projektui.cz

svátek má Radan a Radana, 15.12. 2018
13.10. 10

Procenta I

Předváděcí sešit je zaměřen na propedeutiku kapitoly PROCENTA pro 7.ročník. Žáci se seznámí se základními pojmy a na jednoduchých příkladech si osvojí výpočet procentové části.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora