, porovnávání racionálních čísel.
28.04. 11

Racionální čísla II

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování početních operací s racionálními čísly.
18.12. 11

Řešení rovnic

Ročníky: ZŠ 5,
Vyvození a řešení rovnic
29.01. 12

Římské číslice

Ročníky: ZŠ 5,
procvičování čtení a psaní římských číslic
27.11. 11

Římské číslice

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení římských číslic
09.06. 10

Římské číslice

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s římskými číslicemi a jejich použití.
27.11. 11

Riskuj

Ročníky: ZŠ 9,
Riskuj - soutěž s matematickými otázkami.
08.12. 10

Rovinné útvary

Ročníky:
Upevňování znalostí o rovinných útvarech.
25.10. 11

Rovnice se zlomkem

Ročníky: ZŠ 8,
Řešení rovnic se zlomkem, procvičení
Autor: Milan Hupka
29.01. 12

Rovnoběžníky

Ročníky: ZŠ 7,
Určeno pro žáky 7. třídy - co je to rovnoběžník a jaké jsou druhy.
28.04. 11

Rovnoběžníky I

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování základních vlastností rovnoběžníků.
27.05. 11

Rovnoběžníky II

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování výpočtu obsahu a obvodu kosodélníku a kosočtverce.
17.11. 11

Rovnoramenný trojúhelník

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení pojmu a vlastností rovnoramenného trojúhelníku, příklady na procvičení.
17.11. 11

Rovnoramenný trojúhelník

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma rovnoramenný trojúhelník
Autor: Jan Čáp
17.11. 11

Rovnostranný trojúhelník

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení pojmu a vlastností rovnostranného trojúhelníku, příklady na procvičení.
17.11. 11

Rovnostranný trojúhelník

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma rovnostranný trojúhelník
Autor: Jan Čáp
25.07. 11

Rozcvičky

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit obsahuje různá témata určená k rozpočítání, změnu tempa hodiny nebo pro výplň času v závěru hodiny matematiky.
29.01. 12

Rozdělení čtyřúhelníků

Ročníky: ZŠ 7,
Určeno pro žáky 7. třídy - co je to čtyřúhelník a jaké jsou druhy.
25.06. 11

Rozdělení úhlů

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co je to úhel, jak se úhly dělí a jak se rýsují různé druhy úhlů.
26.11. 10

Rozklad mnohočlenů na součin

Ročníky:
Procvičování rozkladů mnohočlenů na součin vytýkáním před závorku nebo pomocí vzorců.
18.12. 11

Sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 10. Práce byla vytvořena v ACS.
25.09. 11

Sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příprava slouží k procvičování sčítání a odčítání s motivací pohádkových a bájných postav.
07.11. 10

Sčítání a odčítání

Ročníky:
Tento materiál byl vytvořen v programu ActivInspire. Je zaměřen na procvičení sčítání a odčítání. Určen je pro žáky 4. ročníku, kteří se učí orientovat v tabulkách, seznámí se s proměnnou, řeší příklady obsahující závorky a zopakují si některé pojmy.
29.01. 12

Sčítání a odčítání celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Sčítání a odčítání celých čísel - různé metody procvičování.
24.05. 10

Sčítání a odčítání celých čísel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení sčítání a odčítání celých čísel
18.02. 12

Sčítání a odčítání čísel do 1 000.

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit je zaměřen na procvičování sčítání a odčítání do 1000.
27.11. 11

Sčítání a odčítání čísel do 10

Ročníky: ZŠ 1,
Sešit je určen pro 1. ročník.Časová dotace je 1 vyučovací hodina.Práce je zaměřena na procvičování a upevňování sčítání a odčítání do 10.
08.06. 10

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel, pamětné i písemné
18.05. 10

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sčítání a odčítání desetinných čísel pro 5. ročník ZŠ.
29.01. 12

Sčítání a odčítání do 20, typu 10+2

Ročníky: ZŠ 1,
Prezentace zapadá do učiva sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku. Cílem prezentace je procvičení tohoto tématu na slovních úlohách.
22.02. 12

