projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
18.03. 12

Co už umím se zlomkem? - 2. část

Opakování - sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, složený zlomek, převod zlomku na desetinné číslo a převod desetinného čísla na zlomek.
Tento předváděcí sešit obsahuje opakování sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, složený zlomek, převod zlomku na desetinné číslo a převod desetinného čísla na zlomek. Lze využít v 7. ročníku nebo při opakování učiva ve vyšších ročnících.
Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora