projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2019
22.09. 10

Počítání do 1 000 - úvod

Seznámení se a procvičování orientace v řadě do 1 000, porovnávání, rozvoj čísla. Pro žáky 3. tříd
Cíl: procvičovat a upevňovat orientaci na číselné ose, zvládnout rozvoj čísla, pracovat s penězi Časový rozsah: 1-2 hodiny Mezipředmětové vztahy: Prv. - význam peněz, šetření, nakupování Používané pomůcky: mazací tabulky nebo sešity, stovkové, desítkové a jednotkové kartičky do lavic - viz. str. 4-5, kalendář s čísly, číselné osy, peníze k procvičování Typ použitých cvičení: procvičovací Kompetence: - k učení - správné osvojení učiva - k řešení problému - řešení praktických situací - pracovní - umožňujeme žákům pozorovat, správně využívat pomůcky a techniku Komentář k prezentaci - ke každé stránce jsou připravené poznámky - str.2 - řazení čísel podle velikosti, porovnávání - str. 3 - práce s číselnou osou - str. 4 - skládání čísel, rozvoj - str. 5 - stránka pro vytváření příkladů samotnými žáky - str. 6 - rozvoj čísla a porovnávání - str. 7 - práce s penězi - str. 8 - stránka pro tvořivou práci žáků
Ročníky:

Další materiály tohoto autora