Sčítání a odčítání do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál slouží k vyvození a zopakování operací sčítání a odčítání v oboru do 5 zábavnou formou.
08.11. 10

Sčítání a odčítání mnohočlenů

Ročníky:
Sčítání mnohočlenů - různé metody procvičování.
27.11. 11

Sčítání a odčítání v oboru 0 - 20

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Sešit je určen pro 1. a 2. ročník.Časový rozsah je 1 hodina.Práce je zaměřena na procvičování znalostí sčítání a odčítání do 20.
27.11. 11

Sčítání a odčítání v oboru 0 -100

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sešit je určen pro opakování sčítání a odčítání v oboru 0-100.Časový rozsah je 1 vyučovací hodina.
06.11. 10

Sčítání a odčítání zpaměti

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: vyvození, procvičování a opakování učiva pamětné sčítání bez a s přechodem 10 v oboru 0 až 100 Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny
27.05. 11

Sčítání do sta s přechodem desítky

Ročníky: ZŠ 2,
Sčítání do sta s přechodem desítky s využitím názoru
21.05. 10

Sčítání s přechodem desítky v oboru do 20.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Matematika - 1.ročník.
28.04. 11

Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku - vysvětlení, procvičování
18.02. 12

Sčítání, odčítání do 8

Ročníky: ZŠ 1,
M pro 1.ročník - procvičovací hodina na rozklad čísla 8 a sčítání a odčítání do 8
26.03. 11

Sčítání, odčítání do deseti

Ročníky: ZŠ 1,
Opakování sčítání a odčítání do deseti
27.05. 11

Seznámení s geometrickými tvary

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení s geometrickými tvary, 1.ročník M
28.04. 11

Shodnost geometrických útvarů

Ročníky: ZŠ 7,
Shodnost geometrických útvarů - různé metody procvičování.
30.10. 10

Sinus

Ročníky:
Definování a procvičení funkce sinus.
22.02. 12

Slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 1,
Práce slouží k procvičování slovních úloh typu o x více, o x méně.
27.11. 11

Slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit procvičuje řešení slovních úloh (do 100).
27.08. 11

Slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na řešení slovních úloh. Každá strana obsahuje jednu slovní úlohu.
26.03. 11

Slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 1,
Počáteční seznámení se strukturou a řešením slovních úloh v oboru čísel do 10.
01.11. 10

Slovní úlohy

Ročníky:
Slovní úlohy - jednoduché slovní úlohy v oboru do deseti
26.07. 10

SLOVNÍ ÚLOHY - NAKUPOVÁNÍ

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sešit slouží k procvičování matematických spojů do 100 ve slovních úlohách.
25.06. 11

Slovní úlohy - různé typy

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičení složených slovních úloh na různé typy početních výkonů.
19.12. 10

Slovní úlohy - vztah méně, kratší, levnější.

Ročníky: ZŠ 3,
Slovní úlohy v numeraci do 100 - krát méně, o něco méně.
18.11. 10

Slovní úlohy do 100 - vztah více

Ročníky:
Procvičení matematického vztahu krát více, o něco více ve slovních úlohách.
26.02. 11

Slovní úlohy do 1000

Ročníky: ZŠ 3,
Příprava je určena k procvičování různých typů slovních úloh, k procvičení matematických termínů součin, součet, podíl a rozdíl.
29.01. 12

Slovní úlohy na pohyb - proti sobě

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovní úlohy na pohyb - proti sobě,řešené příklady, příklady k procvičení
Autor: Milan Hupka
29.01. 12

Slovní úlohy na pohyb - úvod

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovní úlohy na pohyb - úvod, procvičování vzorců, převodů
Autor: Milan Hupka
29.01. 12

Slovní úlohy na pohyb - za sebou

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovní úlohy na pohyb - za sebou,řešené příklady, příklady k procvičení
Autor: Milan Hupka
25.10. 11

