projektui.cz

svátek má Ivo, 19.5. 2019
22.09. 10

Geometrie s čarodějnicí Čárou

Procvičení základních geometrických pojmů. Určeno pro žáky 3. tříd.
Cíl: procvičovat a upevňovat základní geometrické pojmy Časový rozsah: 1-2 hodiny Typ použitých cvičení: procvičovací, hra Kompetence: - k učení - správné osvojení učiva, třídění informací - k řešení problému - řešení praktických situací - pracovní - umožňujeme žákům pozorovat, správně využívat pomůcky a techniku Komentář k prezentaci - ke každé stránce jsou připravené poznámky - str. 2 - pojmy bod, přímka a úsečka - str. 3 - vzájemná poloha přímek - str. 4 - body na přímce - str. 5 - čtverec, obdélník - obvod a obsah - str. 6 - polopřímky - str. 7 - pexeso
Ročníky:

Další materiály tohoto autora