Slovní úlohy o rozdělování na nestejné části

Ročníky: ZŠ 8,
Postup řešení, řešené úlohy, úlohy k procvičení, kontrola výsledků.
27.08. 11

Slovní úlohy o směsích

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad a procvičení slovních úloh o směsích.
29.09. 11

Slovní úlohy o směsích - látky s různou koncentrací

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Hodina je zaměřena na objasnění hlavních zásad sestavování rovnic při řešení slovních úloh a umožňuje jejich procvičení.
29.09. 11

Slovní úlohy o směsích - látky s různou teplotou

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Hodina je zaměřena na objasnění hlavních zásad sestavování rovnic při řešení slovních úloh a umožňuje jejich procvičení.
29.09. 11

Slovní úlohy o směsích - zboží

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Hodina je zaměřena na objasnění hlavních zásad řešení slovních úloh a umožňuje jejich procvičení.
25.10. 11

Slovní úlohy o společné práci

Ročníky: ZŠ 9,
Postup řešení, řešené příklady, příklady k procvičení, kontrola výsledků.
29.01. 12

Slovní úlohy o věku osob

Ročníky: ZŠ 8,
Slovní úlohy vedoucí na 1 lineární rovnici s 1 neznámou - výklad, řešené příklady, příklady k procvičení, závěrečný test.
22.09. 10

Slovní úlohy pro třeťáky

Ročníky:
Procvičování slovních úloh - zápis, výpočet, odpověď.
26.03. 11

Slovní úlohy řešené pomocí soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Ročníky: ZŠ 9,
Postup při řešení slovních úloh, řešený příklad, příklady k procvičení s možností kontroly výsledků. Určeno žákům 9. ročníku.
17.11. 11

Slovní úlohy v numeraci do 20

Ročníky: ZŠ 1,
Různé typy slovních úloh v numeraci do 20 v návaznosti na učivo Člověk a jeho svět.
26.02. 11

Složené slovní úlohy v numeraci do 100

Ročníky: ZŠ 3,
Stránky slouží k procvičení různých typů složených slovních úloh, jedna stránka obsahuje dva příklady na logickou úvahu.
29.01. 12

Složené zlomky

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žák se seznámí s úpravami složených zlomků a procvičí si matematické výkony s nimi.
29.01. 12

Smíšená čísla

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hodina je zaměřena na procvičení matematických výkonů se smíšenými čísly.
26.03. 11

Souhlasné a střídavé úhly

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní terminologie, nové informace je možné upevnit procvičením učiva.
29.09. 10

Souřadnice bodů

Ročníky:
Souřadnice bodů,určeno pro 5.ročník. Příprava vytvořena v ActivStudiu3.
18.02. 12

Souřadnice bodu a osová souměrnost

Ročníky: ZŠ 5,
Ujasnění pojmů osa a souřadnice bodu, práce s osou souměrnosti.
26.02. 11

Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení zápisu a dvě metody řešení soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých.
30.10. 11

Soustava souřadnic v rovině

Ročníky: ZŠ 7,
Soustava souřadnic v rovině - různé metody procvičování.
09.01. 11

Společný dělitel

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma dělitel a společný dělitel
Autor: Jan Čáp
16.06. 10

Společný násobek, nejmenší společný násobek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje téma společný násobek a nejmenší společný násobek
Autor: Jan Čáp
25.10. 11

Středová souměrnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování středové souměrnosti v různých úlohách.
26.03. 11

Tabulky

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení práce s tabulkami, orientaci v tabulkách, doplňování tabulek na základě různých početních operací. V tomto sešitě jsem se snažila o použití různých funkcí ActiveInspire k vyplňování tabulek. Na konci předváděcího sešitu je soubor .xls, který obsahuje sedm listů s použitými tabulkami určenými pro samostatnou nebo skupinovou práci žáků.
21.10. 10

Tangens

Ročníky:
Definování a procvičování funkce tangens.
27.08. 11

Tangram

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na rozvoj prostorové orientace a logického myšlení prostřednictvím skládání tangramu. Každá strana obsahuje jeden obrázek sloužící jako zadání.
27.11. 11

Tělesa

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Připrava je zaměřena na procvičování geometrických těles.
25.09. 11

Teplota

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Příprava je vytvořena v programu ActivInspire. Slouží k procvičení učiva o teplotě.
14.11. 10

Těšíme se na prázdniny

Ročníky:
Procvičování slovních úloh. Práce je určena pro žáky 3. ročníků ZŠ.
14.09. 10

Těžnice trojúhelníka

Ročníky:
Těžnice trojúhelníka - různé metody procvičování
30.10. 11

Tojúhelník-základní pojmy

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma trojúhelník-základní pojmy
Autor: Jan Čáp
29.01. 12

Trojúhelník

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování rozdělování trojúhelníků.
06.11. 10

Trojúhelník

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: představa, zákonitosti, rýsování trojúhelníku Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny
29.09. 10

Trojúhelník

Ročníky:
Trojúhelník,určeno pro 5.ročník. Příprava vytvořena v ActivStudiu3.
18.03. 12

Trojúhelník - konstrukce

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pojem konstrukční úloha, tři základní typy úloh na konstrukci trojúhelníku.
18.02. 12

Trojúhelník - obvod a obsah

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování druhů trojúhelníků, obvodu i obsahu trojúhelníku a příklady na procvičení.
25.06. 11

Trojúhelník - trojúhelníková nerovnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení trojúhelníkové nerovnosti, příklady na procvičení.
27.05. 11

Trojúhelník - vnitřní a vnější úhly

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení pojmů vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, příklady na procvičení.
25.10. 11

Trojúhelníky

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma trojúhelníky
Autor: Jan Čáp
10.06. 10

Trojúhelníky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s druhy trojúhelníků a jejich procvičení.
18.12. 11

Trojúhelníky a jejich rýsování

Ročníky: ZŠ 5,
Opakování a procvičování rýsování trojúhelníka, jeho obvod
26.02. 11

Učíme se počítat.

Ročníky: ZŠ 1,
Učíme se počítat - numerace v oboru do 5. Sešit je určen pro žáky 1. ročníků ZŠ,v rozsahu 1 - 2 hodin.
26.02. 11

Úhel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Zopakování vědomostí z 5.ročníku
25.06. 11

Úhel a jeho označení

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co je to úhel a jak se označuje.
18.12. 11

Úhel a trojúhelníky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentaci mohou využít žáci všech ročníků, kteří potřebují upevnit základní učivo o úhlech.
26.03. 11

Úhlové jednotky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Základní a vedlejší jednotky pro měření velikosti úhlu, různé typy úloh na práci s úhlovými jednotkami.
18.03. 12

Úhly

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma úhly.
Autor: Jan Čáp
18.12. 11

Úhly - označení a měření velikostí

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci procvičují učivo o úhlech a navazují na učivo 1.stupně ZŠ.
28.04. 11

Úlohy o pohybu

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na řešení základních dvou typů úloh o pohybu. Sešit lze využít v 9. ročníku.
Autor: Karel Bílek
02.05. 10

Úměra - 7. ročník

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
zavedení pojmu úměra, ověření, výpočet neznámého členu úměry
27.02. 12

Umíš?

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování desetinných čísel zábavnou formou.
09.06. 10

Úprava výrazů na součin pomocí vzorců

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení, procvičování a opakování rozkladu výrazů na součin zábavnou formou.
26.02. 11

Úsečky s Madlenkou

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičování učiva o úsečkách - měření, rýsování.
27.11. 11

Úsečky v trojúhelníku

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Střední příčky, těžnice a výšky trojúhelníku, vysvětlení i procvičení.
18.02. 12

Už jsem šesťák

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Předváděcí sešit je zaměřen na opakování několika základních kapitol. Sešit lze využít na konci 5. ročníku a na začátku 6. ročníku.
Autor: Karel Bílek
18.03. 12

V obchodě (počítání do 20)

Ročníky: ZŠ 1,
Počítání do dvaceti formou her a soutěží.
25.06. 11

Válec

Ročníky: ZŠ 8,
Válec, povrch a objem v základních úlohách
Autor: Milan Hupka
05.12. 10

Válec

Ročníky:
Povrch a objem válce v různě obtížných úlohách pro žáky 8. ročníku.
25.07. 11

Válec - objem, výpočet výšky

Ročníky: ZŠ 8,
Válec - výpočet výšky z objemu, procvičení
Autor: Milan Hupka
25.06. 11

Válec - užití v praxi

Ročníky: ZŠ 8,
Válec - příklady z praxe
Autor: Milan Hupka
25.07. 11

Válec - výpočet poloměru

Ročníky: ZŠ 8,
Válec - výpočet poloměru, vzorec, příklady, procvičení
Autor: Milan Hupka
05.12. 10

Vánoční násobilka

Ročníky:
Procvičování násobilky
29.01. 12

Vánoční počítání

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál slouží k zopakování slovních úloh, sčítání a odčítání v oboru do 8 ve vánočním období.
26.03. 11

Včelí matematika

Ročníky: ZŠ 6,
Převody jednotek a početní operace s velkými čísly, desetinnými čísly a čísly zakončenými nulami pro žáky 6. ročníku
25.06. 11

Velikost úhlu

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - v jakých jednotkách se měří úhly a jak se jednotky převádí.
20.07. 10

Velká násobilka

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předváděcí sešit slouží k procvičení násobení v oboru velké násobilky.
Autor: René Pohanka
02.05. 10

Vlastnosti čtyřúhelníků - 7. ročník

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
třídění čtyřúhelníků, opakování vlastností čtyřúhelníků
25.06. 11

Vlastnosti rovinných útvarů I

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování vzorců, pojmů, vlastností rovinných útvarů pro žáky 7. ročníku.
25.06. 11

Vlastnosti rovinných útvarů II

Ročníky: ZŠ 8,
Vzorce pro obsah a obvod,jejich obměny, pojmy a vlastnosti rovinných útvarů pro žáky 8. ročníku
26.03. 11

Vrcholové a vedlejší úhly

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Hodina je zaměřena na výklad nových termínů a na jejich procvičení.
26.06. 10

Výrazy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Úvodní učivo k práci s algebraickými výrazy.
18.02. 12

Vzorce

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování vzorců (a+b)2, (a-b)2, (a+b).(a-b)
30.05. 10

Vzorce pro 6. ročník

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k procvičení tvorby a užití vzorců obrazců v 6. ročníku
Autor: Karel Bílek
18.02. 12

Vzorce pro úpravu výrazů a2-b2

Ročníky: ZŠ 8,
Odvození a procvičení vzorce v jednodušších i složitějších příkladech.
29.01. 12

Vzorce pro úpravu výrazů - (a+b)2

Ročníky: ZŠ 9,
Odvození a procvičení vzorce v jednodušších i složitějších příkladech.
29.01. 12

Vzorce pro úpravu výrazů - (a-b)2

Ročníky: ZŠ 9,
Odvození a procvičení vzorce v jednodušších i složitějších příkladech.
17.11. 10

Vzorec (a+b)(a-b)

Ročníky:
Hodina je zaměřena na odvození daného vzorečku, na postup při použití vzorečku a na procvičování nových vědomostí.
27.11. 11

Vztah procent, desetinných čísel a zlomků

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování vztahů mezi procenty, desetinnými čísly a zlomky.
27.05. 11

Základy statistiky

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad pojmů statistický soubor, rozsah souboru, statistický znak a četnost. Nové informace je možné ověřit procvičením učiva.
28.04. 11

Zaokrouhlování

Ročníky: ZŠ 3,
Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky.
30.01. 11

Zaokrouhlování čísel větších než 10 000

Ročníky: ZŠ 4,
Vyvození a procvičení zaokrouhlování větších čísel než je 10000.
09.06. 10

Zaokrouhlování desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sešit slouží k procvičování znalostí 5. ročníku - Zaokrouhlování desetinných čísel.
13.05. 10

Zaokrouhlování desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zaokrouhlování desetinných čísel, procvičování porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel.
28.04. 11

Zaokrouhlování na desítky

Ročníky: ZŠ 3,
Zaokrouhlování na desítky, princip zaokrouhlování, úkoly.
26.02. 11

Zaokrouhlování na desítky

Ročníky: ZŠ 3,
Téma práce: Zaokrouhlování na desítky. Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: vyvození a procvičování zaokrouhlování na desítky. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina.
26.03. 11

Zaokrouhlování na stovky

Ročníky: ZŠ 3,
Zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky pro 3. ročník.
26.03. 11

Zaokrouhlování na stovky

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: vyvození a procvičování zaokrouhlování na stovky. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina.
29.01. 12

Zaokrouhlování trojciferných čísel

Ročníky: ZŠ 3,
V této práci se žáci seznámí s principem zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky.
10.10. 10

Zápalkové hlavolamy

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na rozvoj logického myšlení.Žáci rozvíjení také prostorovou představivost a nápaditost při hledání řešení jednotlivých hlavolamů. K vyřešení některých úloh potřebují znalost římských číslic. Úkoly jsou vhodné pro všechny věkové kategorie řešitelů.
18.02. 12

Zeměpis a matematika

Ročníky: ZŠ 5,
Počítání s využitím zeměpisných údajů.
27.05. 11

Zlomky

Ročníky: ZŠ 4,
Zlomky - znázorňování, výpočty částí celku, slevy - obchod, nakupování.
27.05. 10

Zlomky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Úvod do problematiky zlomků pro žáky 6. ročníku a opakování tohoto tématu v 7. ročníku.
25.06. 11

Zlomky - pokračování

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování příkladů se zlomky.
04.05. 10

Zlomky 1

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Zlomky-pojem zlomek,zápis zlomku,vyznačování zlomků,pexeso
04.05. 10

Zlomky 2

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Zlomky-zápis zlomků podle vyznačených částí, výpočty zlomků z daného čísla,pexeso
04.05. 10

Zlomky 3

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Zlomky-výpočet zlomku z daných čísel,sčítání zlomků,pexeso
18.03. 12

Zlomky a rozšiřování zlomků

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma zlomky a rozšiřování zlomků.
Autor: Jan Čáp
27.02. 11

Zlomky I.

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na vyvození pojmu zlomek, vytvoření základní představy o zlomcích, aplikaci ve slovních úlohách a výpočet části z daného číselného celku. Sešit obsahuje odkaz na internetové cvičení a textový dokument, který je možno použít pro ověření znalostí žáků.
25.06. 11

Zlomky II.

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na zopakování pojmu zlomek a jeho převod na smíšené číslo, vytvoření základní představy o sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem a porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem. Sešit obsahuje odkazy na internetová cvičení. Žáci jsou vedeni k tvořivému sestavování příkladů k počítání.
09.01. 11

Znaky dělitelnosti 2 a 3

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma znaky dělitelnosti 2 a 3
Autor: Jan Čáp
09.01. 11

Znaky dělitelnosti 4 a 6

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma znaky dělitelnosti 4 a 6
Autor: Jan Čáp
27.05. 11

Znaky dělitelnosti 5 a 10

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma znaky dělitelnosti 5 a 10
Autor: Jan Čáp
28.04. 11

Znaky dělitelnosti 9

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma znaky dělitelnosti 9
Autor: Jan Čáp
29.01. 12

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost čtyřmi

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.
25.09. 11

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost deseti

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.
17.11. 11

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost devíti

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.
17.11. 11

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost dvěma

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.
25.10. 11

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost pěti

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.
25.10. 11

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost šesti

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.
25.10. 11

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost třemi

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.